เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) เราจึงให้บริการที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ลูกค้าใช้ในการยืนยันการจอง บริการเหล่านี้มีอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการจองในระบบ YCS ที่หัวข้อ “การจอง” (Bookings) > “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) ที่พักจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยขึ้นกับสถานการณ์และช่วงเวลาก่อนการเช็คอิน  

วิธีตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า  

การดำเนินการขั้นแรกที่ที่พักสามารถทำได้เมื่อได้รับการจองแบบ Property Collect คือ ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ การคลิก “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” (1) จะแสดงผลทันทีและปลดล็อกบริการขั้นต่อไปโดยขึ้นกับผลที่ได้รับจากการคลิกปุ่มดังกล่าว  

การดำเนินการนี้จะทำได้นับจากเมื่อได้รับการจอง จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน 

  • หากการตรวจสอบสำเร็จ (2) ปุ่ม “ดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า” จะปรากฏให้ดำเนินการในขั้นต่อไป  
  • หากการตรวจสอบไม่สำเร็จ (3) ปุ่ม “ดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า” และ “ขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่” จะปรากฏให้ดำเนินการในขั้นต่อไป  

คำถามที่พบบ่อย 

เหตุใดที่พักจึงควรตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้ามีข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 

ลูกค้าที่บัตรเครดิตผ่านการตรวจสอบมีโอกาสน้อยที่จะยกเลิกการจอง หากลูกค้ายกเลิกการจองและมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกนี้มักมักจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ได้ (แต่ไม่เสมอไป) บริการนี้เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับลูกค้าในการยืนยันการจองที่ได้รับก่อนเช็คอิน 

 

เมื่อใดบริการ “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” จึงจะสามารถใช้งานได้ 

การดำเนินการนี้ใช้ได้กับการจอง Property Collect ที่มีการยืนยันการจองด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่เวลาที่ได้รับการจองจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเช็คอิน 

 

ทำอย่างไรหากบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานไม่ได้ 

หากการยืนยันครั้งแรกล้มเหลว ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่จากลูกค้าหรือติดต่อลูกค้าผ่านบริการส่งข้อความของเราในระบบ YCS 

 

ที่พักต้องดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนขอข้อมูลบัตรใบใหม่หรือไม่ 

ไม่จำเป็น หากการยืนยันล้มเหลว ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ได้ทันที  

 

เพราะเหตุใดบริการ “ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้งานได้หรือไม่” จึงคลิกใช้งานไม่ได้ 

บริการนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคลิกไปแล้วจะไม่สามารถคลิกซ้ำได้อีก และจะไม่สามารถใช้ได้นอกกรอบเวลาที่ระบุข้างต้น