เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) เราจึงให้บริการที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ลูกค้าใช้ในการยืนยันการจอง บริการเหล่านี้มีอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการจองในระบบ YCS ที่หัวข้อ “การจอง” (Bookings) > “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) ที่พักจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยขึ้นกับสถานการณ์และช่วงเวลาก่อนการเช็คอิน  

วิธีตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า  

การดำเนินการขั้นแรกที่ที่พักสามารถทำได้เมื่อได้รับการจองแบบ Property Collect คือ ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ การคลิก “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” (1) จะแสดงผลทันทีและปลดล็อกบริการขั้นต่อไปโดยขึ้นกับผลที่ได้รับจากการคลิกปุ่มดังกล่าว  

การดำเนินการนี้จะทำได้นับจากเมื่อได้รับการจอง จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน 

  • หากการตรวจสอบสำเร็จ (2) ปุ่ม “ดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า” จะปรากฏให้ดำเนินการในขั้นต่อไป  
  • หากการตรวจสอบไม่สำเร็จ (3) ปุ่ม “ดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า” และ “ขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่” จะปรากฏให้ดำเนินการในขั้นต่อไป  

คำถามที่พบบ่อย 

เหตุใดที่พักจึงควรตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้ามีข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 

ลูกค้าที่บัตรเครดิตผ่านการตรวจสอบมีโอกาสน้อยที่จะยกเลิกการจอง หากลูกค้ายกเลิกการจองและมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกนี้มักมักจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ได้ (แต่ไม่เสมอไป) บริการนี้เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับลูกค้าในการยืนยันการจองที่ได้รับก่อนเช็คอิน 

 

เมื่อใดบริการ “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” จึงจะสามารถใช้งานได้ 

การดำเนินการนี้ใช้ได้กับการจอง Property Collect ที่มีการยืนยันการจองด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่เวลาที่ได้รับการจองจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเช็คอิน 

 

ทำอย่างไรหากบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานไม่ได้ 

หากการยืนยันครั้งแรกล้มเหลว ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่จากลูกค้าหรือติดต่อลูกค้าผ่านบริการส่งข้อความของเราในระบบ YCS 

 

ที่พักต้องดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนขอข้อมูลบัตรใบใหม่หรือไม่ 

ไม่จำเป็น หากการยืนยันล้มเหลว ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ได้ทันที  

 

เพราะเหตุใดบริการ “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” จึงคลิกใช้งานไม่ได้ 

บริการนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคลิกไปแล้วจะไม่สามารถคลิกซ้ำได้อีก และจะไม่สามารถใช้ได้นอกกรอบเวลาที่ระบุข้างต้น  

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...