บทความนี้จะให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าพักสำหรับแต่ละกลุ่มอายุ

วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

หากที่พักต้องการกำหนดอายุของผู้เข้าพัก กรุณาดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ นโยบายของที่พักเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Property age policy)

ขั้นตอนที่ 4: เลือกหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Age policy)

ขั้นตอนที่ 5: กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6: คลิก บันทึก (Save)

อโกด้าแสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าพักที่กำหนดอย่างไร

เมื่อบันทึกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงที่หน้าเพจของที่พักบนแพลตฟอร์มของอโกด้าที่หัวข้อ “เงื่อนไขการเข้าพักของที่พัก” (Property’s guest policies)

หากที่พักต้องการกำหนดกลุ่มอายุและราคาสำหรับเด็ก กรุณาดำเนินการดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ นโยบายของที่พักเกี่ยวกับอายุผู้เข้าพัก (Property age policy)

ขั้นตอนที่ 4: เลือกหัวข้อ การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับเด็ก (Basic Settings for Children)

ขั้นตอนที่ 5: ระบุช่วงอายุของเด็กและรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 6: คลิก บันทึก (Save) เพื่อใช้งานเทมเพลตสำหรับแต่ละแผนราคา
ขั้นตอนที่ 7: ไปที่หัวข้อ ราคาเด็ก (Children price) เพื่อระบุราคาสำหรับแต่ละกลุ่มอายุของเด็ก หากชาแนลเมเนเจอร์ของที่พักเป็นผู้กำหนดราคาสำหรับเด็ก กรุณางดใส่ข้อมูลใดๆ ในหน้านี้

ขั้นตอนที่ 8: คลิก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ: เทมเพลตนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการตั้งค่าเท่านั้น ที่พักจะต้องคลิก “บันทึก” (Save) เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละแผนราคา

 

การกำหนดอายุและราคาของเด็กสำหรับแต่ละแผนราคา

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู ที่พัก(Property) เลือกหัวข้อ ตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup)

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ แผนราคาที่ต้องการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่หัวข้อ ราคาเด็ก (Child rates)

ขั้นตอนที่ 5: เลือก ใช่ (Yes) ที่ด้านล่างของหัวข้อ ใช้ราคาเด็ก (Child fee applied)

ขั้นตอนที่ 6: คลิก คัดลอกการตั้งค่าพื้นฐาน (Copy from basic) เพื่อใช้งานการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในหน้าตั้งค่าที่พัก

ขั้นตอนที่ 7: ภายในหน้าการตั้งค่าดังกล่าว ที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าราคาเด็กสำหรับ ห้องพักแต่ละประเภท โดยคลิกที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าราคาเด็กของห้องพักนี้ (Change child price for this room)

ขั้นตอนที่ 8: คลิก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกข้อมูล

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...