ท่านอาจเห็นข้อความจากเราหรือได้รับแจ้งจากทีมงานของเราให้ “รับทราบการจอง” บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดที่พักจึงต้องแจ้งว่ารับทราบถึงการจองที่ได้รับและวิธีดำเนินการดังกล่าว  

เพราะเหตุใดที่พักจึงต้องยืนยันว่ารับทราบการจองที่ได้รับ 

การจองทั้งหมดที่ลูกค้าจองกับอโกด้าจะได้รับการยืนยันการจองในทันที การแจ้งว่าที่พักรับทราบการจองเป็นขั้นตอนที่อโกด้าใช้ในการตรวจสอบว่าที่พักรับทราบถึงการจองใหม่ที่ได้รับแล้ว To acknowledge having received a booking, our partner should leave a remark for confirmation.  

  

การที่ที่พักไม่ได้แจ้งว่ารับทราบการจองแล้ว ไม่ได้ หมายความว่าการจองไม่ได้รับการยืนยัน ที่พักยังคงต้องให้บริการห้องพักตามที่ลูกค้าได้จองไว้  

  

วิธีแจ้งว่าที่พักรับทราบการจอง 

เพื่อแจ้งว่าที่พักรับทราบว่าได้รับการจองจากอโกด้า กรุณาดำเนินการตามวิธีด้านล่าง 

  1. เข้าสู่ระบบ YCS 
  2. ไปที่เมนู “การจอง” (Bookings) แล้วเลือก “ดูข้อมูลการจอง” (View Bookings) 
  3. กำหนดเกณฑ์การค้นหาแล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” (Search) 

      4. คลิกแท็บ “รอการรับทราบจากที่พัก” (Pending acknowledgment) จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกหมายเลขการรับทราบการจอง (Acknowledgment ID) 

  

ข้อมูลสำคัญ 

  • หมายเลขการรับทราบการจองอาจเป็นรหัสที่แผนกที่ดูแลการจองของที่พักใช้กันเป็นการภายใน หรือเป็นข้อความ คำ หรือหมายเลขใดๆ ก็ตามที่ช่วยในการระบุการจองที่ที่พักได้รับในระบบของที่พักเอง 
  • เคล็ดลับ: ตัวอย่างหมายเลขการรับทราบการจอง เช่น หมายเลขห้อง, ชื่อเอเยนต์ที่ดูแลการสำรองห้องพัก เป็นต้น