ชาแนลเมเนเจอร์คืออะไร

พาร์ทเนอร์ที่พักของเราหลายรายใช้บริการชาแนลเมเนเจอร์เพื่อช่วยบริหารจัดการห้องพักและราคาของที่พักผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ที่พักสามารถดูรายชื่อของชาแนลเมเนเจอร์ที่สามารถใช้บริหารจัดการที่พักบนอโกด้าได้ ที่นี่ ที่พักสามารถแจ้งชื่อชาแนลเมเนเจอร์ที่ต้องการใช้งานในขณะที่ลงทะเบียนที่พัก หากลงทะเบียนที่พักแล้ว ที่พักสามารถส่งคำขอเพื่อเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ได้ในภายหลัง

ที่พักจะเชื่อมต่อข้อมูลที่พักกับชาแนลเมเนเจอร์ให้ถูกต้องได้อย่างไร

สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับชาแนลเมเนเจอร์อย่างถูกต้อง ที่พักจะต้องมีหมายเลข ID ที่พักของอโกด้า, หมายเลข ID ประเภทห้องพัก และหมายเลข ID แผนราคา ขั้นตอนด้านล่างจะช่วยในการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ในระบบ YCS

 • หมายเลข ID ที่พัก:
  เข้าสู่ระบบ YCS ที่มุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงหมายเลข ID ของที่พัก ที่พักยังสามารถดูหมายเลข ID ของตนเองได้เมื่อคลิกลูกศรที่อยู่ด้านข้าง

 • หมายเลข ID ประเภทห้องพัก:
  เข้าสู่ระบบ YCS >> ที่พัก (Property) >> Room Setup (ตั้งค่าห้องพัก)
 • หมายเลข ID แผนราคา:
  เข้าสู่ระบบ YCS > ราคาและห้องว่างที่เปิดให้จอง (Rates & Availability) >> การตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup)

วิธีเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์

 1. ไปที่ระบบ YCS >> ที่พัก (Property) >> การตั้งค่าที่พัก (Property Settings)
 2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings)
 3. คลิก โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Channel manager mode) หรือทำเครื่องหมายที่ ใช้โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Enable channel manager mode) เพื่อเพิ่มชาแนลเมเนเจอร์ที่ต้องการ
 4. เลือก ชื่อชาแนลเมเนเจอร์ จากรายการที่มีให้
 5. คลิก บันทึก (Save)

วิธีเปลี่ยนหรือลบชาแนลเมเนเจอร์ 

 1. ไปที่ระบบ YCS >> ที่พัก (Property) >> การตั้งค่าที่พัก (Property Settings)
 2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings)
 3. คลิก ไม่มี (None) เพื่อลบชาแนลเมเนเจอร์ หรือนำเครื่องหมายออกจากช่อง ใช้โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Enable channel manager mode)
 4. คลิก บันทึก (Save)

คำถามที่พบบ่อย

1. จะเกิดอะไรขึ้นหากอัปเดตข้อมูลข้อมูลราคาและห้องว่างที่เปิดให้จองแล้วแต่ไม่ปรากฏในระบบ YCS

หากการอัปเดตข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จ ชาแนลเมเนเจอร์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ ด้านล่างนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้ที่พบบ่อย

 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบของระบบ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หาก “ราคาผู้เข้าพัก 1 คน” สูงกว่า “ราคาผู้เข้าพัก 2 คน” หรือ ราคาใดๆ ที่ระบุต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับห้องพักประเภทนั้นๆวิธีแก้ไข: แก้ไขข้อมูลตามที่ระบุในข้อความแจ้งเตือน โดยไปที่ระบบ YCS >> ที่พัก (Property) >> การตั้งค่าห้องพัก (Room Setup)

   

 2. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ปัญหาด้านเทคนิค/การเชื่อมต่อเกิดเหตุขัดข้อง 

  วิธีแก้ไข: ขั้นแรก ให้รอสักครู่แล้วลองอัปเดตอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ หากระบบชาแนลเมเนเจอร์ยืนยันถึงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ระบบจะแจ้งปัญหาให้ทีมงานของเราทราบ หากชาแนลเมเนเจอร์ไม่พบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ กรุณา ติดต่อเรา

2. เพราะเหตุใดที่พักจึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจองจากอโกด้า

อโกด้าจะยังคงแจ้งข้อมูลการจองทางอีเมลแม้ว่าที่พักจะเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ก็ตาม ในบางกรณี ที่พักอาจได้รับข้อมูลการจองจากอโกด้า แต่ไม่ได้รับจากชาแนลเมเนเจอร์  ด้านล่างนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้ที่พบบ่อย

 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: API ที่ชาแนลเมเนเจอร์รีเควสไปไม่ครอบคลุมช่วงเวลาการจองที่ได้รับ

วิธีแก้ไข: กรุณาติดต่อชาแนลเมเนเจอร์ที่ท่านใช้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ปัญหาด้านเทคนิค/การเชื่อมต่อเกิดเหตุขัดข้อง

วิธีแก้ไข: สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Hint อโกด้าจะพยายามส่งข้อความแจ้งเกี่ยวกับการจองจำนวน 3 ครั้ง หากยังไม่สำเร็จ อโกด้าจะส่งข้อมูลทางอีเมลไปยังชาแนลเมเนเจอร์ของท่าน สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ Hint ชาแนลเมเนเจอร์ที่ท่านใช้บริการจะต้องส่งคำขอใหม่มายังอโกด้าเมื่อสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว

3. เพราะเหตุใดที่พักจึงไม่ได้รับข้อมูลการติดต่อของลูกค้าอย่างครบถ้วนจากอโกด้า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงินและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป (GDPR) เราจึงไม่เปิดเผยข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งข้อมูลอีเมลของผู้เข้าพักให้ท่านทราบโดยปกปิดอีเมลแอดเดรสจริงไว้ ท่านยังคงส่งอีเมลถึงผู้เข้าพักได้แม้ข้อมูลอีเมลแอดเดรสจริงจะถูกปกปิดเอาไว้ หรือติดต่อผ่านทางระบบส่งข้อความถึงลูกค้าของอโกด้าที่ระบบ YCS >> การจอง (Reservations) >> ดูข้อมูลการจอง (View bookings) ที่พักสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อผู้เข้าพักใน บทความนี้

4. เหตุใดที่พักจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะพยายามเชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ โปรดอ่านคำถามข้อที่ 1 เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในข้อความแจ้งเตือน

หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นว่า “property cut-off time” นั่นหมายความว่าที่พักต้องดำเนินการตั้งเวลาคัตออฟ (cut-off time) สำหรับที่พักก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้

.

ติดต่อเรา  

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...