Click below links for other languages

Panduan Pengaturan Rate Channel

價格通路設定指南

价格渠道设置指南

คู่มือการตั้งค่า “ช่องทางราคา” (Rate Channel)

요금 채널 설정 안내

販売チャネル設定ガイド

 

Panduan Penetapan Saluran Harga

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana untuk menetapkan Saluran Harga di YCS, dan bagaimana susunan dinamik Saluran Harga berfungsi.

1) Bagaimanakah untuk menetapkan Saluran Harga di halaman Pendaftaran Sendiri YCS

2) Apakah Susunan Dinamik Saluran Harga?

 

Diskaun saluran kini disusun dalam kategori saluran yang berbeza (Produk, Kesetiaan, Geografi, dan Platform). Susunan Dinamik Saluran Harga membolehkan diskaun dari kategori yang berbeza disusun di atas satu sama lain, untuk mempertingkatkan sasaran segmen pelanggan dan menawarkan harga yang lebih berdaya saing.

Berikut adalah contoh saluran harga di bawah setiap kategori.

rate-channel-setup-my-1

Penetapan susunan dalam halaman Diskaun Saluran YCS

 

Susunan Dinamik Saluran Harga membolehkan diskaun daripada kategori yang berbeza disusun di atas satu sama lain, bertujuan untuk mempertingkatkan sasaran segmen pelanggan dan menawarkan harga yang lebih berdaya saing.

 

Di setiap halaman penetapan saluran harga, pilihan susunan disenaraikan di bawah medan Diskaun asas. Terdapat 2 pilihan: 1) “Saya mahu diskaun saluran lain disusun di atas diskaun saluran ini.” dan 2) “Saya mahu diskaun saluran ini disusun di atas diskaun saluran lain.”

Mari lihat bagaimana untuk menggunakan pilihan ini bagi menetapkan susunan saluran harga mengikut pilihan anda*.

rate-channel-setup-my-2

*Harap maklum Agoda mungkin memerlukan konfigurasi khusus untuk saluran harga tertentu. Jika anda percaya anda perlu menetapkan susunan saluran anda dengan cara yang berbeza daripada pilihan yang diterangkan di sini, sila hubungi pengurus akaun anda untuk mendapatkan bantuan.

Jika terdapat beberapa kombinasi diskaun dasar dan diskaun susunan yang dapat digunakan dalam satu skenario (misalnya, ketika kedua-dua saluran adalah saluran susunan), sistem akan memilih kombinasi yang menghasilkan jumlah diskaun saluran tertinggi untuk pelanggan.

 

Bagaimanakah untuk mengetahui saluran harga mana yang akan disusun dan apakah maksimum diskaun yang akan diberikan?

Pada halaman penetapan saluran, sistem akan menunjukkan saluran mana yang akan disusun dengan saluran harga, saluran mana yang tidak akan disusun, dan apakah diskaun maksimum dari kombinasi Saluran Harga tersebut.

rate-channel-setup-my-3

Setelah memahami konsep saluran susunan dinamik dan cara menetapkan jenis susunan yang berbeza di YCS, mari kita mencuba contoh bagaimana diskaun susunan digunakan.

 

Ini adalah contoh penetapan saluran harga hotel**:

rate-channel-setup-my-4

**Diskaun yang dinyatakan dalam jadual ini hanya bertujuan sebagai contoh dan bukan diskaun sebenar. Mungkin tidak mewakili minimum yang diperlukan. Sila semak YCS untuk maklumat lanjut.