บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่าจำนวนสูงสุดสำหรับเด็กที่เข้าพักฟรีและวิธีใช้การตั้งค่านี้

 

การตั้งค่าจำนวนสูงสุดสำหรับเด็กที่เข้าพักฟรี (MAFC) คืออะไร

การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะช่วยให้ที่พักกำหนดนโยบายการเข้าพักของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการระบุว่าที่พักอนุญาตให้ “เด็กเข้าพักฟรี” จำนวนสูงสุดกี่คนสำหรับห้องพักแต่ละประเภท

 

การตั้งค่านี้จะนำมาใช้ แทนที่ หัวข้อ “เงื่อนไขเด็กพักฟรี” ที่เมนูการ “ตั้งค่าที่พัก” (Property Settings) รวมถึงตัวเลือก “เงื่อนไขเด็กพักฟรีที่ตั้งค่าไว้” และ “ยึดตามจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่กำหนดซึ่งรวมเด็กที่เข้าพักฟรี” เพื่อให้ที่พักตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าพักของเด็กได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

 

วิธีการใช้งานการตั้งค่า

ที่พักสามารถตั้งค่าดังกล่าวนี้ได้โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) > “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หากที่พักใช้การตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” อยู่แล้ว เราจะอัปเดตฟีเจอร์การตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าพักของเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ที่พักที่เลือกใช้งานเงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” และตัวเลือก “ยึดตามจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่กำหนดซึ่งรวมเด็กที่เข้าพักฟรี”

สิ่งที่ได้รับการอัปเดต:

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ระบบจะกำหนด “จำนวนสูงสุงของเด็กที่เข้าพักฟรี” เท่ากับ 1 คน สำหรับห้องพักที่อนุญาตให้เด็กเข้าพักได้
 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” ระบบจะเลือก “ได้” สำหรับห้องมาตรฐานและห้องสวีททุกห้องที่มีคำว่า “ครอบครัว” ในชื่อห้องพัก
 • เมนู “การตั้งค่าที่พัก” – ระบบจะกำหนด “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” เท่ากับ 0

 

ที่พักที่เลือกใช้งานเงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” และตัวเลือก “เงื่อนไขเด็กพักฟรีที่ตั้งค่าไว้”

สิ่งที่ได้รับการอัปเดต:

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ระบบจะกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรี โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าพักที่ที่พักกำหนดไว้ ดังตารางนี้

จำนวนผู้เข้าพัก (คน)

จำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรี
1

1

2

2
3

2

4

2
5

2

6+

3

 • เมนู “การตั้งค่าห้องพัก” – ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” ระบบจะเลือก “ได้” สำหรับห้องมาตรฐานและห้องสวีททุกห้องที่มีคำว่า “ครอบครัว” ในชื่อห้องพัก
 • เมนู “การตั้งค่าที่พัก” – ระบบจะกำหนด “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” เท่ากับ 0

 

ที่พักที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” จะเห็นหัวข้อการตั้งค่าใหม่ ซึ่งตั้งค่าจำนวนเด็กเข้าพักฟรี ไว้ที่ 0

 

วิธีตั้งค่า “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”

ที่พักตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่นี้ได้ที่ระบบ YCS โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) > “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup) จากนั้นเลือกห้องพักแต่ละประเภทเพื่อตั้งค่า

 

1.) เลือกเมนู “ตั้งค่าห้องพัก” (Room Setup)

2.) เลือกห้องพักแต่ละประเภท แล้วกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กที่เข้าพักได้ฟรีที่หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”

 

คำถามที่พบบ่อย 

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้มีผลอย่างไร

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้ใช้ได้กับที่พักทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม เฉพาะที่พักที่ใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” เท่านั้น ที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

 

ที่พักจะใช้การตั้งค่านี้ได้อย่างไร

ที่พักกำหนดจำนวนเด็กที่สามารถเข้าพักได้ฟรีสำหรับห้องพักแต่ละประเภท โดยระบุจำนวนเด็กที่เข้าพักฟรีได้ที่หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” *หมายเหตุ* เด็กที่เกินจากจำนวนที่กำหนดจะถือเป็นผู้ใหญ่ และจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขจำนวนผู้เข้าพักที่กำหนด

 

การตั้งค่านี้มีข้อดีสำหรับที่พักอย่างไร

การตั้งค่านี้จะช่วยให้ที่พักกำหนดได้ว่า ที่พักอนุญาตให้เด็กเข้าพักฟรีจำนวนสูงสุดกี่คนสำหรับห้องพักแต่ละประเภท และช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ลูกค้าเดินทางไปเข้าพักพร้อมเด็กๆ ซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าที่ที่พักรองรับ

 

การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้มีการอัปเดตอะไรบ้าง

การตั้งค่าต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตต่อเมื่อที่พักใช้เงื่อนไข “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่”

 • การตั้งค่า “เงื่อนไขเด็กพักฟรี” จะถูกแทนที่ด้วยหัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี”
 • หัวข้อ “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” นี้ จะได้รับการอัปเดตโดยอ้างอิงจากการตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่” ที่ท่านใช้งานอยู่
 • การตั้งค่าใดๆ ที่ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักจะได้รับการอัปเดตข้อมูลใหม่ (เช่น ที่หัวข้อ “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก” จะได้รับการอัปเดตให้อยู่ที่ “0” ปี เป็นต้น)

ดีไซน์บนหน้าเว็บไซต์ YCS มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 

ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี

 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี ณ ที่พักของท่าน กรุณายกเลิกการตั้งค่า “เด็กพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่”
 • หากต้องการให้เด็กเข้าพักฟรี ณ ที่พักของท่าน แต่ไม่ต้องการใช้ตัวเลือกนี้กับบางห้อง กรุณากำหนด “จำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าพักฟรี” เป็น “0” สำหรับห้องที่ต้องการ
 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพัก ณ ที่พักของท่านเลยไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ก็ตาม กรุณากำหนดอายุขั้นต่ำของผู้เข้าพักที่ต้องการ ที่หัวข้อ “อายุขั้นต่ำของผู้เข้าพัก”
 • หากไม่ต้องการให้เด็กเข้าพักในห้องพักบางประเภท ที่หัวข้อ “เด็กเข้าพักได้หรือไม่” กรุณาเลือก “ไม่ได้”

 

ทำอย่างไรหากที่พักมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้

ท่านสามารถส่งคำขอหรือข้อสงสัยมาให้ทีมงานของเราโดยการคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help?) ในระบบ YCS