ในบทความนี้จะบอกวิธีระบุการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect)

 

วิธีดูข้อมูลการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect)

เราแสดงวิธีชำระเงินสำหรับการจองที่พักของท่านในหลายแห่ง

 

ใบยืนยันการจอง

  • ใบยืนยันการจองสำหรับการจอง Property Collect จะมีข้อความ “ผู้เข้าพักจะเป็นผู้ชำระเงิน” (TO BE PAID BY GUEST) (1) แทนที่จะเป็น “ชำระเงินล่วงหน้า” (PREPAID)
  • ยอดจองทั้งหมดยังเป็นราคาขาย Sell-Inclusive ที่ผู้เข้าพักต้องชำระ (3)
  • การแจกแจงราคาต่อคืนจะรวมเฉพาะราคาขาย Sell-Inclusive ที่ที่พักต้องเรียกเก็บจากผู้เข้าพักเท่านั้น ซึ่งรวมค่าคอมมิชชันซึ่งจะหักลบใน ePass ในภายหลัง (2)
  • เราแสดงชื่อผู้เข้าพักที่ทำการจองเพื่อให้ที่พักทราบว่าจะเรียกเก็บเงินจากใคร (4)

 

หัวข้อรายงานการจองในระบบ YCS

  • ที่หัวข้อ รายงาน (Reports) > การจอง (Bookings) ในระบบ YCS ที่พักจะสามารถค้นหาการจองได้จากรูปแบบการชำระเงิน (5,6)
  • รายงานสรุปการจองยังจะแสดงวิธีชำระเงินเป็น “Property Collect” (7,8)

 

หัวข้อ ePass ในระบบ YCS

  • ที่พักสามารถระบุการจอง Property Collect ได้ใน ePass ได้โดยดูที่ช่อง “ชำระการจองโดย” (Booking Paid By) (9)

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders! Missed it? Register below to get a copy of the livestream emailed to you.

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders! Missed it? Register below to ...

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...

Agoda unveils 2024 New Horizons list

Agoda unveils 2024 New Horizons list

Agoda unveils 2024 New Horizons list

Digital travel platform Agoda reveals its first ever “Philippines’ New Horizons,” a list of destinations that are fast growing in popularity. The list, which compares year-on-year search data, highlights emerging destinations that have seen significant growth in interest from both domestic and international travelers.  

Digital travel platform Agoda reveals its first ever “Philippines’ New Horizons,” a list of de ...