ในบางครั้งที่พักอาจจำเป็นต้องปิดที่พักชั่วคราว บทความนี้จะอธิบายวิธีหยุดลงประกาศที่พักของท่านที่อโกด้าเป็นการชั่วคราว 

 

เหตุผลที่จำเป็นต้องปิดที่พักชั่วคราว 

  • การปรับปรุงที่พักครั้งใหญ่
  • การดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาล
  • ภัยธรรมชาติ

ไม่ว่าสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยที่ท่านวางแผนไว้หรือไม่ อโกด้าแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านไม่ยกเลิกการจองของลูกค้า นั่นหมายความทุกๆ การจองที่ที่พักได้รับแม้จะเป็นในช่วงที่กำลังจะปิดให้บริการ ที่พักจำเป็นต้องให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าที่จองที่พักไว้

สำหรับการจองใดที่ท่านไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ที่พักจะต้องหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้าเป็นการทดแทน ท่านสามารถอ่านขั้นตอนโดยละเอียดได้จากบทความนี้: ทำอย่างไรหากที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองไว้ 

โปรดทราบว่าหากไม่สามารถหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า ที่พักจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้อโกด้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการที่อโกด้าต้องหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า

 

วิธีปิดที่พักชั่วคราว 

สำหรับการปิดที่พักชั่วคราว เราขอแนะนำให้ท่านไปที่ระบบ YCS แล้วปิดการจองห้องพักสำหรับช่วงเวลาที่ท่านต้องการปิดที่พักชั่วคราว สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ท่านสามารถอ่าน วิธีบริหารจัดการห้องพักที่เปิดให้จอง  

หากท่านใช้ชาแนลเมเนเจอร์หรือระบบเชื่อมต่ออื่นๆ ในการอัปเดตข้อมูลห้องพักว่างที่เปิดให้จอง กรุณาอย่าลืมอัปเดตข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องนั้น หากท่านอัปเดตข้อมูลเฉพาะใน YCS ข้อมูลในระบบอาจไม่ถูกต้อง

สำหรับที่พักที่ทำข้อตกลงกับอโกด้าซึ่งรวมการรับประกันห้องพักว่างที่เปิดให้จองหรืออล็อตเมนต์ ท่านจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่อโกด้าผู้ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) อัปเดตข้อมูล หรือติดต่อทีม Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ YCS หรือแพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออื่นๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลห้องพักที่เปิดให้จอง 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อโกด้าผู้ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) หรือทีม Agoda Accommodation Support ผ่านทางปุ่ม Support ในระบบ YCS เพื่อขอปิดที่พักชั่วคราว ทีมงานของเราจะช่วยปิดการลงประกาศที่พักเป็นการชั่วคราวให้ท่าน

โปรดทราบว่าหากท่านหยุดลงประกาศที่พักด้วยวิธีนี้ เมื่อท่านต้องการลงประกาศที่พักอีกครั้ง ท่านจำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อแจ้งด้วยเช่นกัน

หากปิดการจองห้องพักแล้วแต่ที่พักยังปรากฏบนอโกด้า ที่พักต้องแจ้งเรื่องอย่างไร 

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า อโกด้าอาจยังคงสามารถลงประกาศที่พักของท่านต่อไปโดยเป็นการลงประกาศห้องพักที่อโกด้าได้รับจากพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามซึ่งที่พักทำข้อตกลงด้วย ที่พักสามารถติดต่อผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