บทความนี้จะอธิบายวิธีบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 

วิธีตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

จำนวนภาษีจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของที่พัก ทั้งนี้ ที่พักสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีได้ที่หัวข้อ “ตั้งค่าภาษี” (Tax Settings) ที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) ในระบบ YCS

ประเภทภาษี ประเภทการเรียกเก็บภาษี รวมถึงจำนวนภาษีของที่พักจะแสดงอยู่ในหน้านี้

 

วิธีเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

ที่พักไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภาษีได้ด้วยตนเอง แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาส่งคำขอมายังทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักสามารถลดภาษีเพื่อลดราคาในการจองที่พักได้หรือไม่

จำนวนภาษีที่เรียกเก็บเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดของแต่ละประเทศและเขตแดน อโกด้าไม่สามารถลดภาษีสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้

 

ทำอย่างไรหากข้อมูลภาษีที่ตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง

ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS พร้อมระบุหลักฐานจากรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่ถูกต้อง