บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มคะแนนคอนเทนต์ในหัวข้อรูปห้องพัก

วิธีอัปโหลดรูปที่พัก

ห้องพักเป็นบริการหลักของที่พักที่มอบให้แก่นักเดินทาง ดังนั้น การนำเสนอห้องพักที่ให้รายละเอียดชัดเจนและน่าเข้าพักจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการได้รับการจอง รูปห้องพักควรแสดงให้เห็นพื้นที่และส่วนประกอบของห้องจากมุมต่างๆ เพื่อให้นักเดินทางเเข้าใจถึงขนาด สิ่งอำนวยความสะดวก และวิวของห้องพัก

เพื่อให้คะแนนคอนเทนต์ในหัวข้อรูปห้องพักอยู่ในระดับที่ดี ห้องพักแต่ละประเภทต้องมีรูปอย่างน้อย 4 รูป โดยอย่างน้อย 3 รูปต้องแสดงพื้นที่ภายในห้องพักอย่างครบถ้วน และ 1 รูปต้องเป็นรูปห้องน้ำ

สำหรับการอัปโหลดรูปห้องพัก กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

    1. เข้าสู่ระบบ YCS
    2. เลือก “รูปภาพ” (Photos)
    3. คลิก “อัปโหลดรูป” (Upload Photos)
    4. คลิก “เพิ่มรูป” (Add Photos) เพื่อเลือกรูปที่มีในอุปกรณ์ของท่าน

5. เลือก “กรุณาระบุหมวดหมู่และแท็ก” (Please assign a category and tag) ที่ด้านล่างรูปที่ต้องการ

6. ในช่อง “เลือกหมวดหมู่” เลือกห้องพักที่ต้องการใช้กับรูปดังกล่าว

7. ในช่องต่อมา เลือกประเภทของรูป เช่น “ห้องนอน” หรือ “ห้องน้ำ”

8. คลิก “ยืนยัน” (Assign)

เลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อดูรายการห้องพักทั้งหมดของที่พัก >> คลิกเครื่องหมายบวก + ที่ประเภทห้องพักที่กำลังเพิ่มรูป >> คลิก “เพิ่มรูป” (Add Photo)

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

วิธีจัดการรูปที่พัก