บทความนี้จะอธิบายวิธีกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองในระบบ YCS

 

ระบบ YCS มีสองแพลตฟอร์มซึ่งที่พักสามารถกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองได้ ดังนี้

หัวข้อ: ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)

ที่พักสามารถเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ สำหรับช่วงเวลาต่างๆ ได้ (เช่น คริสต์มาสหรือวันส่งท้ายปีเก่า)

 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ที่พัก (Property) แล้วเลือกหัวข้อ ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม เพิ่มนโยบายการยกเลิกการจอง (Add Cancellation)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกระยะเวลา นโยบายการยกเลิกการจอง และแผนราคาที่ต้องการใช้นโยบายยกเลิกการจองที่เลือก

ขั้นตอนที่ 4 คลิก บันทึก (Save)

 

ในกรณีที่นโยบายการยกเลิกไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ที่พักสามารถลบได้โดยคลิกปุ่ม ลบ (Delete)

 

หัวข้อ: ตั้งค่าแผนราคา (Rate Plan Setup)

ที่หัวข้อนี้ ที่พักสามารถกำหนดนโยบายทั่วไปสำหรับแผนราคาโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา (เช่น ราคาเมื่อจองล่วงหน้าที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้)

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ราคาและอล็อตเมนต์” (Rates & Availability) เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าแผนราคา” (Rate Plan Setup) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือก แผนราคา (Rate plan) ที่ต้องการกำหนดนโยบายการยกเลิกการจอง

ขั้นตอนที่ 3 ที่แท็บ ข้อมูลพื้นฐาน (Basics) ไปที่หัวข้อ นโยบายการยกเลิกการจอง (Cancellation policy)

ขั้นตอนที่ 4 คลิกปุ่ม เลือกนโยบายการยกเลิกการจอง (Select a cancellation policy)

ขั้นตอนที่ 5 เลือกนโยบายการยกเลิกโดยการทำเครื่องหมายในช่องหน้านโยบายที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน (Confirm)

ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

นโยบายการยกเลิกการจอง – ข้อมูลสำคัญ

หากที่พักกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองมากกว่าหนึ่งนโยบายในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบจะเลือกใช้นโยบายที่เข้มงวดที่สุด

หากที่พักไม่ได้กำหนดนโยบายใดๆ ระบบจะใช้นโยบายต่อไปนี้โดยอัตโนมัติสำหรับที่พักของท่าน “หากท่านยกเลิกการจองห้องพัก 1 วันก่อนวันเช็คอิน ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับการเข้าพักคืนแรก กรณีที่ท่านไม่เข้าเช็คอินที่ที่พักตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับการเข้าพักคืนแรก”