Agoda đang thay đổi cách quý đối tác tải giá lên trang thông tin chỗ nghỉ trên YCS. Từ đây về sau, quý đối tác sẽ chỉ có thể tải Giá bán Tham chiếu cho trang thông tin chỗ nghỉ của mình. Quý đối tác sẽ không còn có thể tải Giá thuần lên YCS. Ngoài ra, mọi Giá thuần hiện tại đã được quý đối tác tải lên sẽ được tự động chuyển sang Giá bán Tham chiếu trên YCS.

Chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngoài email trước đây của chúng tôi, Agoda đã hoàn thành quy trình thay đổi cách quý đối tác tải giá lên trang thông tin chỗ nghỉ của mình trên YCS. Kể từ bây giờ, quý đối tác chỉ có thể tải Giá bán Tham chiếu cho trang thông tin chỗ nghỉ của mình. Quý đối tác sẽ không còn có thể tải Giá thuần lên YCS.

Chúng tôi cũng đã hoàn thành quá trình chuyển mọi Giá thuần được tải trước kia sang Giá bán Tham chiếu trên YCS và Giá Thuần đã được tải lên trước kia cho danh sách chỗ ở của quý đối tác đều đã được tự động điều chỉnh và hiện tại được hiển thị dưới dạng Giá bán Tham chiếu. Những đơn đặt phòng hiện có được thực hiện trước 11/30/2023 sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển.

Quý đối tác cũng có thể thay đổi Giá bán Tham chiếu nếu muốn. Trên YCS, quý đối tác sẽ thấy các lựa chọn tải giá như bên dưới:

  1. “Giá bán Trọn gói” là Giá bán Tham chiếu gồm các khoản thuế và phí; và
  2. “Giá bán Không trọn gói” là Giá bán Tham chiếu chưa gồm thuế và phí.

Làm cách nào để đảm bảo rằng số tiền tôi nhận được từ các đơn đặt phòng sẽ không thay đổi?

Để giúp quý đối tác hiểu tác động của việc chuyển đổi giá, chúng tôi sẽ cung cấp công cụ máy tính trên YCS để quý đối tác có thể sử dụng cho việc xác thực Giá gốc cho trang thông tin chỗ nghỉ của mình. Quý đối tác sẽ có thể sử dụng tính năng này sau khi quá trình chuyển đổi giá hoàn tất. Giá gốc là số tiền ước tính đã bao gồm thuế và phí mà quý đối tác sẽ nhận được sau khi trừ hoa hồng của Agoda, giảm giá bổ sung và phí từ các chương trình không bắt buộc từ Giá bán Tham chiếu. Xin lưu ý, việc sử dụng máy tính của Agoda chỉ hoàn toàn nhằm mục đích hỗ trợ kinh doanh. Quý đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm xác minh, xác định và tải Giá bán Tham chiếu lên YCS.

Bằng việc sử dụng máy tính của Agoda, quý đối tác đồng ý rằng Agoda không đại diện, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm cho tính chính xác hoặc sự toàn diện của mọi việc tính toán Giá bán Tham chiếu do máy tính của Agoda cung cấp. Bằng việc sử dụng máy tính của Agoda, quý đối tác đồng ý từ bỏ mọi khiếu nại đối với Agoda phát sinh từ mọi lỗi hoặc tính toán sai Giá bán tham chiếu cho trang thông tin chỗ nghỉ của quý đối tác.

Việc quý đối tác tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Agoda sau ngày này có hiệu lực sẽ được coi là việc quý đối tác chấp nhận sự thay đổi và quý đối tác đồng ý chỉ tải Giá bán Tham chiếu cho danh sách chỗ ở của mình.

Nếu như tôi cần thêm thông tin?

Nếu có thêm câu hỏi, quý đối tác có thể liên hệ với chúng tôi thông qua nút Cần trợ giúp trên YCS (xem thêm chi tiết).

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...