ท่านอาจเห็นข้อความจากเราหรือได้รับแจ้งจากทีมงานของเราให้ “รับทราบการจอง” บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดที่พักจึงต้องแจ้งว่ารับทราบถึงการจองที่ได้รับและวิธีดำเนินการดังกล่าว  

เพราะเหตุใดที่พักจึงต้องยืนยันว่ารับทราบการจองที่ได้รับ 

การจองทั้งหมดที่ลูกค้าจองกับอโกด้าจะได้รับการยืนยันการจองในทันที การแจ้งว่าที่พักรับทราบการจองเป็นขั้นตอนที่อโกด้าใช้ในการตรวจสอบว่าที่พักรับทราบถึงการจองใหม่ที่ได้รับแล้ว To acknowledge having received a booking, our partner should leave a remark for confirmation.  

  

การที่ที่พักไม่ได้แจ้งว่ารับทราบการจองแล้ว ไม่ได้ หมายความว่าการจองไม่ได้รับการยืนยัน ที่พักยังคงต้องให้บริการห้องพักตามที่ลูกค้าได้จองไว้  

  

วิธีแจ้งว่าที่พักรับทราบการจอง 

เพื่อแจ้งว่าที่พักรับทราบว่าได้รับการจองจากอโกด้า กรุณาดำเนินการตามวิธีด้านล่าง 

  1. เข้าสู่ระบบ YCS 
  2. ไปที่เมนู “การจอง” (Bookings) แล้วเลือก “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) 
  3. กำหนดเกณฑ์การค้นหาแล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” (Search) 

      4. คลิกแท็บ “รอการรับทราบจากที่พัก” (Pending acknowledgment) จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกหมายเลขการรับทราบการจอง (Acknowledgment ID) 

  

ข้อมูลสำคัญ 

  • หมายเลขการรับทราบการจองอาจเป็นรหัสที่แผนกที่ดูแลการจองของที่พักใช้กันเป็นการภายใน หรือเป็นข้อความ คำ หรือหมายเลขใดๆ ก็ตามที่ช่วยในการระบุการจองที่ที่พักได้รับในระบบของที่พักเอง 
  • เคล็ดลับ: ตัวอย่างหมายเลขการรับทราบการจอง เช่น หมายเลขห้อง, ชื่อเอเยนต์ที่ดูแลการสำรองห้องพัก เป็นต้น 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...