บทความนี้จะอธิบายวิธีคำนวณ Base Rate ของที่พักของท่าน และอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาดังกล่าว

Base Rate คืออะไร

Base Rate หมายถึงจำนวนเงินที่ที่พักได้รับจากการจองแต่ละครั้งหลังจากหักค่าตอบแทนของอโกด้าออกจากยอดรวมที่ผู้เข้าพักชำระ ซึ่งเรียกว่า Sell Rate (ราคาขาย)

ที่พักจะชำระค่าตอบแทนอย่างไร

ค่าตอบแทนคือจำนวนเงินที่ที่พักชำระให้กับอโกด้าสำหรับบริการของอโกด้า จำนวนค่าตอบแทนจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติโดยการหักค่าตอบแทนออกจากมูลค่าการจองทั้งหมดก่อนที่เราจะชำระเงินให้กับที่พัก

ตัวอย่างการคำนวณราคา

เพื่อเข้าใจถึงวิธีคำนวณ Base Rate กรุณาดูตัวอย่างด้านล่าง

สัญลักษณ์

รายการ รายละเอียด

มูลค่า

A

YCS rate ราคาเดิมที่ไม่มีโปรโมชั่นใน YCS $100

B

Sell rate จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เข้าพักชำระ

$100

C

โปรโมชั่น โปรโมชั่นที่ที่พักมอบให้กับผู้เข้าพัก

10%

D ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนที่ที่พักจ่ายให้กับอโกด้า

20%

ราคาที่ไม่มีโปรโมชั่น

E

Sell rate หรือ YCS Rate A หรือ B $100

F

(-) ค่าตอบแทน (20%) E x D

$20

G Base Rate ที่ที่พักได้รับ E – F

$80

ราคาที่มีโปรโมชั่น

H

YCS rate A $100

I

(-) โปรโมชั่น (10%) H x C

$10

J

Sell rate H – I

$90

K

(-) ค่าตอบแทน (20%) J x D

$18

L Base Rate ที่ที่พักได้รับ J – K

$72

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...