เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) เราจึงให้บริการที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ลูกค้าใช้ในการยืนยันการจอง บริการเหล่านี้มีอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการจองในระบบ YCS ที่หัวข้อ “การจอง” (Bookings) > “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) ที่พักจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยขึ้นกับสถานการณ์และช่วงเวลาก่อนการเช็คอิน  

 

วิธีขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่  

หากการตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้าล้มเหลว หรือที่พักพบว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องเมื่อตรวจสอบ ที่พักจะสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่จากลูกค้าได้ การคลิก “ขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่” (1) จะทำให้ระบบส่งอีเมลถึงลูกค้าพร้อมเว็บลิงก์ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้ลูกค้ามอบข้อมูลบัตรเครดิตใหม่สำหรับการชำระเงิน เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตใหม่แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ YCS ซึ่งที่พักจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ  

การดำเนินการนี้จะทำได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน 

ลูกค้าจะมีเวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงในการให้ข้อมูลใหม่  

คำถามที่พบบ่อย 

ทำอย่างไรหากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตใหม่หรือหากข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ยังคงใช้งานไม่ได้  

ที่พักสามารถติดต่อลูกค้าผ่านบริการส่งข้อความของระบบ YCS ในบางกรณี ที่พักยังสามารถขอยกเลิกการจองได้ หากลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลบัตรใหม่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 48 ชั่วโมง 

 

ที่พักขอข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้หรือไม่ 

การแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตควรดำเนินการผ่านลิงก์ที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยสำหรับระบบ YCS นี้เท่านั้น  

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...