บทความนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของบริการ Agoda Boost Campaign (ABC) รวมถึงวิธีการกำหนดค่าหรือวิธีการเข้าร่วม Agoda Boost Campaign

บริการ Agoda Boost Campaign ประเภทต่างๆ

บริการ Agoda Boost Campaign (ABC) ในระบบ YCS มี 3 ประเภท ดังนี้

 1. แคมเปญ ABC แบบกำหนดเอง (Custom Campaign): ที่พักสามารถสร้างแคมเปญและกำหนดเงื่อนไขของแคมเปญได้อย่างยืดหยุ่น เช่น กำหนดระยะเวลาใช้งานแคมเปญ มูลค่าส่วนลด และข้อจำกัดต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยส่วนลดที่ใช้จะมาจากงบประมาณของที่พักเอง
 2. แคมเปญ ABC แนะนำ (Featured Campaign): เปิดใช้งานแคมเปญได้ง่ายๆ เพียงเลือกใช้แคมเปญที่เรากำหนดรายละเอียดไว้แล้ว พร้อมรับโอกาสในการมอบส่วนลดที่อโกด้าร่วมลงทุนด้วย ที่พักสามารถปรับแต่งข้อกำหนดของแคมเปญได้โดยเลือกข้อจำกัดเพิ่มเติม (ซึ่งมีให้เลือกแตกต่างกันไปตามแต่ละแคมเปญ) และอโกด้าอาจสมทบทุนร่วมกับงบประมาณของที่พักในการมอบส่วนลด (แตกต่างกันไปตามแต่ละแคมเปญ)
 3. แคมเปญ ABC ออฟไลน์ (Offline Campaign): หากที่พักมีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงในการใช้งานแคมเปญ หรือกำลังมองหาแคมเปญที่เหมาะกับความต้องการของที่พักโดยเฉพาะ อโกด้าสามารถสร้างแคมเปญพิเศษสำหรับที่พักให้ท่านได้ กรุณาติดต่อ Account Manager ของที่พักเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการให้บริการ

ตารางด้านล่างจะแสดงข้อมูลการตั้งค่าและข้อจำกัดเพิ่มเติมของแคมเปญ ABC แต่ละประเภท

ตารางด้านล่างจะแสดงข้อมูลของข้อจำกัดแต่ละข้อ

ข้อจำกัด รายละเอียด
มูลค่าการจองขั้นต่ำ

กำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำที่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้โดยอ้างอิงจากการตั้งค่าสกุลเงินในระบบ YCS

 • ตัวอย่าง: หากที่พักเลือกกำหนดค่าเป็น “US Dollar 50” จะเป็นการกำหนดว่า การจองใดๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐจะไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้
จำนวนส่วนลดสูงสุด

กำหนดจำนวนส่วนลดสูงสุดที่สามารถใช้ได้โดยอ้างอิงจากการตั้งค่าสกุลเงินในระบบ YCS

 • ตัวอย่าง: หากที่พักเลือกกำหนดค่าเป็น “US Dollar 50” จะเป็นการกำหนดว่า มูลค่าของส่วนลดจะไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนคูปองส่วนลดสูงสุดที่ต้องการมอบให้ลูกค้า

บริหารจัดการงบประมาณของแคมเปญได้โดยกำหนดจำนวนคูปองส่วนลดสูงสุดที่ต้องการมอบให้ลูกค้าในช่วงเวลาที่เปิดใช้งานแคมเปญ

 •  เมื่อใช้คูปองส่วนลดทั้งหมดแล้ว ระบบจะตั้งค่าให้แคมเปญมีสถานะ “หยุดใช้งานชั่วคราว”
 • หากมีการยกเลิกการจองที่มีการใช้คูปองส่วนลด จำนวนคูปองส่วนลดนั้นจะกลับเข้าสู่แคมเปญ และลูกค้าจะสามารถใช้คูปองส่วนลดดังกล่าวได้จนกว่าจะครบจำนวนสูงสุดของแคมเปญ
 • หากผ่านวันที่สิ้นสุดการจองของแคมเปญไปแล้ว แคมเปญจะได้รับการเก็บเข้าคลัง แม้ว่าจะยังมีจำนวนคูปองส่วนลดเหลืออยู่ก็ตาม
ในประเทศ VS ระหว่างประเทศ

เลือกประเทศที่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ (อ้างอิงจากที่อยู่ IP ของลูกค้า)

 • ทั้งสองอย่าง (ในประเทศ + ระหว่างประเทศ)
 • ในประเทศเท่านั้น
 • ระหว่างประเทศเท่านั้น
ตัวเลือกการแสดงราคาที่ใช้คูปองลดแล้ว

