บทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาการจองและวิธีแจ้งให้ทีมงานของอโกด้าทราบถึงจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง

 

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาการจอง

ด้านล่างนี้คือปัจจัยทั่วไปที่อาจทำให้ราคาการจองมีการเปลี่ยนแปลง

  • ลูกค้าใช้คูปองส่วนลด
  • ที่พักมอบโปรโมชั่นให้ลูกค้า
  • ส่วนลดสำหรับช่องทางการขายเฉพาะเจาะจง เช่น Agoda Private Sale หรือ ลูกค้า VIP
  • นโยบายการยกเลิกการจองที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้นๆ
  • ภาษีและค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ได้ในใบยืนยันการจองที่ท่านได้รับทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครบัญชีผู้ใช้

 

วิธีโต้แย้งจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง

หากท่านต้องการโต้แย้งข้อมูลจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง กรุณาปฏิบัติตามวิธีด้านล่าง

  1. คลิก มีข้อโต้แย้ง (Dispute) สำหรับจำนวนเงินที่คิดว่าไม่ถูกต้อง
  2. ระบุเหตุผลจากหัวข้อที่มีให้เลือก
  3. เขียน คำอธิบาย (Remarks) เพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมงานตรวจสอบรายละเอียด
  4. คลิก บันทึก (Save) เพื่อส่งข้อโต้แย้ง

รายการธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งจะหายไปจากรายการ และทีมงานของเราจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเงิน โดยฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 5 วันทำการ

หากท่านพบข้อมูลจำนวนเงินหรือการจองที่ไม่ถูกต้องในหัวข้อ “ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) กรุณางดทำเครื่องหมายถูกในช่องอนุมัติรายการจนกว่าทีมงานของเราจะตรวจสอบข้อมูลแล้ว

 

คำถามที่พบบ่อย

วิธีคำนวณราคาสุทธิที่ที่พักจะได้รับจากการจอง

กรุณาอ่านบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีคำนวณราคาสุทธิที่ที่พักจะได้รับจากการจอง