เราทราบดีว่า สำหรับช่องทางการขายห้องพักออนไลน์ พาร์ทเนอร์ที่พักของเราจำนวนมากใช้ชาแนลเมเนเจอร์ในการบริหารจัดการห้องพักและราคา บทความนี้จะบอกวิธีเชื่อมต่อกับระบบชาแนลเมเนเจอร์ และบอกถึงวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่อาจเกิดขึ้น  

 • หากที่พักยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า กรุณาลงทะเบียนที่พักของท่านกับอโกด้าก่อนเป็นอันดับแรก ท่านสามารถแจ้งชื่อชาแนลเมเนเจอร์ที่ต้องการใช้งานในขณะที่ลงทะเบียนที่พัก ซึ่งท่านจะไม่ต้องส่งคำขอเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์อีกในภายหลัง 
 • ที่พักสามารถดูรายชื่อของชาแนลเมเนเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของอโกด้าได้ ที่นี่  

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจับคู่ข้อมูลกับชาแนลเมเนเจอร์ 

สำหรับการจับคู่ข้อมูลจากชาแนลเมเนเจอร์ ที่พักจะต้องมีหมายเลข ID ที่พักของอโกด้า, หมายเลข ID ประเภทห้องพัก และหมายเลข ID แผนราคา วิธีตรวจสอบหมายเลข ID ต่างๆ ในระบบ YCS มีดังนี้ 

 • หมายเลข ID ที่พัก: เข้าสู่ระบบ YCS ที่มุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงหมายเลข ID ของที่พัก ที่พักยังสามารถดูหมายเลข ID ได้เมื่อคลิกเมนูที่อยู่ข้างกัน  

 • หมายเลข ID ประเภทห้องพัก: เข้าสู่ระบบ YCS > ที่พัก (Property) > Room Setup (ตั้งค่าห้องพัก) 
 • หมายเลข ID แผนราคา: เข้าสู่ระบบ YCS > ราคาและอล็อตเมนต์ (Rates & Availability) > การตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup) 

วิธีเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ 

 1. เข้าสู่ระบบ YCS > ที่พัก (Property) > ตั้งค่าที่พัก (Property Settings) 
 2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings) 
 3. ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Enable channel manager mode) เพื่อเพิ่มชาแนลเมเนเจอร์ 
 4. เลือก ชื่อชาแนลเมเนเจอร์ จากรายการที่มีให้ 
 5. คลิก บันทึก (Save) 

 

วิธีเปลี่ยนหรือลบชาแนลเมเนเจอร์  

 1. เข้าสู่ระบบ YCS > ที่พัก (Property) > ตั้งค่าที่พัก (Property Settings) 
 2. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings) 
 3. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง ใช้โหมดชาแนลเมเนเจอร์ (Enable channel manager mode) เพื่อลบชาแนลเมเนเจอร์ 
 4. เพื่อเปลี่ยนชาแนลเมเนเจอร์ เลือก ชื่อชาแนลเมเนเจอร์ จากรายการที่มีให้ 
 5. คลิก บันทึก (Save) 

คำถามที่พบบ่อย 

1. ทำอย่างไรหากข้อมูลราคาและห้องว่างที่อัปเดตใหม่ไม่แสดงในระบบ YCS

โดยปกติแล้วหากการอัปเดตข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จ ชาแนลเมเนเจอร์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ ด้านล่างนี้คือสาเหตุที่พบบ่อยและวิธีแก้ปัญหา  

 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบของระบบ เช่น “ราคาผู้เข้าพัก 1 คน” สูงกว่า “ราคาผู้เข้าพัก 2 คน” หรือ ราคาใดๆ ที่ระบุต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับห้องพักประเภทนั้นๆ    
  1. วิธีแก้ไข: โดยทั่วไปแล้ว ที่พักสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ตามที่ระบุในข้อความแจ้งเตือน เช่น อัปเดตการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในระบบ YCS > ที่พัก (Property) > ตั้งค่าห้องพัก (Room Setup)  
 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ปัญหาด้านเทคนิค/การเชื่อมต่อเกิดเหตุขัดข้อง    
  1. วิธีแก้ไข:   
   1. เราขอแนะนำให้ท่านรอประมาณสองถึงสามนาทีและลองอีกครั้ง  
   2. หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ หากระบบชาแนลเมเนเจอร์ยืนยันถึงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ระบบจะแจ้งปัญหาให้เราทราบ หากไม่พบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ กรุณา ติดต่อเรา 
2. เพราะเหตุใดที่พักจึงไม่ได้รับข้อมูลการจองจากอโกด้า

โดยปกติแล้ว แม้ว่าที่พักจะเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ ที่พักจะยังคงได้รับอีเมลจากอโกด้าซึ่งแจ้งถึงการจองที่ได้รับ ในบางกรณี ที่พักอาจได้รับข้อมูลการยืนยันการจองจากอโกด้า แต่ไม่ได้รับข้อมูลการจองเดียวกันนั้นทางระบบชาแนลเมเนเจอร์ กรุณาตรวจสอบสาเหตุที่อาจเป็นไปได้และวิธีแก้ไขด้านล่าง:  

 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: API ที่ชาแนลเมเนเจอร์รีเควสไปไม่ครอบคลุมช่วงเวลาการจองที่ได้รับ   
  1. วิธีแก้ไข: กรุณาติดต่อชาแนลเมเนเจอร์ที่ท่านใช้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้: ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของระบบชาแนลเมเนเจอร์หรืออโกด้า  
  1. วิธีแก้ไข: สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Hint อโกด้าจะพยายามส่งข้อความแจ้งเกี่ยวกับการจองจำนวน 3 ครั้ง หากยังไม่สำเร็จ อโกด้าจะส่งข้อมูลทางอีเมลไปยังชาแนลเมเนเจอร์ของท่าน สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ Hint ชาแนลเมเนเจอร์จะต้องส่งคำขอใหม่มายังอโกด้าเมื่อสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว 
3. เพราะเหตุใดที่พักจึงไม่ได้รับข้อมูลการติดต่อของลูกค้าอย่างครบถ้วนจากอโกด้า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงินและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป (GDPR) เราจึงไม่เปิดเผยข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งข้อมูลอีเมลของลูกค้าให้ท่านทราบโดยปกปิดอีเมลแอดเดรสจริงไว้ ท่านยังคงส่งอีเมลถึงลูกค้าได้แม้ข้อมูลอีเมลจริงจะถูกปกปิดเอาไว้ หรือใช้ระบบส่งข้อความของเราโดยเข้าสู่ระบบ YCS > การจอง” (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings) 

4. เพราะเหตุใดที่พักจึงได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์หรือการเชื่อมต่อถูกตัด
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ ปัญหานี้อาจเกิดจากปัจจัยบางประการ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้โดยดำเนินการตามที่ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระบุไว้  
 • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นว่า “property cut-off time” นั่นหมายความว่าที่พักต้องดำเนินการ ตั้งเวลาคัตออฟ (cut-off time) สำหรับที่พักก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับชาแนลเมเนเจอร์ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าเวลาคัตออฟ