บทความนี้จะบอกวิธีค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ Map ข้อมูลจากชาแนลเมเนเจอร์ที่ที่พักใช้งานกับข้อมูลในระบบ YCS

สำหรับการ Map ข้อมูลจากชาแนลเมเนเจอร์ ที่พักจะต้องมีหมายเลข ID ที่พักของอโกด้า, หมายเลข ID ประเภทห้องพัก และหมายเลข ID แผนราคา วิธีตรวจสอบหมยเลข ID ต่างๆ ในระบบ YCS

  • หมายเลข ID ที่พัก: เข้าสู่ระบบ YCS ที่มุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงหมายเลข ID ของที่พัก

  • หมายเลข ID ประเภทห้องพัก เข้าสู่ระบบ YCS > ตั้งค่า (Setting) > Room Setup (ตั้งค่าห้องพัก)

  • หมายเลข ID แผนราคา เข้าสู่ระบบ YCS > ตั้งค่า (Setting) > ตั้งค่าแผนราคาที่พัก (Rate Plan Setup)

 

อ่าน บทความนี้ สำหรับวิธี Map ข้อมูลจากชาแนลเมเนเจอร์ด้วยระบบ YCS