เลือกว่าที่พักต้องการแสดงราคาที่ใช้คูปองลดแล้ว ณ ที่ใด

 • ที่พักสามารถเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • แสดงที่หน้าเพจของอโกด้าและเว็บไซต์เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Meta Search Engine)
 • แสดงที่หน้าเพจของอโกด้าเท่านั้น หรือ
 • แสดงที่หน้าแบบฟอร์มการจองเท่านั้น (สำหรับแอปพลิเคชั่นเท่านั้น)
 •  ตัวอย่าง: หากที่พักเลือก “แสดงที่หน้าแบบฟอร์มการจองเท่านั้น” ราคาที่ใช้คูปองแล้วจะแสดงในแอปพลิเคชั่นเท่านั้น และจะไม่แสดงในเว็บไซต์อโกด้าเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปและโมบายล์เว็บ
ประเทศของผู้เข้าพัก

ปรับปรุงกลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของที่พักโดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับส่วนลดตามประเทศของผู้เข้าพัก (อ้างอิงตามที่อยู่ IP ของผู้เข้าพัก)

 •  ที่ัพกสามารถเลือกกำหนดได้มากว่า 1 ประเทศ โดยค้นหาชื่อประเทศที่ต้องการ
 • ตัวอย่าง: หากที่พักเลือก “ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น” จะหมายความว่าลูกค้าที่จองจากประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้ส่วนลดได้
ระยะเวลาเข้าพัก เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโดยกำหนดระยะเวลาการเข้าพัก

 • ระบุจำนวนและเลือกเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • น้อยกว่าจำนวนนี้เท่านั้น
  • มากกว่าจำนวนนี้เท่านั้น หรือ
  • เท่ากับจำนวนนี้เท่านั้น
 • ตัวอย่าง: หากที่พักเลือก “มากกว่า 3 วันเท่านั้น” จะหมายความว่าลูกค้าที่จองเพื่อเข้าพักมากกว่า 3 วันเท่านั้นที่จะได้รับส่วนลด
วันในสัปดาห์ที่ลูกค้าเช็คอิน

ใช้กลยุทธ์การมอบส่วนลดตามวันในสัปดาห์ที่ลูกค้าเดินทางไปเช็คอิน

 • ที่พักสามารถเลือก “ทุกวัน” หรือเลือกวันแยกแต่ละวัน (จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
 • ตัวอย่าง: หากที่พักเลือก “จันทร์” จะหมายความว่าลูกค้าจะต้องเช็คอินในวันจันทร์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด

วิธีการตั้งค่าแคมเปญแบบกำหนดเอง (Custom Campaign)

ที่พักสามารถสร้างแคมเปญแบบกำหนดค่าเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ระบบ YCS >> บริการ Growth programs

2. เลือกเมนู Agoda Boost Campaigns

3. คลิกที่ปุ่ม สร้างแคมเปญ (Create campaign)

4. กรอกข้อมูลต่างๆ สำหรับแคมเปญ ABC แบบกำหนดเอง (Custom Campaign)

5. คลิก สร้างแคมเปญ (Create campaign)

6. ที่พักสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าแคมเปญได้ที่หัวข้อ แคมเปญของท่าน (Your campaigns) โดยสามารถดูได้จากทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ กำลังใช้งาน (Active) หยุดชั่วคราว (Paused) และ เก็บเข้าคลัง (Archived)

7. คลิกที่ปุ่ม ดู (View) เพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่าแคมเปญ เมื่อที่พักสร้างแคมเปญแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้

วิธีใช้งานแคมเปญแนะนำ (Featured Campaign)

ที่พักสามารถใช้งานแคมเปญแนะนำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ระบบ YCS >> บริการ Growth programs

2. เลือกเมนู Agoda Boost Campaigns

3. ไปที่หัวข้อ แคมเปญเด่น (Featured campaigns) จากนั้นเลือกแคมเปญที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม ดูรายละเอียด (See details) ของแคมเปญนั้นๆ

4. ที่พักจะเห็นรายละเอียดของแคมเปญที่ได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว เช่น ช่วงวันที่กำหนด, จำนวนส่วนลด, %ส่วนลดที่สนับสนุนโดยอโกด้า (ถ้ามี), มูลค่าการจองขั้นต่ำ และวิธีชำระเงิน

5. หากในหน้าการตั้งค่ามีปุ่ม เพิ่มข้อจำกัด (Add restrictions) เมื่อคลิกแล้วที่พักอาจมองเห็นข้อจำกัดที่สามารถเพิ่มได้ หรือไม่มีตัวเลือกใดๆ เลย

6. คลิก สร้างแคมเปญ (Create campaign)

วิธีสร้างแคมเปญออฟไลน์ (Offline Campaign)

หากที่พักต้องการสร้างแคมเปญพิเศษ กรุณาติดต่อ Account Manager ของที่พัก

วิธีติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...