0

วิธีแก้ไขชื่อที่พัก

ระบบจะกำหนดชื่อที่พักของท่านตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และในบางครั้งท่านอาจจำเป็นต้องแก้ไขชื่อที่พัก ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายเคล็ดลับการตั้งชื่อที่พักและวิธีส่งคำขอแก้ไขชื่อที่พัก

0

ขั้นตอนการเช็คอินสำหรับการจองผ่านอโกด้ามีอะไรบ้าง

บทความนี้จะสรุปข้อมูลของเอกสารที่จำเป็นสำหรับลูกค้าของอโกด้าในการเช็คอินเข้าที่พัก รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่ามัดจำด้านความปลอดภัย [...]

0

แจ้งการเปลี่ยนวิธีกำหนดราคาบนระบบ YCS

เราขอเรียนให้ทราบว่า เราได้อัปเดตวิธีกำหนดราคาของที่พักในระบบ YCS เสร็จเรียบร้อยแล้ว นับจากนี้ไป ที่พักจะสามารถกำหนดราคาในรูปแบบ Reference Sell Rate ในระบบ YCS ได้เท่านั้น [...]