บทความนี้จะอธิบายวิธีกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองในระบบ YCS

 

ระบบ YCS มีสองแพลตฟอร์มซึ่งที่พักสามารถกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองได้ ดังนี้

หัวข้อ: ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)

ที่พักสามารถเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ สำหรับช่วงเวลาต่างๆ ได้ (เช่น คริสต์มาสหรือวันส่งท้ายปีเก่า)

 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม เพิ่มนโยบายการยกเลิกการจอง (Add Cancellation)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกระยะเวลา นโยบายการยกเลิกการจอง และแผนราคาที่ต้องการใช้นโยบายยกเลิกการจองที่เลือก

ขั้นตอนที่ 4 คลิก บันทึก (Save)

 

ในกรณีที่นโยบายการยกเลิกไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ที่พักสามารถลบได้โดยคลิกปุ่ม ลบ (Delete)

 

หัวข้อ: ตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup)

ที่หัวข้อนี้ ที่พักสามารถกำหนดนโยบายทั่วไปสำหรับแผนราคาโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา (เช่น ราคาเมื่อจองล่วงหน้าที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้)

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ราคาและอล็อตเมนต์” (Rates & Availability) เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าแผนราคา” (Rate Plan Setup) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือก แผนราคา (Rate plan) ที่ต้องการกำหนดนโยบายการยกเลิกการจอง

ขั้นตอนที่ 3 ที่แท็บ ข้อมูลพื้นฐาน (Basics) ไปที่หัวข้อ นโยบายการยกเลิกการจอง (Cancellation policy)

ขั้นตอนที่ 4 คลิกปุ่ม เลือกนโยบายการยกเลิกการจอง (Select a cancellation policy)

ขั้นตอนที่ 5 เลือกนโยบายการยกเลิกโดยการทำเครื่องหมายในช่องหน้านโยบายที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน (Confirm)

ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

นโยบายการยกเลิกการจอง – ข้อมูลสำคัญ

หากที่พักกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองมากกว่าหนึ่งนโยบายในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบจะเลือกใช้นโยบายที่เข้มงวดที่สุด

หากที่พักไม่ได้กำหนดนโยบายใดๆ ระบบจะใช้นโยบายต่อไปนี้โดยอัตโนมัติสำหรับที่พักของท่าน “หากท่านยกเลิกการจองห้องพัก 1 วันก่อนวันเช็คอิน ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับการเข้าพักคืนแรก กรณีที่ท่านไม่เข้าเช็คอินที่ที่พักตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับการเข้าพักคืนแรก”

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...