บทความนี้จะให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าพักสำหรับแต่ละกลุ่มอายุ

วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

หากที่พักต้องการกำหนดอายุของผู้เข้าพัก กรุณาดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ นโยบายของที่พักเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Property age policy)

ขั้นตอนที่ 4: เลือกหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Age policy)

ขั้นตอนที่ 5: กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6: คลิก บันทึก (Save)

อโกด้าแสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าพักที่กำหนดอย่างไร

เมื่อบันทึกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงที่หน้าเพจของที่พักบนแพลตฟอร์มของอโกด้าที่หัวข้อ “เงื่อนไขการเข้าพักของที่พัก” (Property’s guest policies)

หากที่พักต้องการกำหนดกลุ่มอายุและราคาสำหรับเด็ก กรุณาดำเนินการดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ นโยบายของที่พักเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Property age policy)

ขั้นตอนที่ 4: เลือกหัวข้อ การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับเด็ก (Basic Settings for Children)

ขั้นตอนที่ 5: ระบุช่วงอายุของเด็กและรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 6: คลิก บันทึก (Save) เพื่อใช้งานเทมเพลตสำหรับแต่ละแผนราคา
ขั้นตอนที่ 7: ไปที่หัวข้อ ราคาเด็ก (Children price) เพื่อระบุราคาสำหรับแต่ละกลุ่มอายุของเด็ก หากชาแนลเมเนเจอร์ของที่พักเป็นผู้กำหนดราคาสำหรับเด็ก กรุณางดใส่ข้อมูลใดๆ ในหน้านี้

ขั้นตอนที่ 8: คลิก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ: เทมเพลตนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการตั้งค่าเท่านั้น ที่พักจะต้องคลิก “บันทึก” (Save) เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละแผนราคา

 

การกำหนดอายุและราคาของเด็กสำหรับแต่ละแผนราคา

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก(Property) เลือกหัวข้อ ตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ แผนราคาที่ต้องการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่หัวข้อ ราคาเด็ก (Child rates)

ขั้นตอนที่ 5: เลือก ใช่ (Yes) ที่ด้านล่างของหัวข้อ ใช้ราคาเด็ก (Child fee applied)

ขั้นตอนที่ 6: คลิก คัดลอกการตั้งค่าพื้นฐาน (Copy from basic) เพื่อใช้งานการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในหน้าตั้งค่าที่พัก

ขั้นตอนที่ 7: ภายในหน้าการตั้งค่าดังกล่าว ที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าราคาเด็กสำหรับ ห้องพักแต่ละประเภท โดยคลิกที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าราคาเด็กของห้องพักนี้ (Change child price for this room)

ขั้นตอนที่ 8: คลิก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกข้อมูล