บทความนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์และวิธีเปลี่ยนชาแนลเมเนเจอร์ในระบบ YCS

สำหรับที่พักที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้าแล้ว

  1. ไปที่ระบบ YCS > ตั้งค่า (Setting) > ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)
  2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings)
  3. ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมายออกจากช่อง ใช้โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Enable channel manager mode) เพื่อเพิ่มหรือลบชาแนลเมเนเจอร์
  4. กรุณาเลือก ชื่อชาแนลเมเนเจอร์ จากรายการที่มีให้
  5. คลิก บันทึก (Save)

หากที่พักยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า กรุณาลงทะเบียนที่พักของท่านกับอโกด้าก่อนเป็นอันดับแรก ท่านสามารถแจ้งชื่อชาแนลเมเนเจอร์ที่ต้องการใช้งานในขณะที่ลงทะเบียนที่พัก ซึ่งท่านจะไม่ต้องส่งคำขอเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ในภายหลัง

ท่านสามารถดูรายชื่อของชาแนลเมเนเจอร์ที่เชื่อมต่อกับอโกด้าได้ที่ท้ายบทความนี้

https://partnerhub.agoda.com/wp-content/uploads/2021/06/connectivity-services-providers.pdf