บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดท่านจึงมียอดเงินติดลบสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าและวิธีแก้ไข 

สาเหตุของยอดเงินติดลบ 

ยอดเงินติดลบเกิดจากการเรียกเก็บเงินค่าที่พักเกินจำนวนจริงที่ที่พักได้รับ 

ระบบ ePass อนุญาตให้ท่านเรียกเก็บเงินค่าที่พักที่มีจำนวนเป็นบวกเท่านั้น หากท่านพยายามอนุมัติจำนวนเงินที่ติดลบ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

ฝ่ายการเงินของอโกด้าอาจแจ้งข้อมูลการปรับแก้ไขยอดเงินซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก:  

  • การเรียกเก็บเงินเกินจำนวนเนื่องจากการทำธุกรรมที่ใช้สกุลเงินหลากหลาย 
  • อัตราภาษีของการจองไม่ใช่อัตราภาษีปัจจุบัน 
  • การตกลงยอมให้ลูกค้ายกเลิกการจองด้วยเงื่อนไขการยกเลิกที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดในตอนแรก 

   

ที่พักของท่านเพิ่งเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงินหรือไม่ 

หากที่พักของท่านเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ระบบ ePass จำนวนเงินบางรายการอาจไม่สามารถย้ายมาที่ระบบ ePass ได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบ ในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายการเงินของเราจะปรับแก้ข้อมูลให้แสดงจำนวนเงินที่หายไป (ซึ่งทำให้ยอดติดลบกลายเป็นยอดบวกในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนนี้ได้ 

   

วิธีแก้ยอดเงินติดลบให้กลายเป็นบวก 

ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งข้อมูลและดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้แก่ท่าน หากท่านใช้บัตร UPC เราจะแก้ไขวงเงินในบัตร UPC หรือออกบัตร UPC ใบใหม่ให้ 

   

การกลับมาเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนปกติ 

หากยอดเงินติดลบ ท่านสามารถเรียกอนุมัติให้เก็บเงินชุดใหม่เพื่อให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ในบางครั้ง การเรียกเก็บเงินสำหรับการจองชุดใหม่อาจทำให้ยอดติดลบน้อยลงแต่ยังคงติดลบอยู่ ในกรณีนี้ จะไม่มีการออกบัตร UPC ให้เนื่องจากยอดเงินยังคงติดลบ ดังตัวอย่างด้านล่าง   

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ที่ยังไม่ช่วยให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวก 

หลังจากที่ท่านทำให้ยอดเงินที่ติดลบกลายเป็นบวกแล้ว ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ได้รับในอนาคตได้ตามขั้นตอนปกติ 

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้ถึงการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ที่ช่วยให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวก 

หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) – รายการธุรกรรมการจอง (Booking transactions):  

หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) – รายการสรุปธุรกรรม (Summary transactions):  

   

คำถามที่พบบ่อย 

 

สำหรับจำนวนเงินที่ติดลบในระบบ ePass ที่พักสามารถแก้ไขโดยการโอนเงินที่ติดลบเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่ 

 

เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน ท่านจะต้องแก้ไขยอดเงินติดลบด้วยวิธีเดียวกันกับการเรียกชำระเงินเท่านั้น 

 

ทำอย่างไรหากยอดเงินติดลบแต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาใดๆ ดังที่ระบุข้างต้น 

 

ในกรณีนี้ กรุณาติดต่ออโกด้าโดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS จากนั้นทีมงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อมูลและมอบความช่วยเหลือให้แก่ท่าน