บทความนี้จะอธิบายวิธีคำนวณ Base Rate ของที่พักของท่าน และอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาดังกล่าว

Base Rate คืออะไร

Base Rate หมายถึงจำนวนเงินที่ที่พักได้รับจากการจองแต่ละครั้งหลังจากหักค่าตอบแทนของอโกด้าออกจากยอดรวมที่ผู้เข้าพักชำระ ซึ่งเรียกว่า Sell Rate (ราคาขาย)

ที่พักจะชำระค่าตอบแทนอย่างไร

ค่าตอบแทนคือจำนวนเงินที่ที่พักชำระให้กับอโกด้าสำหรับบริการของอโกด้า จำนวนค่าตอบแทนจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติโดยการหักค่าตอบแทนออกจากมูลค่าการจองทั้งหมดก่อนที่เราจะชำระเงินให้กับที่พัก

ตัวอย่างการคำนวณราคา

เพื่อเข้าใจถึงวิธีคำนวณ Base Rate กรุณาดูตัวอย่างด้านล่าง

สัญลักษณ์

รายการ รายละเอียด

มูลค่า

A

YCS rate ราคาเดิมที่ไม่มีโปรโมชั่นใน YCS $100

B

Sell rate จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เข้าพักชำระ

$100

C

โปรโมชั่น โปรโมชั่นที่ที่พักมอบให้กับผู้เข้าพัก

10%

D ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนที่ที่พักจ่ายให้กับอโกด้า

20%

ราคาที่ไม่มีโปรโมชั่น

E

Sell rate หรือ YCS Rate A หรือ B $100

F

(-) ค่าตอบแทน (20%) E x D

$20

G Base Rate ที่ที่พักได้รับ E – F

$80

ราคาที่มีโปรโมชั่น

H

YCS rate A $100

I

(-) โปรโมชั่น (10%) H x C

$10

J

Sell rate H – I

$90

K

(-) ค่าตอบแทน (20%) J x D

$18

L Base Rate ที่ที่พักได้รับ J – K

$72

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