เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) เราจึงให้บริการที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ลูกค้าใช้ในการยืนยันการจอง  

บริการเหล่านี้มีอยู่ในหน้าสรุปข้อมูลการจองในระบบ YCS ที่หัวข้อ “การจอง” (Bookings) > “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) ที่พักจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยขึ้นกับสถานการณ์และช่วงเวลาก่อนการเช็คอิน  

วิธีดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า  

เมื่อการตรวจสอบบัตรเครดิตเสร็จสิ้น ที่พักจะสามารถเลือกดูข้อมูลบัตรได้ (1)  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS) ที่พักจะต้องยืนยันตัวตนด้วยระบบยืนยันตัวตนสองชั้น (two-factor authentication) ซึ่งที่พักจะต้องป้อนชื่อผู้ใช้ (2) และรหัสผ่าน (3) ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้เข้าสู่ระบบ YCS  

หลังจากที่ยืนยันตัวตนแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้หรือที่อยู่อีเมลผู้ใช้ เมื่อป้อนรหัสผ่านแล้ว ท่านจะสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ (4)  

ท่านสามารถดูรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าได้ทั้งหมด 3 ครั้ง  

การดำเนินการนี้จะทำได้ในช่วง 7 วันก่อนเช็คอิน  

คำถามที่พบบ่อย 

PCI DSS คืออะไร  

มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน หรือ PCI DSS เป็นชุดข้อกำหนดที่รวบรวมโดยเครือข่ายการชำระเงินรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Visa และ Mastercard ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลบัตรชำระเงินของลูกค้า ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PCI DSS ได้ ที่นี่ 

 

เมื่อใดถึงจะใช้บริการ “ดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า” ได้ 

การดำเนินการนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อที่พักดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรแล้ว ที่พักสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ไม่เกิน 3 ครั้ง  

 

ที่พักขอดูหมายเลข CVV/CVC ของบัตรเครดิตของลูกค้าได้หรือไม่ 

ไม่ได้ ระบบของอโกด้าไม่แบ่งปันหมายเลข CVV/CVC ของบัตรชำระเงินของลูกค้าให้ผู้ใด 

 

ที่พักควรเก็บเงินค่าจองจากบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนการเช็คอินหรือไม่ 

ไม่ควร การจองแบบ Property Collect ของอโกด้าเป็นการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พักเท่านั้น ที่พักไม่ควรเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนการเช็คอิน เราเข้าใจดีว่าในบางสถานการณ์ เช่น ในช่วงไฮซีซั่น ที่พักอาจต้องการกันวงเงินไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นการประกันการจอง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเช่นนี้ไม่เป็นมิตรต่อลูกค้า เราจึงขอแนะนำไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว  

 

ควรทำอย่างไรหากไม่ได้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบยืนยันตัวตนสองชั้น  

ท่านจำเป็นต้องกำหนดหมายเลขรับข้อความ SMS จากระบบ YCS สำหรับบัญชีของท่าน กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยคลิกปุ่ม Need Help ในระบบ YCS 

 

ทำอย่างไรหากที่พักไม่รองรับประเภทบัตรเครดิตที่ลูกค้าระบุ  

หากที่พักไม่รับบัตรชำระเงินที่ลูกค้าแจ้งในตอนแรก ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรใหม่ผ่านระบบ YCS เราขอแนะนำให้ที่พักส่งข้อความไปถึงลูกค้าเพื่อแจ้งว่าที่พักรับบัตรใดบ้าง  

 

หากดูข้อมูลบัตรของลูกค้าครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ทำอย่างไรจึงจะดูข้อมูลได้อีก  

ที่พักไม่สามารถดูข้อมูลบัตรชำระเงินของลูกค้าได้มากกว่า 3 ครั้ง เนื่องจากระบบอโกด้าจะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น  

 

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง อโกด้าจะยังเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือไม่  

หากที่พักเลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ที่พักจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองด้วยตนเอง (ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจองและมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก)  

โดยปกติแล้ว ระบบของอโกด้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองจากบัตรเครดิตของลูกค้าในนามของที่พัก แต่หากที่พักเลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ระบบของอโกด้าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองให้ที่พัก การดำเนินการเช่นนี้เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อนจากลูกค้า