ในบทความนี้จะอธิบายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏในหน้าที่พักของท่าน รวมถึงหลักในการแสดงข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง (Geographical Content) คืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งคือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่พัก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ สร้างจากระบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจาก ตำแหน่งที่ตั้งของที่พัก (เช่น พิกัด GPS)

ข้อมูลนี้ไม่สามารถแก้ไขในระบบ YCS ได้

 

ข้อมูลที่เที่ยวใกล้ที่พักในแถบสไลด์รูปภาพ

รูปภาพของที่เที่ยวในบริเวณใกล้เคียงจะปรากฏขึ้นในหน้าที่พัก หากมีที่เที่ยวตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากที่พัก

 

สถานที่ใกล้เคียง

ที่เที่ยวยอดนิยม/ที่เที่ยวใกล้ที่พัก

สำหรับข้อมูลที่เที่ยวใกล้ที่พัก ระบบของอโกด้าจะเลือกที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ที่พักที่สุด 10 แห่ง โดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของที่พัก ส่วนข้อมูลที่เที่ยวยอดนิยม ระบบจะเลือกที่เที่ยวยอดนิยม 10 อันดันแรกจากฐานข้อมูลของเรา

 

บริการใกล้เคียงที่พัก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการใกล้เคียงที่พักเป็นข้อมูลที่สร้างจากระบบอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากระยะทางของสถานที่ต่างๆ และข้อมูลนี้ไม่สามารถแก้ไขได้

 

ร้านอาหารใกล้ที่พัก

การแสดงข้อมูลร้านอาหารใกล้ที่พักจะขึ้นอยู่กับระยะทางของที่พักและร้านอาหาร

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากต้องการอัปเดตข้อมูลเวลา/ระยะทางจากที่พักไปยังที่เที่ยวใกล้เคียงหรือบริการใกล้เคียงที่พัก

เราไม่สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สร้างจากระบบอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากระยะทาง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้

 

ทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพของที่เที่ยวใกล้ที่พัก

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่เที่ยวได้ต่อเมื่อที่เที่ยวนั้นได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากที่พัก ท่านสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรูปภาพให้ทีมงานของอโกด้าได้โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS

 

ทำอย่างไรหากต้องการอัปเดตข้อมูลสถานที่ต่างๆ ที่ปรากฏในหัวข้อ “บริการใกล้เคียงที่พัก”

เนื่องจากข้อมูลที่เที่ยวและบริการใกล้เคียงที่พักเป็นข้อมูลที่สร้างจากระบบอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากระยะทางของที่พัก จึงไม่สามารถอัปเดตข้อมูลนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพิ่มข้อมูลที่เที่ยวหรือบริการใกล้เคียงที่พักได้ หากยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลของเรา เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้ว ระบบจะสร้างข้อมูลใหม่ในหน้าที่พัก นอกจากนี้ เรายังสามารถลบข้อมูลที่เที่ยวที่ปรากฏในหน้าที่พักได้หากสถานที่เหล่านั้นปิดบริการถาวรโดยท่านสามารถส่งคำขอลบข้อมูลให้ทีมงานของอโกด้าได้โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS