ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซียและตอบคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม: ภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซียคืออะไร
  คำตอบ: ภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซีย (TTx) คือภาษีจำนวน RM10 ต่อห้อง ต่อคืน ที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวใดๆ ที่เข้าพักในสถานที่พักใดๆ ในมาเลเซีย ซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีการท่องเที่ยวปี 2560 (TTx Act)

  • โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (DPSPs หรือ แพลตฟอร์ม) จะต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี TTx จากนักท่องเที่ยวสำหรับ i) การจองที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และ ii) การจองที่มีการชำระเงินให้แก่ DPSP (เช่น อโกด้า) และส่งภาษี TTx ดังกล่าวไปยังกรมศุลกากรของมาเลเซีย หากมีการชำระภาษี TTx ให้กับแพลตฟอร์มแล้ว ที่พักไม่ควรเรียกเก็บภาษี TTx อีกหากผู้เข้าพักมีหลักฐานการชำระภาษี TTx มาแสดง หากไม่เป็นเช่นนั้น ที่พักสามารถเรียกเก็บภาษี TTx ได้ สำหรับการจองที่ชำระเงินกับที่พักในมาเลเซียโดยตรง (ชำระให้ที่พัก) เป็นภาระหน้าที่ของที่พักในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนในการรับและส่ง TTx ให้กับกรมศุลกากรมาเลเซีย
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 รัฐบาลอาจเลือกที่จะแก้ไขหรือใช้กฎเหล่านี้ต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านได้ที่ myttx.customs.gov.my

 1. คำถาม: ใครบ้างที่ถือว่าเป็น “นักท่องเที่ยว” ซึ่งต้องชำระภาษี TTx
  คำตอบ: นักท่องเที่ยวใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่:
  ก) ผู้ถือสัญชาติมาเลเซีย (ผู้ถือบัตร MyKad) หรือ
  ข) ผู้พำนักถาวรในมาเลเซีย (ผู้ถือบัตร MyPR)
 2. คำถาม: ภาษีจำนวน RM10 ต่อห้อง ต่อคืน เรียกเก็บอย่างไร
  คำตอบ: การเรียกเก็บภาษี TTx จะขึ้นกับว่าที่พักเปิดให้จองห้องพักอย่างไรบนแพลตฟอร์มการจอง เช่น อโกด้า
  เช่น กรณีที่นักท่องเที่ยวจองเซอร์วิสอพาร์ต์เมนต์แบบ 3 ห้องนอน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์:
  – หากที่พักเปิดให้จองแบบยูนิตเดียว จะมีการเรียกเก็บภาษีท่องเที่ยวจำนวน RM10 ต่อห้อง ต่อคืน ต่อยูนิต ดังนั้นสำหรับการเข้าพัก 1 คืน ภาษี TTx จะเท่ากับ RM10
  – หากที่พักเปิดให้จองแบบ 3 ยูนิตแยกกัน (แยกเป็นสามห้องนอน) จะมีการเรียกเก็บภาษี TTx ของการจองแต่ละห้อง ดังนั้น หากมีการจองห้องพัก 3 ห้องสำหรับ 1 คืน ภาษี TTx จะเท่ากับ RM10 ต่อห้อง ต่อคืน x 3 ซึ่งคือ RM30
 3. คำถาม: การเรียกเก็บภาษีนี้จะส่งผลต่อการจองที่มีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พัก
  คำตอบ: ผู้เข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยวจะต้องชำระภาษี TTx ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เมื่อเข้าพักในสถานที่พักใดๆ ในมาเลเซีย ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะเป็นผู้เรียกเก็บ เช่น สถานที่พัก
  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เรื่อยไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แพลตฟอร์มที่ให้บริการการจอง เช่น อโกด้า จะมีหน้าที่เรียกเก็บภาษี TTx สำหรับการจองใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้จอง
  หากผู้เดินทางจองกับอโกด้าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 และต้องชำระภาษี TTx ที่พักจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx และนำส่งไปยังกรมศุลกากรของมาเลเซีย
  สำหรับการจองที่พักในมาเลเซียที่จองผ่านอโกด้าในวันที่ 1 มกราคม 2566 เรื่อยไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อโกด้าในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx หากอโกด้าเป็นผู้เรียกเก็บเงินสำหรับการจองนั้นๆ อโกด้าจะเป็นผู้เก็บภาษี TTx จากการจองส่วนใหญ่และออกเอกสารเป็นหลักฐานการชำระภาษี TTx ให้กับผู้จอง อย่างไรก็ตาม สำหรับการจองแบบที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน ที่พักจะต้องเรียกเก็บภาษี TTx จากผู้จองเมื่อเช็คอิน
 4. คำถาม: อโกด้าจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่ และจะออกภายในเมื่อใด
  คำตอบ: สำหรับการจองที่ชำระเงินให้อโกด้า (Agoda Collect) อโกด้าจะเรียกเก็บภาษี TTx ที่เหมาะสมจากผู้จองโดยตรงและออกหลักฐานการชำระเงินในวันที่จองพร้อมกับใบยืนยันการจอง ผู้จองอาจใช้หลักฐานการชำระภาษีแสดงกับที่พัก เพื่อที่ที่พักจะไม่ต้องเรียกเก็บค่าภาษี TTx จากผู้จอง
  สำหรับการจองแบบที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน (Property Collect) อโกด้าจะออกเอกสารเพื่อระบุจำนวนภาษี TTx ที่ที่พักจะต้องเรียกเก็บจากผู้จอง เอกสารนี้จะออกในวันที่จองพร้อมกับใบยืนยันการจอง
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้อโกด้า”, “หักค่าคอมมิชชั่นจากผู้ค้า” และมีภาษี TTx – ภาษี TTx จะรวมอยู่ในราคาและเรียกเก็บโดยอโกด้า
