บทความนี้จะอธิบายวิธีเช็คอินสำหรับลูกค้าที่จองที่พักจากอโกด้า  

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับการเช็คอิน 

ที่พักจะต้องตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันการจองก่อนอนุญาตให้ลูกค้าเช็คอิน 

  1. ใบยืนยันการจอง: ลูกค้าจะต้องแสดงใบยืนยันการจองที่ได้รับจากอโกด้าเมื่อเช็คอิน ณ ที่พัก (ใบยืนยันออนไลน์/สำเนาใบยืนยัน)  
  2. เอกสารยืนยันตัวตน: ลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่มีชื่อตรงกับข้อมูลในใบยืนยันการจอง  
  3. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจอง: ที่พักจะได้รับใบยืนยันการจองสำหรับที่พักจากอโกด้า และที่พักจะต้องตรวจสอบว่าได้รับการแจ้งอื่นๆ จากอโกด้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองนั้นหรือไม่  

โปรดทราบว่า การจองใดๆ ที่จองผ่านอโกด้าจะได้รับการยืนยันและตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกง 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนของลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เข้าพักที่ถูกต้องหรือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในการจอง  

 

ใบยืนยันการจองของอโกด้าเป็นอย่างไร 

ใบยืนยันการจองสำหรับลูกค้า: 

ใบยืนยันการจองสำหรับที่พัก: 

เงินค่ามัดจำด้านความปลอดภัย 

  • เราขอแนะนำให้ที่พักเรียกเก็บเงินค่ามัดจำด้านความปลอดภัยจากลูกค้าเมื่อเช็คอิน ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินมัดจำนี้คืนเมื่อเช็คเอาต์  
  • ที่พักสามารถ เพิ่มนโยบายของที่พัก บนเว็บไซต์อโกด้าเพื่อแจ้งนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าพักให้ลูกค้าทราบ 
  • อโกด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่พักในระหว่างที่ลูกค้าเข้าพัก 
  • อโกด้าไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ามัดจำด้านความปลอดภัยแทนที่พักได้  

 

คำถามที่พบบ่อย 

ทำอย่างไรหากลูกค้าต้องการเช็คอินแต่ที่พักไม่พบข้อมูลการจองของลูกค้า 

 

ที่พักสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อตรวจสอบสถานะการจอง 

หากการจองดังกล่าวได้รับการยกเลิก กรุณาแจ้งให้ลูกค้าติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อสอบถามข้อมูลและรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

 

ทำอย่างไรหากลูกค้าต้องการเช็คอินแต่ข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าไม่ตรงกับข้อมูลการจอง  

เราขอแนะนำให้ที่พักเรียกเก็บเงินค่ามัดจำด้านความปลอดภัยจากลูกค้าก่อน จากนั้นกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อให้เราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม