ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซียและตอบคำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม: ภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซียคืออะไร
  คำตอบ: ภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซีย (TTx) คือภาษีจำนวน RM10 ต่อห้อง ต่อคืน ที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานที่พักใดๆ ในมาเลเซีย ซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีการท่องเที่ยวปี 2017 (TTx Act)
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPSPs หรือ แพลตฟอร์ม) จะต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี TTx จากนักท่องเที่ยวสำหรับการจองที่พักที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และส่งภาษี TTx ดังกล่าวไปยังกรมศุลกากรของมาเลเซีย หากมีการชำระภาษี TTx ให้กับแพลตฟอร์มแล้ว ที่พักไม่ควรเรียกเก็บภาษี TTx อีกหากผู้เข้าพักมีหลักฐานการชำระภาษี TTx มาแสดง มิฉะนั้นที่พักสามารถเรียกเก็บภาษี TTx ได้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่: myttx.customs.gov.my.
 2. คำถาม: ใครบ้างที่ถือว่าเป็น “นักท่องเที่ยว” ซึ่งต้องชำระภาษี TTx
  คำตอบ: นักท่องเที่ยวที่ต้องชำระภาษี TTx คือนักเดินทางที่:
  ก) ไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติมาเลเซีย (ผู้ถือบัตร MyKad) หรือ
  b) ไม่ใช่ผู้พำนักถาวรในมาเลเซีย (ผู้ถือบัตร MyPR)
 3. คำถาม: ภาษีจำนวน RM10 ต่อห้องต่อคืนเรียกเก็บอย่างไร
  คำตอบ: การเรียกเก็บภาษี TTx จะขึ้นกับว่าที่พักเปิดให้จองห้องพักอย่างไรบนแพลตฟอร์ม
  เช่น กรณีที่นักท่องเที่ยวจองเซอร์วิสอพาร์ต์เมนต์แบบ 3 ห้องนอน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์:
  – หากที่พักเปิดให้จองแบบยูนิตเดียว จะมีการเรียกเก็บภาษีท่องเที่ยวจำนวน RM10 ต่อห้อง ต่อคืน ต่อยูนิต ดังนั้นสำหรับการเข้าพัก 1 คืน ภาษี TTx จะเท่ากับ RM10
  -หากที่พักเปิดให้จองแบบ 3 ยูนิตแยกกัน (แยกเป็นสามห้องนอน) จะมีการเรียกเก็บภาษี TTx ของการจองแต่ละห้อง ดังนั้น หากมีการจองห้องพัก 3 ห้องสำหรับ 1 คืน ภาษี TTx จะเท่ากับ RM10 ต่อห้อง ต่อคืน x 3 ซึ่งคือ RM30
 4. คำถาม: การเรียกเก็ยภาษีนี้จะส่งผลต่อการจองที่มีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พัก (Pay at Hotel)
  คำตอบ: ผู้เข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยวจะต้องชำระภาษี TTx ตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 เมื่อเข้าพักในสถานที่พักใดๆ ในมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้เรียกเก็บ เช่น สถานที่พัก
  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 สำหรับการจองใดๆ ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการจอง เช่น Agoda แพลตฟอร์มจะมีหน้าที่เรียกเก็บภาษี TTx
  หากผู้เดินทางจองกับอโกด้าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2023 และต้องชำระภาษี TTx ที่พักจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx และนำส่งไปยังกรมศุลกากรของมาเลเซีย
  สำหรับการจองที่พักในมาเลเซียที่จองผ่านอโกด้าในวันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป อโกด้าในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx อโกด้าจะเป็นผู้เก็บภาษี TTx จากการจองส่วนใหญ่และออกเอกสารเป็นหลักฐานการชำระภาษี TTx ให้กับผู้จอง อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ที่พักจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี TTx จากผู้จอง เช่น เมื่อผู้จองเลือก “ชำระเงิน ณ ที่พัก” ในกรณีนี้ อโกด้าจะเรียกเก็บภาษี TTx จากที่พักในภายหลัง
 5. คำถาม: อโกด้าจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่ และจะออกภายในเมื่อใด
  คำตอบ: สำหรับการจองที่ชำระเงินให้อโกด้า (Agoda Collect) อโกด้าจะเรียกเก็บภาษี TTx ที่เหมาะสมจากผู้จองโดยตรงและออกหลักฐานการชำระเงินในวันที่จองพร้อมกับใบยืนยันการจอง ผู้จองจะสามารถแสดงหลักฐานการชำระภาษีกับที่พัก เพื่อที่ที่พักจะไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาษี TTx จากผู้จอง
  สำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พัก (Property Collect) อโกด้าจะออกเอกสารเพื่อระบุจำนวนภาษี TTx ที่ที่พักจะต้องเรียกเก็บจากผู้จอง เอกสารนี้จะออกในวันที่จองพร้อมกับใบยืนยันการจอง
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้อโกด้า”, “หักค่าคอมมิชชันจากผู้ค้า” และมีภาษี TTx – ภาษี TTx จะรวมอยู่ในราคาและเรียกเก็บโดยอโกด้า
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้อโกด้า”, “หักค่าคอมมิชชันจากผู้ค้า” และไม่มีภาษี TTx – จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี TTx
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงิน ณ ที่พัก” และมีภาษี TTx – ภาษี TTx จะรวมอยู่ในราคาและเรียกเก็บโดยที่พัก
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงิน ณ ที่พัก” และไม่มีภาษี TTx – จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี TTx
 6. คำถาม: ที่พักจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าภาษี TTx ได้รับการจัดเก็บแล้วโดยอโกด้า
  คำตอบ: อโกด้าจะออกหลักฐานการเรียกเก็บภาษี TTx ให้กับผู้จอง (หากอโกด้าเป็นผู้เรียกเก็บ) หรือที่พักอาจต้องเก็บภาษี TTx ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 7. คำถาม: สำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พัก อโกด้าจะเก็บภาษี TTx จากที่พักอย่างไร
  คำตอบ: สำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พัก (Property Collect) อโกด้าจะระบุในเอกสารที่ส่งถึงผู้จองซึ่งแจ้งจำนวนภาษี TTx ที่ที่พักจะเรียกเก็บ และในใบยืนยันการจองที่ที่พักจะได้รับ อโกด้าจะแจ้งให้ทราบที่หัวข้อ “Atten: to Hotel Staff” (ถึง: พนักงานที่พัก) ซึ่งจะมีข้อความต่อไปนี้: “โปรดทราบว่า ราคาขายที่ระบุในใบยืนยันการจองเป็นราคาที่รวมภาษีท่องเที่ยวมาเลเซียแล้ว กรุณาเรียกเก็บราคาดังกล่าวจากผู้เข้าพัก อโกด้าจะหักภาษีที่ท่านเรียกเก็บจากมูลค่าการจองที่อโกด้าต้องชำระให้ท่าน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของอโกด้า”
  เมื่อผู้จองเช็คเอาต์แล้ว การจองนั้นจะแสดงในระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) โดยหักค่าคอมมิชชันที่อโกด้าได้รับจากที่พักแล้ว ค่าคอมมิชชั่นนั้นจะรวมภาษี TTx ไว้ด้วย
  ตัวอย่าง:
  – ขั้นตอนปัจจุบันที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษี TTx: ลูกค้าชำระเงิน ณ ที่พัก จำนวน RM 100 (ราคาขาย Sell-Inclusive) –> ที่พักจ่ายค่าคอมมิชชั่น RM 20 ให้กับอโกด้า
  – ขั้นตอนใหม่ที่มีการเรียกเก็บภาษี TTx: ลูกค้าชำระเงิน ณ ที่พัก จำนวน RM 102 (ราคาขาย Sell-Inclusive + TTx) –> ที่พักจ่ายค่าคอมมิชชั่น จำนวน RM 22 (20+2) ให้กับอโกด้า
 8. คำถาม: หากที่พักไม่ได้ลงทะเบียนภาษีการท่องเที่ยว จะต้องมีการเรียกเก็บภาษี TTx หรือไม่
  คำตอบ: เพื่อพิจารณาว่าที่พักควรลงทะเบียนสำหรับภาษี TTx หรือไม่ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางธุรกิจของที่พักหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรของมาเลเซีย
  สำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พักที่ดำเนินการผ่านอโกด้า ที่พักอาจถูกขอให้เรียกเก็บภาษี TTx จากผู้จองแม้ว่าที่พักจะไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับภาษี TTx ก็ตาม
