0

วิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่ที่พักได้รับ

การบอกเลิกข้อตกลงกับอโกด้าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ บทความนี้จะแจ้งข้อควรทราบเกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลงระหว่างที่พักกับอโกด้าและการส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลง