บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก ซึ่งอโกด้าได้หักค่าคอมมิชชั่นจากที่พักแล้ว 

 

วิธีตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) 

ที่พักสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเงินและชำระเงินของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) ของท่านได้ที่แถบเมนู การเงิน (Finance) โดยในหน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions) จะแสดงการจองทั้งหมด รวมถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้ที่พักและค่าคอมมิชชั่นที่อโกด้าได้รับจากแต่ละการจอง (1)  

นอกจากนี้ ที่พักยังสามารถตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของธุรกรรมที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วได้จากข้อมูลในใบแจ้งยอดการจอง (2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances)  

 

คำถามที่พบบ่อย 

ค่าคอมมิชชั่นจะแสดงในใบยืนยันการจองหรือไม่ 

ไม่ ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) จะไม่แสดงในใบยืนยันการจองและหน้าข้อมูลการจอง ค่าคอมมิชชั่นจะแสดงในแถบเมนู การเงิน (Finance) เท่านั้น  

 

ทำอย่างไรหากค่าคอมมิชชั่นในแถบเมนูการเงิน (Finance) ไม่ถูกต้อง 

จำนวนเงินที่แสดงในระบบ ePass จะสอดคล้องกับค่าคอมมิชชั่นเสมอ เพื่อให้ที่พักแน่ใจได้ว่าที่พักได้รับยอด Base Rate ที่ถูกต้องตามราคาขาย (Selling Rate) ของที่พัก หากที่พักต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Need Help ในระบบ YCS  

 

ที่พักควรโอนค่าคอมมิชชั่นที่แสดงในใบแจ้งยอดให้อโกด้าหรือไม่ 

ไม่ ที่พักไม่จำเป็นต้องโอนค่าคอมมิชชั่นให้อโกด้าด้วยตัวเองสำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) ค่าคอมมิชชั่นจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากการจองที่ชำระเงินล่วงหน้า