บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่าจำนวนสูงสุดสำหรับเด็กที่เข้าพักฟรีและวิธีใช้การตั้งค่านี้

 

การตั้งค่าจำนวนสูงสุดสำหรับเด็กที่เข้าพักฟรี (MAFC) คืออะไร

การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะช่วยให้ที่พักกำหนดนโยบายการเข้าพักของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการระบุว่าที่พักอนุญาตให้ “เด็กเข้าพักฟรี” จำนวนสูงสุดกี่คนสำหรับห้องพักแต่ละประเภท

 

การตั้งค่านี้จะนำมาใช้ แทนที่ หัวข้อ “เงื่อนไขเด็กพักฟรี” ที่เมนูการ “ตั้งค่าที่พัก” (Property Settings) รวมถึงตัวเลือก “เงื่อนไขเด็กพักฟรีที่ตั้งค่าไว้” และ “ยึดตามจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่กำหนดซึ่งรวมเด็กที่เข้าพักฟรี” เพื่อให้ที่พักตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าพักของเด็กได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

 

วิธีการใช้งานการตั้งค่า

ที่พักสามารถตั้งค่าดังกล่าวนี้ได้โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) > “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หากที่พักใช้การตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” อยู่แล้ว เราจะอัปเดตฟีเจอร์การตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าพักของเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ที่พักที่เลือกใช้งานเงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” และตัวเลือก “ยึดตามจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่กำหนดซึ่งรวมเด็กที่เข้าพักฟรี”

สิ่งที่ได้รับการอัปเดต:

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ระบบจะกำหนด “จำนวนสูงสุงของเด็กที่เข้าพักฟรี” เท่ากับ 1 คน สำหรับห้องพักที่อนุญาตให้เด็กเข้าพักได้
 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” ระบบจะเลือก “ได้” สำหรับห้องมาตรฐานและห้องสวีททุกห้องที่มีคำว่า “ครอบครัว” ในชื่อห้องพัก
 • เมนู “การตั้งค่าที่พัก” – ระบบจะกำหนด “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” เท่ากับ 0

 

ที่พักที่เลือกใช้งานเงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” และตัวเลือก “เงื่อนไขเด็กพักฟรีที่ตั้งค่าไว้”

สิ่งที่ได้รับการอัปเดต:

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ระบบจะกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรี โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าพักที่ที่พักกำหนดไว้ ดังตารางนี้

จำนวนผู้เข้าพัก (คน)

จำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรี
1

1

2

2
3

2

4

2
5

2

6+

3

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” ระบบจะเลือก “ได้” สำหรับห้องมาตรฐานและห้องสวีททุกห้องที่มีคำว่า “ครอบครัว” ในชื่อห้องพัก
 • เมนู “การตั้งค่าที่พัก” – ระบบจะกำหนด “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” เท่ากับ 0

 

ที่พักที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” จะเห็นหัวข้อการตั้งค่าใหม่ ซึ่งตั้งค่าจำนวนเด็กเข้าพักฟรี ไว้ที่ 0

 

วิธีตั้งค่า “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”

ที่พักตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่นี้ได้ที่ระบบ YCS โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) > “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup) จากนั้นเลือกห้องพักแต่ละประเภทเพื่อตั้งค่า

 

1.) เลือกเมนู “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup)

2.) เลือกห้องพักแต่ละประเภท แล้วกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรีที่หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”

 

คำถามที่พบบ่อย 

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้มีผลอย่างไร

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้ใช้ได้กับที่พักทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม เฉพาะที่พักที่ใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” เท่านั้น ที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

 

ที่พักจะใช้การตั้งค่านี้ได้อย่างไร

ที่พักกำหนดจำนวนเด็กที่สามารถเข้าพักได้ฟรีสำหรับห้องพักแต่ละประเภท โดยระบุจำนวนเด็กที่เข้าพักฟรีได้ที่หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” *หมายเหตุ* เด็กที่เกินจากจำนวนที่กำหนดจะถือเป็นผู้ใหญ่ และจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขจำนวนผู้เข้าพักที่กำหนด

 

การตั้งค่านี้มีข้อดีสำหรับที่พักอย่างไร

การตั้งค่านี้จะช่วยให้ที่พักกำหนดได้ว่า ที่พักอนุญาตให้เด็กเข้าพักฟรีจำนวนสูงสุดกี่คนสำหรับห้องพักแต่ละประเภท และช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ลูกค้าเดินทางไปเข้าพักพร้อมเด็กๆ ซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าที่ที่พักรองรับ

 

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้มีการอัปเดตอะไรบ้าง

การตั้งค่าต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตต่อเมื่อที่พักใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่”

 • การตั้งค่า “เงื่อนไขเด็กพักฟรี” จะถูกแทนที่ด้วยหัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”
 • หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” นี้ จะได้รับการอัปเดตโดยอ้างอิงจากการตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” ที่ท่านใช้งานอยู่
 • การตั้งค่าใดๆ ที่ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักจะได้รับการอัปเดตข้อมูลใหม่ (เช่น ที่หัวข้อ “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” จะได้รับการอัปเดตให้อยู่ที่ “0” ปี เป็นต้น)

ดีไซน์บนหน้าเว็บไซต์ YCS มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 

ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี

 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี ณ ที่พักของท่าน กรุณายกเลิกการตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่”
 • หากต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี ณ ที่พักของท่าน แต่ไม่ต้องการใช้ตัวเลือกนี้กับบางห้อง กรุณากำหนด “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” เป็น “0” สำหรับห้องที่ต้องการ
 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพัก ณ ที่พักของท่านเลยไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ก็ตาม กรุณากำหนดอายุขั้นต่ำของผู้เข้าพักที่ต้องการ ที่หัวข้อ “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก”
 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักในห้องพักบางประเภท ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” กรุณาเลือก “ไม่ได้”

 

ทำอย่างไรหากที่พักมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้

ท่านสามารถส่งคำขอหรือข้อสงสัยมาให้ทีมงานของเราโดยการคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help?) ในระบบ YCS

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...