0

วิธีอัปเดตตำแหน่งของที่พักบนแผนที่ ?

ที่พักสามารถอัปเดตที่อยู่และตำแหน่งของที่พักได้ทางระบบ YCS เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนในบทความนี้

0

การจับคู่ห้องพัก (Room Mapping) คืออะไร และฉันจะเริ่มต้นได้อย่างไร

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) แบบใช้ครั้งเดียว และวิธีแก้เหตุขัดข้องต่างๆ [...]

0

วิธีเพิ่มข้อมูลราคาและห้องพักว่างสำหรับวันเข้าพักในอนาคต

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) แบบใช้ครั้งเดียว และวิธีแก้เหตุขัดข้องต่างๆ [...]

0

วิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่ที่พักได้รับ

การบอกเลิกข้อตกลงกับอโกด้าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ บทความนี้จะแจ้งข้อควรทราบเกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลงระหว่างที่พักกับอโกด้าและการส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลง

0

วิธีบริหารจัดการ Agoda Boost Campaigns

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) แบบใช้ครั้งเดียว และวิธีแก้เหตุขัดข้องต่างๆ [...]

0

วิธีสร้างแคมเปญ Agoda Boost Campaign

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) แบบใช้ครั้งเดียว และวิธีแก้เหตุขัดข้องต่างๆ [...]

0

วิธีแก้ไขชื่อที่พัก

ระบบจะกำหนดชื่อที่พักของท่านตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และในบางครั้งท่านอาจจำเป็นต้องแก้ไขชื่อที่พัก ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายเคล็ดลับการตั้งชื่อที่พักและวิธีส่งคำขอแก้ไขชื่อที่พัก