แอป YCS ช่วยให้ท่านตรวจสอบและอัปเดตราคาที่พัก อล็อตเมนต์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย 

 

วิธีตรวจสอบและอัปเดตราคาห้องพักหรืออล็อตเมนต์ 

หลังจากเข้าสู่ระบบและเลือกรายชื่อที่พักที่ต้องการ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ “อล็อตเมนต์” (Allotment) 

ขั้นตอนที่ 2: เลือก ประเภทห้องพัก ที่มี: 

  • อล็อตเมนต์สำหรับ “เปิดขาย” (Open) หรือ “ปิดการขาย” (Close out) 
  • ตัวเลือกจำนวนอล็อตเมนต์ (ปุ่ม “+” และ “-“) 

ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะนำท่านไปที่หน้า การปรับราคา ซึ่งท่านสามารถอัปเดต: 

  • ราคาผู้เข้าพักเต็มอัตราห้องสำหรับประเภทห้องพักที่เลือก 
  • ส่วนลดสำหรับจำนวนผู้เข้าพักที่ลดลง (ส่วนลดเป็น % หรือจำนวนเงิน) 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ราคาที่แสดงว่าถูกต้อง และคลิก บันทึก (Save)