Bu makalede Türkiye’deki tesisler için KDV uygulamasının etkileri hakkında bilgiler bulacaksınız.

Bu makalede:

Özet

Türkiye Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uyarınca, Türkiye’de yerleşik olmayan ve elektronik hizmetler sunan şirketlerin 3 No’lu KDV Beyannamesi sunmaları zorunludur. Bu nedenle, Agoda 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Türkiye’de KDV sicil kaydını yaptırmıştır.

7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 10 Temmuz 2023’ten itibaren KDV oranı %18’den %20’ye çıkarıldığından şu kural uygulanacaktır:

  1. Türkiye’de KDV mükellefiyseniz, sorumlu sıfatıyla %20 KDV’yi kendiniz beyan edip doğrudan Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı’na ödeyeceğinizden, Agoda sizden alacağı hizmet ücretine/komisyona %20 KDV eklemeyececektir.
  2. Türkiye’de KDV mükellefi değilseniz, Agoda sizden alacağı hizmet ücretine/komisyona %20 KDV eklemek zorundadır.

Türkiye’de KDV kaydınız varsa ve KDV sicil numaranızı henüz bize bildirmediyseniz, lütfen KDV sicil numaranızı YCS’de aşağıdaki sayfada güncelleyin:

Tesis ayarları sayfası >> İlave bölgesel ayarlar >> Tesis vergi/KDV no >> Kaydet

SSS

1. Tesisler KDV numarası ibraz ettiğinde geçerlilik kontrolü yapılacak mı? Tesislerin geçersiz, yanlış veya süresi dolmuş KDV numarası girmesi halinde tesisler bundan herhangi bir şekilde etkilenecek mi?

KDV numarası, Türkiye’de vergi kaydı olan işletmelere verilen 10 haneli benzersiz bir numaradır.

Agoda şu anda Agoda’nın sistemlerinde kabul edilen tüm KDV numaralarının sadece doğru formatta (yani 10 haneli ve tamamen sayılardan oluşan) olduğundan emin olabiliyor. Bu nedenle, Agoda tüm iş ortaklarından bu web sitesi üzerinden geçerlilik kontrolünü kendilerinin gerçekleştirmesini istemektedir. Sözleşmelerin hükümlerine ve koşullarına uygun olarak İş Ortakları, bilgileri dahilinde doğru ve güncel bilgileri sağlamaktan sorumludur. Agoda, iş ortaklarının doğru bilgi sunduğunu varsayar.

Bir iş ortağının geçersiz, yanlış veya süresi dolmuş bir KDV numarası girmesi durumunda bu durumun İş Ortağı açısından hemen bir etkisi olmaz. Ancak, Agoda vergi denetiminden geçerse yetkililer geçerli KDV numarasına sahip olmayan İş Ortaklarından alınan komisyon üzerinden her türlü KDV’yi (ve faizleriyle birlikte ilgili cezaları) hesaplayabilir. Bu durumda Agoda, İş Ortağından geçmiş işlemlere ilişkin KDV’yi geriye dönük olarak talep edebilir (ilgili dönemde geçerli KDV numarası sağlanmadığı varsayılarak).

2. • Agoda, KDV numarasını Agoda’ya bildiren tesislerin satış tutarı bilgilerini yerel vergi makamlarına otomatik olarak gönderecek mi? Agoda, KDV numarasını veren tesislerin satış tutarı bilgilerini yerel vergi makamlarına göndermiyorsa, tesislerin satış tutarı bilgilerini kendilerinin mi yerel vergi dairesine göndermesi gerekir?

Agoda’nın, geçerli KDV numarası ibraz ETMEMİŞ olan iş ortaklarına verdiği hizmetlere ilişkin yalnızca %20 KDV bildirmesi ve ödemesi gerekecektir.

KDV numaralarını Agoda’ya bildiren İş Ortaklarının işlemsel verilerini bildirmeleri zorunlu değildir. Ancak bu İş Ortaklarının sorumlu sıfatıyla, Agoda komisyonundaki %20’lik KDV’yi kendilerinin hesaplaması gerekecektir. Temel olarak, İş Ortaklarının, Agoda komisyonundaki %20 KDV’yi kendilerinin hesaplayıp bildirmeleri ve bunu ödenecek tutar olarak KDV beyannamelerinde bildirmeleri gerekecektir. Prensipte, geçerli KDV numarasına sahip bir iş ortağının, kendisine ek maliyet yaratmadan, bu KDV tutarını aynı KDV beyannamesinde geri alınabilir tutar olarak bildirebilmesi gerekir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, İş Ortakları vergi kurallarına uymaktan kendileri sorumludur (Satış Dahil rezervasyon tutarı üzerinden vergi ödenmesi dahil). İş ortaklarımıza kendi vergi durumlarını gözden geçirmelerini ve uygun hallerde vergi danışmanlarına veya muhasebecilerine danışmalarını önemle tavsiye ederiz; çünkü Agoda, İş Ortaklarına vergi tavsiyesi veremez.

