บทความนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการจอง และวิธีแจ้งให้ทีมงานของอโกด้าทราบถึงมูลค่าการจองที่ไม่ถูกต้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการจอง

ด้านล่างนี้คือปัจจัยทั่วไปที่อาจทำให้มูลค่าการจองมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ได้ในใบยืนยันการจองที่ท่านได้รับทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน

  • คูปองส่วนลดที่ลูกค้าใช้
  • โปรโมชั่นที่ที่พักของท่านมอบให้ลูกค้า
  • ส่วนลดสำหรับช่องทางการขายเฉพาะเจาะจง (เช่น ส่วนลดสำหรับสมาชิกอโกด้า หรือส่วนลดลูกค้า VIP เป็นต้น)
  • นโยบายการยกเลิกการจองที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้นๆ
  • ภาษีและค่าธรรมเนียม

กรุณาดูข้อมูลในกรอบ สีแดง ในภาพหน้าจอด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าการจอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความ ข้อมูลสำคัญที่ทั้งหมดที่ควรทราบเกี่ยวกับการจอง

วิธีโต้แย้งมูลค่าการจองที่ไม่ถูกต้อง

หากท่านต้องการโต้แย้งข้อมูลจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง กรุณาปฏิบัติตามวิธีด้านล่าง

  1. เข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)
  2. คลิก มีข้อโต้แย้ง (Dispute) สำหรับจำนวนเงินที่คิดว่าไม่ถูกต้อง
  3. ระบุเหตุผลจากหัวข้อที่มีให้เลือก
  4. เขียน คำอธิบาย (Remarks) เพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมงานตรวจสอบรายละเอียด
  5. คลิก บันทึก (Save) เพื่อส่งข้อโต้แย้ง

เมื่อทำเช่นนี้ รายการธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งจะหายไปจากรายการ และทีมงานของเราจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบมูลค่าการจอง ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 5 วันทำการ

หากท่านพบข้อมูลจำนวนเงินหรือการจองที่ไม่ถูกต้องในหัวข้อ ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) กรุณางดทำเครื่องหมายถูกในช่องอนุมัติรายการจนกว่าทีมงานของเราจะตรวจสอบข้อมูลแล้ว

กรุณางดใช้บริการโต้แย้งมูบค่าการจองหากท่านต้องการรายงานว่าลูกค้าไม่ไปเช็คอินเข้าพัก กรุณาอ่าน บทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show)