บทความนี้จะอธิบายวิธีบริหารจัดการแผนราคาห้องพัก

 

วิธีบริหารจัดการแผนราคาห้องพัก

สำหรับการประกาศให้จองห้องพัก ที่พักต้องมีแผนราคาอย่างน้อยหนึ่งแผน

  1. เข้าสู่ระบบ YCS
  2. ไปที่เมนู ราคาและอล็อตเมนต์ (Rates & Availability) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าแผนราคาที่พัก (Rate Plan Setup)
  3. คลิก +สร้าง (+Create)
  4. กรอก ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
  5. คลิก บันทึก (Save)

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Basics)

ชื่อสำหรับใช้ภายใน YCS* (Internal name)

 ชื่อแผนราคาของที่พัก (สำหรับใช้ในระบบ YCS เท่านั้น)

ประเภทแผนราคา* (Rate Type)

 กำหนดราคาที่จะคำนวณในหน้า “ราคาและอล็อตเมนต์”
ID สำหรับใช้นอก YCS (External Code ID)

 ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับชาแนลเมเนเจอร์ (เว้นว่างหากไม่ได้ใช้ชาแนลเมเนเจอร์)

ตั้งแต่*

 วันแรกที่เริ่มใช้แผนราคา
ถึง*

 วันสุดท้ายที่ใช้แผนราคา

 

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

 สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าพักสำหรับแผนราคานี้ กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลสิทธิประโยชน์ตรงกับประเภทแผนราคาและชื่อแผนราคา

 

ข้อจำกัด

ประเภทห้องพัก*

 ประเภทห้องพักที่ใช้แผนราคานี้

นโยบายการยกเลิกการจอง

 นโยบายการยกเลิกการจองสำหรับแผนราคานี้
จำนวนการขายต่อวันจำกัดที่

 จำนวนอล็อตเมนต์สูงสุดที่อนุญาตให้ขายได้ต่อวันสำหรับแผนราคานี้

ระยะเวลาเข้าพักขั้นต่ำ

 จำนวนคืนขั้นต่ำสำหรับการจองแผนราคานี้ ลูกค้าสามารถจองแผนราคานี้เมื่อจำนวนคืนเข้าพักเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนคืนขั้นต่ำที่กำหนด
จำนวนวันขั้นต่ำในการจองล่วงหน้า

จำนวนวันขั้นต่ำในการจองล่วงหน้าสำหรับแผนราคานี้ เช่น หากกำหนดไว้ที่ 2 วัน ลูกค้าต้องจองแผนราคานี้อย่างน้อย 2 วันก่อนวันเข้าพัก เว้นว่างหากลูกค้าสามารถจองแผนราคานี้เมื่อใดก็ได้

ระยะเวลาเข้าพักสูงสุด

จำนวนคืนสูงสุดสำหรับการจองแผนราคานี้ ผู้เข้าพักไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักนานกว่าจำนวนคืนสูงสุดที่กำหนด
จำนวนวันสูงสุดในการจองล่วงหน้า

จำนวนวันสูงสุดในการจองล่วงหน้าสำหรับแผนราคานี้ เช่น หากกำหนดไว้ที่ 7 วัน ลูกค้าจองแผนราคานี้ได้ไม่เกิน 7 วันก่อนวันเข้าพัก

 

หากเลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความจะมีคำอธิบายปรากฏขึ้นมา

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักสามารถกำหนดแผนราคาหลายแผนได้หรือไม่

สามารถทำได้ ที่พักสามารถกำหนดแผนราคาที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ ช่วงเวลาการจอง ประเภทห้อง ฯลฯ ที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า

ที่พักลบแผนราคาที่สร้างไว้ได้หรือไม่

หากไม่ต้องการใช้แผนราคาที่สร้างไว้แล้ว ที่พักสามารถปิดการใช้งานได้ นอกจากนี้ ที่พักสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้แผนราคานี้ได้ในระบบ YCS เมื่อถึงวันสิ้นสุดที่กำหนด ระบบจะปิดการใช้งานแผนราคาโดยอัตโนมัติ