3. KDV kaydı olan tesisler vergi beyanına ne zaman başlamalıdır (yani geçerli başlangıç ayı nedir)? Tesisler 3 aylık vergi bildiriminde mi bulunmalıdır? Bu konuda yönergeler mevcut mu?

İş ortaklarımıza kendi vergi durumlarını gözden geçirmelerini ve uygun hallerde vergi danışmanlarına veya muhasebecilerine danışmalarını şiddetle öneririz; çünkü Agoda, İş Ortaklarına vergi tavsiyesi veremez.

4. Agoda’nın KDV tahsil edecek olması, genellikle KDV kaydı olmayan Homes (Evler) kapsamındaki tesisleri nasıl etkileyecek?

Agoda Homes kapsamındaki iş ortaklarının da Türkiye’de KDV kaydı yaptırmaları gerekli olabileceğinden, bu iş ortaklarımızın vergi durumlarını yerel bir vergi uzmanı veya muhasebeci ile teyit etmelerini öneririz.

Türkiye’de mukim bir İş Ortağın KDV kaydı yaptırmasının gerekmediği durumlarda (ör., kayıt için belirlenen eşiği aşmaması nedeniyle), Agoda (elektronik) rezervasyon hizmetleri için tahsil edilen komisyona %20 KDV uygulayacaktır. Daha sonra bu amaçla İş Ortağına %20 KDV eklenmiş bir ticari beyan gönderilecektir. KDV, komisyon tutarının üzerine tahsil edilecek ve İş Ortağına yapılan ödemeden düşülecektir. Bu nedenle KDV, KDV kaydı olmayan İş Ortakları için ek bir maliyet getirecektir.

5. Agoda, ticari hesap beyanını ne zaman göndermeye başlayacak ve bu beyanlar tesislere ne sıklıkta gönderilecek? Rezervasyon başına mı yoksa konsolide şekilde mi beyan gönderilecek?

Agoda, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren KDV tahsil etmeye ve KDV kaydı olmayan İş Ortaklarına ticari hesap beyanları göndermeye başladı.

Agoda, ticari hesap beyanlarını iki haftada bir gönderecektir. Check-in tarihleri ayın 1’i ile 15’i arasında olan rezervasyonlar için ilk hesap beyanı her ayın 16’sında gönderilecektir. Check-in tarihleri ayın 16’sından itinaren ayın sonuna kadar olan rezervasyonlar için ikinci hesap beyanı ise sonraki ayın ilk günü gönderilecektir.

Örnek: Kasım 2023 ayı için hesap beyanları şu şekilde gönderilecektir: (1) Check-in tarihleri 1-15 Kasım 2023 arasında olan rezervasyonlar için 16 Aralık 2023’te ve (2) Check-in tarihleri 16-31 Aralık 2023 arasında olan rezervasyonlar için 1 Ocak 2024’te.

6. Bir tesis, komisyon üzerinden KDV'yi geri almak için otel rezervasyon kuponu kullanabilir mi?

Agoda, ek %20 KDV’yi gösteren komisyon beyanlarını sadece geçerli KDV numarası olmayan (yani KDV kaydı olmayan) İş Ortaklarına gönderecektir. Bu nedenle, bu İş Ortakların girilen KDV’yi düşme hakları olmayacaktır. Bu durumda, KDV kaydı olmayan İş Ortakları, Agoda komisyonuna ek olarak %20 KDV için ekstra maliyet üstlenecektir.

Agoda, geçerli KDV numarasına sahip (yani KDV kaydı olan) İş Ortaklarına %20 KDV’siz komisyon beyanları gönderecektir. Bu İş Ortakları için, Agoda’nın %20 KDV tahsil etmesi gerekmez, ancak bu İş Ortaklarının sorumlu sıfatıyla Agoda komisyonundaki %20 KDV’yi kendilerinin hesaplamaları ve ödenecek tutar olarak KDV beyannamesinde bildirmeleri gerekmektedir. Prensipte, geçerli KDV numarasına sahip bir iş ortağının, kendisine ek maliyet yaratmadan, bu KDV tutarını aynı KDV beyannamesinde geri alınabilir tutar olarak bildirebilmesi gerekir.

İş Ortakları vergi kurallarına uymaktan kendileri sorumludur (Satış Dahil rezervasyon tutarı üzerinden vergi ödenmesi dahil). İş ortaklarımıza kendi vergi durumlarını gözden geçirmelerini ve uygun hallerde vergi danışmanlarına veya muhasebecilerine danışmalarını önemle tavsiye ederiz.

7. Lütfen değişikliğe neden olan vergi düzenlemesini belirtin.

Türkiye’de KDV uygulamasını düzenleyen kanun 1 Ocak 2018’den beri yürürlüktedir. Ancak, Agoda 1 Ocak 2018’den itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere Nisan 2023’ten beri kayıtlıdır.

