ในบทความนี้จะบอกวิธีระบุการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect)

 

วิธีดูข้อมูลการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect)

เราแสดงวิธีชำระเงินสำหรับการจองที่พักของท่านในหลายแห่ง

 

ใบยืนยันการจอง

  • ใบยืนยันการจองสำหรับการจอง Property Collect จะมีข้อความ “ผู้เข้าพักจะเป็นผู้ชำระเงิน” (TO BE PAID BY GUEST) (1) แทนที่จะเป็น “ชำระเงินล่วงหน้า” (PREPAID)
  • ยอดจองทั้งหมดยังเป็นราคาขาย Sell-Inclusive ที่ผู้เข้าพักต้องชำระ (3)
  • การแจกแจงราคาต่อคืนจะรวมเฉพาะราคาขาย Sell-Inclusive ที่ที่พักต้องเรียกเก็บจากผู้เข้าพักเท่านั้น ซึ่งรวมค่าคอมมิชชันซึ่งจะหักลบใน ePass ในภายหลัง (2)
  • เราแสดงชื่อผู้เข้าพักที่ทำการจองเพื่อให้ที่พักทราบว่าจะเรียกเก็บเงินจากใคร (4)

 

หัวข้อรายงานการจองในระบบ YCS

  • ที่หัวข้อ รายงาน (Reports) > การจอง (Bookings) ในระบบ YCS ที่พักจะสามารถค้นหาการจองได้จากรูปแบบการชำระเงิน (5,6)
  • รายงานสรุปการจองยังจะแสดงวิธีชำระเงินเป็น “Property Collect” (7,8)

 

หัวข้อ ePass ในระบบ YCS

  • ที่พักสามารถระบุการจอง Property Collect ได้ใน ePass ได้โดยดูที่ช่อง “ชำระการจองโดย” (Booking Paid By) (9)