บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่า Rate Channel ในระบบ YCS และการใช้ช่องทางราคาแบบต่อยอดได้ (Rate Channel Dynamic Stacking)

1) วิธีตั้งค่า Rate Channel ในหน้าการสมัครใช้บริการด้วยตนเองในระบบ YCS

2) Rate Channel Dynamic Stacking คืออะไร

ขณะนี้ส่วนลดของช่องทางราคาได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์, โปรแกรมลอยัลตี้, พื้นที่ และ แพลตฟอร์ม Rate Channel Dynamic Stacking ช่วยให้ที่พักใช้ส่วนลดของช่องทางราคาในหมวดหมู่ต่างๆ ร่วมกันได้ ที่พักจึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และมอบข้อเสนอที่พักในราคาที่แข่งขันได้ดีมากยิ่งขึ้น

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของช่องทางราคาในแต่ละหมวดหมู่

การตั้งค่าในหน้า “ส่วนลดสำหรับช่องทางราคา” (Channel Discount) ในระบบ YCS

ในหน้าการตั้งค่าของแต่ละช่องทางราคา (Rate Channel) ตัวเลือกเกี่ยวกับการต่อยอด (Stacking) จะอยู่ที่หัวข้อ “ส่วนลดพื้นฐาน” (Base discount) ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ 1) “ต้องการให้ส่วนลดสำหรับช่องทางราคาอื่นๆ ใช้ต่อยอดกับส่วนลดช่องทางราคานี้” และ 2) “ต้องการนำส่วนลดสำหรับช่องทางราคานี้ไปต่อยอดกับส่วนลดสำหรับช่องทางราคาอื่นๆ”

ต่อไปนี้คือวิธีใช้แต่ละตัวเลือกในการตั้งค่าการต่อยอดส่วนลดของช่องทางราคา

ในกรณีที่สามารถใช้ส่วนลดพื้นฐานและส่วนลดต่อยอดได้ในสถานการณ์เดียวกัน (เช่น เมื่อช่องทางราคาที่เกี่ยวข้องทั้งสองช่องทางเป็นช่องทางที่ใช้ในการต่อยอดได้) ระบบจะเลือกส่วนผสมที่มอบส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า

แผนภูมิด้านล่างแสดงประเภทของช่องทางราคาที่สามารถวางซ้อนต่อยอดกันได้

ที่พักจะทราบได้อย่างไรว่าช่องทางราคาใดอนุญาตให้นำส่วนลดอื่นมาต่อยอด และส่วนลดสูงสุดที่กำหนดคือเท่าไร

ในหน้าการตั้งค่าส่วนลดของช่องทางราคา ระบบจะแสดงว่าส่วนลดของช่องทางราคาใดที่สามารถใช้กับส่วนลดอื่น ส่วนลดใดไม่ใช้กับส่วนลดอื่น และส่วนลดสูงสุดจากการนำส่วนลดของช่องทางต่างๆ มารวมกันคือเท่าใด

หลังจากทราบแล้วว่าการตั้งค่าส่วนลดของช่องทางราคาแบบ Dynamic stacking คืออะไร รวมถึงวิธีตั้งค่าต่างๆ ในระบบ YCS ต่อจากนี้คือตัวอย่างของการต่อยอดส่วนลดแบบต่างๆ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการตั้งค่าช่องทางราคา**

โปรดทราบว่าส่วนลดของ Agoda Opaque และ Agoda Private Sale จะไม่สามารถนำมารวมกันได้ไม่ว่าจะตั้งค่าอย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่องทางราคาทั้งสองอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน