คู่มือการตั้งค่า “ช่องทางราคา” (Rate Channel)

บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่า “ช่องทางราคา” (Rate Channel) ในระบบ YCS และการใช้ช่องทางราคาแบบต่อยอดได้ (Rate Channel Dynamic Stacking)

1) วิธีตั้งค่า Rate Channel ในหน้าการสมัครใช้บริการด้วยตนเองในระบบ YCS

2) Rate Channel Dynamic Stacking คืออะไร

 

ขณะนี้ส่วนลดของช่องทางราคาได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product), โปรแกรมลอยัลตี้ (Loyalty), พื้นที่ (Geography) และ แพลตฟอร์ม (Platform) Rate Channel Dynamic Stacking ช่วยให้ที่พักใช้ส่วนลดของช่องทางราคาในหมวดหมู่ต่างๆ ร่วมกันได้ ที่พักจึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบข้อเสนอที่พักในราคาที่แข่งขันได้ดีมากยิ่งขึ้น

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของช่องทางราคาในแต่ละหมวดหมู่

rate-channel-setup-th-1

การตั้งค่าในหน้า “ส่วนลดสำหรับช่องทางราคา” (Channel Discount) ในระบบ YCS

 

Rate Channel Dynamic Stacking ช่วยให้ที่พักใช้ส่วนลดของช่องทางราคาในหมวดหมู่ต่างๆ ร่วมกันได้ ที่พักจึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบข้อเสนอที่พักในราคาที่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

 

ในหน้าการตั้งค่าของแต่ละช่องทางราคา (Rate Channel) ตัวเลือกเกี่ยวกับการต่อยอด (Stacking) จะอยู่ที่หัวข้อ “ส่วนลดพื้นฐาน” (Base discount) ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ 1) “ต้องการให้ส่วนลดสำหรับช่องทางราคาอื่นๆ ใช้ต่อยอดกับส่วนลดช่องทางราคานี้” และ 2) “ต้องการนำส่วนลดสำหรับช่องทางราคานี้ไปต่อยอดกับส่วนลดสำหรับช่องทางราคาอื่นๆ”

ต่อไปนี้คือวิธีใช้แต่ละตัวเลือกในการตั้งค่าการต่อยอดส่วนลดของช่องทางราคา

rate-channel-setup-th-2

* โปรดทราบว่าอโกด้าอาจจำเป็นต้องตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับบางช่องทางราคา หากที่พักจำเป็นต้องตั้งค่าการต่อยอดส่วนลดในลักษณะที่แตกต่างจากตัวเลือกที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของอโกด้าซึ่งดูแลบัญชีที่พักของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ

ในกรณีที่ “ส่วนลดพื้นฐาน” และ “ส่วนลดต่อยอด” สามารถใช้ด้วยกันได้ (เช่น เมื่อช่องทางราคาที่ใช้เป็นช่องทางที่ใช้ส่วนลดแบบต่อยอดได้) ระบบจะเลือกส่วนผสมที่มอบส่วนลดสูงสุดให้ลูกค้า

 

ที่พักจะทราบได้อย่างไรว่าช่องทางราคาใดอนุญาตให้นำส่วนลดอื่นมาต่อยอด และส่วนลดสูงสุดที่กำหนดคือเท่าไร

ในหน้าการตั้งค่าส่วนลดของช่องทางราคา ระบบจะแสดงว่าส่วนลดของช่องทางราคาใดที่ใช้กับส่วนลดอื่นได้หรือไม่ได้ และส่วนลดสูงสุดจากการนำส่วนลดของช่องทางต่างๆ มารวมกันคือเท่าใด

rate-channel-setup-th-3

หลังจากทราบแล้วว่าการตั้งค่าส่วนลดของช่องทางราคาแบบ Dynamic stacking คืออะไร รวมถึงวิธีตั้งค่าต่างๆ ในระบบ YCS ต่อจากนี้คือตัวอย่างของการต่อยอดส่วนลดแบบต่างๆ

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการตั้งค่าช่องทางราคา**

rate-channel-setup-th-4

** ส่วนลดในตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจไม่แสดงถึงส่วนลดขั้นต่ำที่กำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ YCS