เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) เราจึงให้บริการที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ลูกค้าใช้ในการยืนยันการจอง บริการเหล่านี้มีอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการจองในระบบ YCS ที่หัวข้อ “การจอง” (Bookings) > “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) ที่พักจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยขึ้นกับสถานการณ์และช่วงเวลาก่อนการเช็คอิน  

 

วิธีขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่  

หากการตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้าล้มเหลว หรือที่พักพบว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องเมื่อตรวจสอบ ที่พักจะสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่จากลูกค้าได้ การคลิก “ขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่” (1) จะทำให้ระบบส่งอีเมลถึงลูกค้าพร้อมเว็บลิงก์ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้ลูกค้ามอบข้อมูลบัตรเครดิตใหม่สำหรับการชำระเงิน เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตใหม่แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ YCS ซึ่งที่พักจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ  

การดำเนินการนี้จะทำได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน 

ลูกค้าจะมีเวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงในการให้ข้อมูลใหม่  

คำถามที่พบบ่อย 

ทำอย่างไรหากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตใหม่หรือหากข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ยังคงใช้งานไม่ได้  

ที่พักสามารถติดต่อลูกค้าผ่านบริการส่งข้อความของระบบ YCS ในบางกรณี ที่พักยังสามารถขอยกเลิกการจองได้ หากลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลบัตรใหม่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 48 ชั่วโมง 

 

ที่พักขอข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้หรือไม่ 

การแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตควรดำเนินการผ่านลิงก์ที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยสำหรับระบบ YCS นี้เท่านั้น