  การยกเว้นภาษี TTx สำหรับที่พักบางประเภท (ข้อ 3, คำสั่งยกเว้นภาษี Tourism Tax Exemption Order 2017) เช่น ผู้ประกอบการโฮมสเตย์/กัมปุง, ผู้ประกอบการที่มีห้องพัก 4 ห้องหรือน้อยกว่า จะไม่มีผลเมื่อการจองที่พักดังกล่าวดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หากนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจองที่พักผ่านอโกด้าจะต้องการเรียกเก็บภาษี TTx แม้ว่าที่พักจะได้รับการยกเว้นภาษี TTx ก็ตาม
 9. คำถาม: หากนักท่องเที่ยวจองที่พักผ่านอโกด้า แล้วขยายเวลาการเข้าพักโดยตรงกับที่พัก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี TTx สำหรับระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติม
  คำตอบ: สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และขยายเวลาการเข้าพัก ที่พักจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx สำหรับการเข้าพักเพิ่มเติม
  แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น อโกด้า ไม่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษี TTx สำหรับระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติม เว้นแต่จะมีการจองระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติมโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
  ที่มา: คู่มือภาษีการท่องเที่ยว (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล) ณ วันที่ 13 ส.ค. 2021
 10. คำถาม: หากที่พักมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่พักควรติดต่อใคร
  คำตอบ: กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการที่พัก (AST) ผ่านทางปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS
 11. คำถาม: ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี ที่พักควรทำอย่างไร และควรติดต่อใคร
  คำตอบ: กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการที่พัก (AST) ผ่านทางปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS
 12. คำถาม: เมื่อที่พักพบว่าลูกค้าที่เช็คอินเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ชาวมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการจองให้ ในกรณีนี้ ที่พักควรทำอย่างไร ที่พักควรเรียกเก็บภาษีและนำส่งให้กรมศุลกากรของมาเลเซียใช่หรือไม่
  คำตอบ: ใช่ ที่พักควรเรียกเก็บภาษี TTx ที่เกี่ยวข้อง และนำส่งกรมศุลกากรของมาเลเซีย
 13. คำถาม: ผู้จองขอคืนภาษี TTx ได้หรือไม่หากไม่ไปเข้าพักและการจองมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  คำตอบ: หากไม่มีการเข้าพัก ณ ที่พัก จะมีการคืนภาษี TTx ให้กับผู้จองในทุกกรณี สำหรับกรณีเฉพาะเพิ่มเติม กรุณาดูด้านล่างนี้
  1) หากมีการขอคืนเงินเต็มจำนวน (การยกเลิกการจองที่ขอรับเงินคืนได้) => อโกด้าคืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวน ผู้จองจะได้รับภาษี TTx คืนเต็มจำนวน
  2) หากยกเลิกการจองโดยมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% (การยกเลิกการจองที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) => อโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากการจองซึ่งไม่รวมภาษี TTx การชำระเงิน ณ ที่พักจะไม่ได้รับผลกระทบสำหรับกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้จองควรได้รับภาษี TTx คืน
  3) หากยกเลิกการจองโดยมีค่าธรรมเนียมบางส่วน=> ผู้จองควรได้รับภาษี TTx คืน
  4) หากมีการแก้ไขการจอง => ภาษีท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคำนวณใหม่ตามจำนวนคืน (Roon Night) ของการจองที่ได้รับการแก้ไขใหม่ ใบยืนยันการแก้ไขการจองจะระบุจำนวนภาษีการท่องเที่ยวใหม่ที่ผู้จองชำระแล้ว