Ayrıca, KDV oranı 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren %20 olarak güncellenmiştir.

Düzenlemeler hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

  1. Vergi Prosedürü Kanunu (link);
  2. Türkiye Katma Değer Vergisi Kanunu (link)
8. Bu değişiklik neden şimdi uygulanıyor ve bu durum geçmişteki vergiler açısından tesisi nasıl etkileyecek?

Uygulama, Agoda’nın 2023 Nisan ayında KDV kaydı yaptırmasından doğrudan etkilendi. Bu nedenle, Agoda sadece giriş tarihi 1 Nisan 2023’ten itibaren olan rezervasyonlardan KDV tahsil edecektir.

1 Nisan tarihindeki KDV kaydı hakkında: Geçmiş dönemlerde ve geçiş dönemlerinde KDV kaydı olmayan İş Ortaklarından kazanılan komisyonlara uygulanan KDV’ye ilişkin olarak, vergi masraflarını Agoda üstlenecek ve İş Ortaklarından vergi tahsil etmeye çalışmayacaktır.

18 Mart tarihinde KDV oranının %18’den %20’ye çıkarılması hakkında: 18 Mart 2024 tarihinden önce yapılan ve check-in tarihi 10 Temmuz 2023’ten itibaren olan ve hâlihazırda %18 KDV uygulanan rezervasyonlarda, Agoda alacağı komisyondaki KDV farkını üstlenecektir.

9. Tesisin/otelin, KDV numarasını doğrulamak ve onaylamak dışında hangi işlemleri yapması gerekiyor? Tesisin/otelin işlem yapmasını gerektiren sistemsel bir güncelleme var mı?

İş Ortaklarının yapması gereken tek işlem ve/veya atmaları gereken adım geçerli bir KDV numarası (varsa) sunmaktır.

Bazı İş Ortakları için, Agoda zaten YCS/HostManage üzerinden KDV numarasını önceden doldurmuştur ve bu bilgi YCS/HostManage ve/veya başka bir kaynak aracılığıyla Agoda’ya verilmiştir. Bu İş Ortaklarının, bildirimimizdeki talimatlara göre bu numarayı kontrol etmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Önceden doldurulmuş KDV numarasının İş Ortağı’na onaylaması için sunulmasından sonra YCS/HostManage’den değiştirilmemesi ve/veya silinmemesi halinde Agoda söz konusu KDV numarasının o İş Ortağı için geçerli olduğunu kabul edecektir.

KDV numarasında bir değişiklik olması durumunda İş Ortaklarının Agoda’yı derhal bilgilendirmesi gerekir.

Yeni tesislerin/otellerin kayıt sırasında geçerli KDV numarasını belirtmeleri önemlidir. Henüz KDV numaranızı belirtmediyseniz lütfen YCS>>Tesis ayarları sayfası >> İlave bölgesel ayarlar >> Tesis vergi/KDV no adımlarını takip ederek KDV numaranızı güncelleyin.

10. Komisyon beyanlarını kim alacak?

Agoda’dan rezervasyon hizmeti almak için sözleşme imzalayan tüm iş ortakları. Komisyon beyanları genellikle finans konularında irtibat kişisi olarak Agoda sistemlerine kaydedilen e-posta adresine gönderilecektir. YCS’ye üye olan İş Ortakları için komisyon bildirimleri harici ağda da mevcut olacaktır.

11. Otel iş ortağı, Agoda'nın komisyondan vergi almasını kabul etmeyi reddederse ne olur?

Türkiye’de geçerli KDV kanunu uyarınca, Agoda yasal olarak KDV tutarını Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirmek, tutarı tahsil etmek ve GİB’e göndermekle yükümlüdür. Ayrıca, KDV Kanunu hükümleri uyarınca Tesisler söz konusu KDV’yi Agoda’ya ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle, bir İş Ortağının KDV’nin ödenmesi kabul etmeyi reddetmesi halinde İş Ortağı büyük ihtimalle Agoda platformlarında askıya alınabilir.

12. Bu bizim için hangi operasyonel değişiklikleri gerekli kılıyor?

Operasyonel bir değişiklik bulunmuyor. Agoda ile aranızdaki geçerli Genel Hükümler ve Koşullar’ın yanı sıra, Agoda’nın komisyon iş modeli uyarınca Agoda, kendi komisyonunu rezervasyon yapan müşterilerinden tahsil edilen tutarlardan düştükten sonra net tutarları size/Tesise/İş Ortağına havale edecektir.

Tek değişiklik (operasyonel olmasa da) Agoda’nın KDV kaydı olmayan ortaklardan KDV tahsil etmeye başlamasıdır.

Bize ulaşın

Hâlâ bir çözüm mü arıyorsunuz? YCS Yardıma İhtiyacım Var butonu üzerinden veya diğer yöntemlerle bizimle iletişime geçin.

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...