บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้งานระบบ ePass

 

ธีขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ePass

ท่านสามารถขอสิทธิ์เข้าใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • สิทธิ์ทั่วไป
  • อนุมัติการจองในหน้า “ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions)
  • ตรวจสอบการจองในหน้า “ธุรกรรมทั้งหมด” (All Transactions)
  • ตรวจสอบข้อมูลในหน้า “การชำระเงิน” (Remittances) / “สรุปธุรกรรม” (Transaction Summary)
 • สิทธิ์ในการดูข้อมูลบัตรเครดิต
  • สิทธิ์ทั่วไปทั้งหมด
  • สิทธิ์ในการดูข้อมูลบัตร UPC

หากท่านไม่พบเมนู ePass ในระบบ YCS กรุณาติดต่อทีมงาน Accommodation Services ของเราโดยเข้าสู่ระบบ YCS แล้วคลิกปุ่ม Support

เพื่อป้องกันการทุจริต เราขอแนะนำให้สิทธิ์ในการดูข้อมูลบัตรเครดิตเป็นสิทธิ์สำหรับพนักงานระดับสูงเท่านั้น 

 

วิธีเข้าใช้ระบบ ePass

 1. เข้าสู่ระบบYCSโดยใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามปกติในการเข้าสู่ระบบ YCS

2. หลังจากเข้าสู่ระบบ YCS ไปที่เมนู ePass ซึ่งจะมี 4 หัวข้อการใช้งานให้เลือก

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักต้องขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ePass หรือไม่ หากเดิมใช้ระบบ UPC แล้วเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงิน 

เราจะให้สิทธิ์ในการเข้าใช้แก่ท่านในช่วงที่มีการเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำขอมาให้เราสำหรับการเพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานระบบ ePass