วิธีไปที่หน้า “โปรโมชั่น” ในระบบ YCS

ไปที่ระบบ YCS > ราคาและอล็อตเมนต์ > โปรโมชั่น

บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโปรโมชั่นของที่พักผ่าน

ระบบ YCS โดยโปรโมชั่นคือวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดลูกค้าให้จองที่พัก

วิธีสร้างโปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2. ไปที่เมนู ราคาและอล็อตเมนท์ (Rates & Availability)

ขั้นตอนที่ 3. เลือก โปรโมชั่น (Promotions)

ขั้นตอนที่ 4. คลิกปุ่ม +สร้างโปรโมชั่น (+Create a Promotion)

ขั้นตอนที่ 5. เลือก ประเภทโปรโมชั่น ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูล ส่วนลด (Discount) และ ข้อจำกัด (Restriction) ของโปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 7. คลิกปุ่ม สร้างโปรโมชั่น (Create Promotion)

ประเภทของโปรโมชั่นที่ที่พักเลือกใช้ได้

เลือก ประเภทโปรโมชั่น ที่ต้องการ หรือเลือก โปรโมชั่นตามต้องการ (Customized Promotion) เพื่อออกแบบโปรโมชั่นเอง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างโปรโมชั่น

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างโปรโมชั่น คือ วันจำหน่าย (Sale dates) วันเข้าพัก (Stay dates) และ ส่วนลด (Discount) นอกจากนี้ หน้าโปรโมชั่นยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ซึ่งที่พักกำหนดได้ ที่พักสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์สำหรับการสร้างโปรโมชั่นได้ที่

ฟีเจอร์การใช้งานและคำอธิบาย

วิธีแก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น

ไปที่เมนูราคาและอล็อตเมนต์ (Rates & Availability) > โปรโมชั่น (Promotions) > โปรโมชั่นทั้งหมด (All Promotions) > กำลังใช้งาน (Active) > คลิกโปรโมชั่นที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือค้นหาโปรโมชั่นที่ต้องการในช่องค้นหา > แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น (Edit promotion)

โปรโมชั่นหมดอายุแล้วจะอยู่ที่หัวข้อ ปิดการใช้งาน/หมดอายุ (Inactive/Expired) เมื่อคลิกปุ่ม “ขยายเวลาโปรโมชั่น” (Extend this promotion) จะเป็นการนำโปรโมชั่นนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง ระบบจะกำหนดวันจำหน่ายและวันเข้าพักสำหรับโปรโมชั่นเป็น “ตลอดไป (Forever)” โดยอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อย

โปรโมชั่นที่สร้างไว้จะมีผลเมื่อไร

หลังจากที่สร้างโปรโมชั่นแล้ว โปรโมชั่นดังกล่าวจะแสดงบนแพลตฟอร์มของอโกด้า ทันที โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดสำหรับโปรโมชั่นนั้นๆ

นโยบายการยกเลิกการจองของโปรโมชั่นมีผลอย่างไร

นโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดไว้สำหรับโปรโมชั่นจะมีผลเหนือนโยบายการยกเลิกการจองอื่นใด ทั้งสิ้น

สามารถเพิ่มข้อจำกัดของโปรโมชั่นได้หรือไม่

วันที่งดโปรโมชั่น นโยบายการยกเลิกการจอง และข้อจำกัดอื่นๆ สามารถกำหนดได้โดยการคลิกที่ เพิ่มข้อจำกัด (Add restriction)

การตรวจสอบการผลการดำเนินงานของโปรโมชั่นของที่พัก

ที่พักสามารถดูยอดวิวโปรโมชั่นของที่พัก จำนวนการจองที่ได้รับจากโปรโมชั่น ระยะเวลาการเข้าพัก และจำนวนรายได้ที่ได้รับจากโปรโมชั่น