บทความนี้จะอธิบายวิธีการดูข้อมูลของแคมเปญ Agoda Boost Campaigns (ABC) ที่ที่พักใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ผ่านมา และวิธีเปิดใช้งานแคมเปญที่หยุดใช้ชั่วคราวใหม่

วิธีดูข้อมูลแคมเปญปัจจุบันและที่ผ่านมา

1. ไปที่ระบบ YCS >> บริการ Growth programs >> บริการ Agoda Boost Campaigns

2. ไปที่หัวข้อ แคมเปญของท่าน (Your campaigns) ท่านจะพบเมนู 3 แท็บ ดังนี้

a. กำลังใช้งาน (Active): ดูรายการแคมเปญที่กำลังใช้งานในช่วงเวลาจอง ณ ปัจจุบัน และที่พักสามารถหยุดการใช้งานชั่วคราวได้ตามต้องการ
b. หยุดชั่วคราว (Paused): ดูรายการแคมเปญที่หยุดใช้งานชั่วคราวในช่วงเวลาจอง ณ ปัจจุบัน และที่พักสามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ตามต้องการ
c. เก็บเข้าคลัง (Archived): ดูรายการแคมเปญที่ผ่านมาซึ่งพ้นระยะเวลาการจองแล้ว ซึ่งที่พักสามารถดูข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น

3. ที่พักสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าแคมเปญได้โดยคลิกที่ปุ่ม ดู (View) ที่แท็บ กำลังใช้งาน (Active), หยุดชั่วคราว (Paused) และ เก็บเข้าคลัง (Archived)

วิธีหยุดใช้งานแคมเปญชั่วคราว

ที่แท็บ กำลังใช้งาน (Active) ที่พักสามารถหยุดใช้งานแคมเปญได้โดยคลิกที่ปุ่ม หยุดชั่วคราว (Pause) ได้ทุกเมื่อ

วิธีเปิดใช้งานแคมเปญที่หยุดชั่วคราวใหม่

ที่แท็บ หยุดชั่วคราว (Paused) ที่พักสามารถเปิดใช้งานแคมเปญใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งาน (Active) ได้ทุกเมื่อ

ทำอย่างไรหากที่พักไม่พบข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมา

หากที่พักไม่พบข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมา กรุณาติดต่อ Account Manager ของที่พัก

วิธีติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...