บทความนี้จะอธิบายวิธีบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 

วิธีตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

จำนวนภาษีจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของที่พัก ทั้งนี้ ที่พักสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีได้ที่หัวข้อ “ตั้งค่าภาษี” (Tax Settings) ที่เมนู “ตั้งค่า” (Settings) ในระบบ YCS

ประเภทภาษี ประเภทการเรียกเก็บภาษี รวมถึงจำนวนภาษีของที่พักจะแสดงอยู่ในหน้านี้

 

วิธีเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

ที่พักไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภาษีได้ด้วยตนเอง แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาส่งคำขอมายังทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักสามารถลดภาษีเพื่อลดราคาในการจองที่พักได้หรือไม่

จำนวนภาษีที่เรียกเก็บเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดของแต่ละประเทศและเขตแดน อโกด้าไม่สามารถลดภาษีสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้

 

ทำอย่างไรหากข้อมูลภาษีที่ตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง

ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS พร้อมระบุหลักฐานจากรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่ถูกต้อง

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...