บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดท่านจึงมียอดเงินติดลบสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าและวิธีแก้ไข 

สาเหตุของยอดเงินติดลบ 

ยอดเงินติดลบเกิดจากการเรียกเก็บเงินค่าที่พักเกินจำนวนจริงที่ที่พักได้รับ 

ระบบ ePass อนุญาตให้ท่านเรียกเก็บเงินค่าที่พักที่มีจำนวนเป็นบวกเท่านั้น หากท่านพยายามอนุมัติจำนวนเงินที่ติดลบ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

ฝ่ายการเงินของอโกด้าอาจแจ้งข้อมูลการปรับแก้ไขยอดเงินซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก:  

  • การเรียกเก็บเงินเกินจำนวนเนื่องจากการทำธุกรรมที่ใช้สกุลเงินหลากหลาย 
  • อัตราภาษีของการจองไม่ใช่อัตราภาษีปัจจุบัน 
  • การตกลงยอมให้ลูกค้ายกเลิกการจองด้วยเงื่อนไขการยกเลิกที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดในตอนแรก 

   

ที่พักของท่านเพิ่งเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงินหรือไม่ 

หากที่พักของท่านเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ระบบ ePass จำนวนเงินบางรายการอาจไม่สามารถย้ายมาที่ระบบ ePass ได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบ ในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายการเงินของเราจะปรับแก้ข้อมูลให้แสดงจำนวนเงินที่หายไป (ซึ่งทำให้ยอดติดลบกลายเป็นยอดบวกในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนนี้ได้ 

   

วิธีแก้ยอดเงินติดลบให้กลายเป็นบวก 

ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งข้อมูลและดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้แก่ท่าน หากท่านใช้บัตร UPC เราจะแก้ไขวงเงินในบัตร UPC หรือออกบัตร UPC ใบใหม่ให้ 

   

การกลับมาเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนปกติ 

หากยอดเงินติดลบ ท่านสามารถเรียกอนุมัติให้เก็บเงินชุดใหม่เพื่อให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง ในบางครั้ง การเรียกเก็บเงินสำหรับการจองชุดใหม่อาจทำให้ยอดติดลบน้อยลงแต่ยังคงติดลบอยู่ ในกรณีนี้ จะไม่มีการออกบัตร UPC ให้เนื่องจากยอดเงินยังคงติดลบ ดังตัวอย่างด้านล่าง   

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ที่ยังไม่ช่วยให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวก 

หลังจากที่ท่านทำให้ยอดเงินที่ติดลบกลายเป็นบวกแล้ว ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ได้รับในอนาคตได้ตามขั้นตอนปกติ 

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้ถึงการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ที่ช่วยให้ยอดเงินกลับมาเป็นบวก 

หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) – รายการธุรกรรมการจอง (Booking transactions):  

หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) – รายการสรุปธุรกรรม (Summary transactions):  

   

คำถามที่พบบ่อย 

 

สำหรับจำนวนเงินที่ติดลบในระบบ ePass ที่พักสามารถแก้ไขโดยการโอนเงินที่ติดลบเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่ 

 

เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน ท่านจะต้องแก้ไขยอดเงินติดลบด้วยวิธีเดียวกันกับการเรียกชำระเงินเท่านั้น 

 

ทำอย่างไรหากยอดเงินติดลบแต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาใดๆ ดังที่ระบุข้างต้น 

 

ในกรณีนี้ กรุณาติดต่ออโกด้าโดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS จากนั้นทีมงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อมูลและมอบความช่วยเหลือให้แก่ท่าน 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...