บทความนี้จะอธิบายวิธีขอใบแจ้งยอดการจองสำหรับการจอง Property Collect ผ่านระบบ ePass

 

วิธีขอใบแจ้งยอดการจองสำหรับการจอง Property Collect

  1. เข้าสู่ ระบบ YCS
  2. ไปที่แท็บ การเงิน
  3. เลือก การชำระเงิน (Remittances)

คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) เพื่อดูใบแจ้งยอด

 

  • ที่พักสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดการจองได้ต่อเมื่อ ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง เท่านั้น