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้อโกด้า”, “หักค่าคอมมิชชันจากผู้ค้า” และไม่มีภาษี TTx – จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี TTx
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้ที่พัก” และมีภาษี TTx – ภาษี TTx จะรวมอยู่ในราคาและเรียกเก็บโดยที่พัก
  หากรูปแบบการชำระเงิน คือ “ชำระเงินให้ที่พัก” และไม่มีภาษี TTx – จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี TTx
 5. คำถาม: ที่พักจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าภาษี TTx ได้รับการจัดเก็บแล้วโดยอโกด้า
  คำตอบ: อโกด้าจะออกหลักฐานการเรียกเก็บภาษี TTx ให้กับผู้จอง (หากอโกด้าเป็นผู้เรียกเก็บ) ยกเว้นในกรณีที่ที่พักต้องเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 6. คำถาม: หากที่พักไม่ได้ลงทะเบียนภาษีการท่องเที่ยว จะต้องมีการเรียกเก็บภาษี TTx หรือไม่
  คำตอบ: เพื่อพิจารณาว่าที่พักควรลงทะเบียนสำหรับภาษี TTx หรือไม่ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางธุรกิจของที่พักหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรของมาเลเซีย
  การยกเว้นภาษี TTx สำหรับที่พักบางประเภท (Item 3, Tourism Tax Exemption Order 2017) เช่น ผู้ประกอบการโฮมสเตย์/กัมปุง, ผู้ประกอบการที่มีห้องพัก 4 ห้องหรือน้อยกว่า จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อการจองที่พักดังกล่าวดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หากนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจองที่พักผ่านอโกด้าจะต้องการเรียกเก็บภาษี TTx แม้ว่าที่พักจะได้รับการยกเว้นภาษี TTx ก็ตาม
 7. คำถาม: หากนักท่องเที่ยวจองที่พักผ่านอโกด้า แล้วขยายเวลาการเข้าพักโดยตรงกับที่พัก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี TTx สำหรับระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติม
  คำตอบ: สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และขยายเวลาการเข้าพัก ที่พักจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บภาษี TTx ใดๆ สำหรับการเข้าพักเพิ่มเติม
  แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น อโกด้า ไม่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษี TTx สำหรับระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติม เว้นแต่จะมีการจองระยะเวลาการเข้าพักเพิ่มเติมโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
  ที่มา: คู่มือภาษีการท่องเที่ยว (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล) ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 8. คำถาม: หากที่พักมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่พักควรติดต่อใคร
  คำตอบ: กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการที่พัก (AST) ผ่านทางปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS
 9. คำถาม: ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี ที่พักควรทำอย่างไร และควรติดต่อใคร
  คำตอบ: กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการที่พัก (AST) ผ่านทางปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS
 10. คำถาม: เมื่อที่พักพบว่าลูกค้าที่เช็คอินเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ชาวมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการจองให้ ในกรณีนี้ ที่พักควรทำอย่างไร ที่พักควรเรียกเก็บภาษีและนำส่งให้กรมศุลกากรของมาเลเซียใช่หรือไม่
  คำตอบ: ใช่ ที่พักควรเรียกเก็บภาษี TTx ที่เกี่ยวข้อง และนำส่งกรมศุลกากรของมาเลเซีย
 11. คำถาม: ผู้จองขอคืนภาษี TTx ได้หรือไม่หากไม่ไปเข้าพักและการจองมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  คำตอบ: หากไม่มีการเข้าพัก ณ ที่พัก จะมีการคืนภาษี TTx ให้กับผู้จองในทุกกรณี สำหรับกรณีเฉพาะเพิ่มเติม กรุณาดูด้านล่างนี้
  1) หากมีการขอคืนเงินเต็มจำนวน (การยกเลิกการจองที่ขอรับเงินคืนได้) => อโกด้าคืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวน ผู้จองจะได้รับภาษี TTx คืนเต็มจำนวน
  2) หากยกเลิกการจองโดยมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% (การยกเลิกการจองที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) => อโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากการจองซึ่งไม่รวมภาษี TTx การชำระเงินให้กับที่พักไม่ควรได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ผู้จองควรได้รับเงินคืนสำหรับภาษี TTx
  3) หากยกเลิกการจองโดยมีค่าธรรมเนียมบางส่วน=> ผู้จองจะได้รับเงินคืนสำหรับภาษี TTx
  4) หากมีการแก้ไขการจอง => ภาษีท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคำนวณใหม่ตามจำนวนคืน (Roon Night) ของการจองที่ได้รับการแก้ไขใหม่ ใบยืนยันการแก้ไขการจองจะระบุจำนวนภาษีการท่องเที่ยวใหม่ที่ผู้จองชำระแล้ว