บทความนี้จะอธิบายว่าที่พักสามารถแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) ได้เมื่อไรและอย่างไร รวมถึงวิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่ลูกค้าไม่ไปเข้าพัก 

ที่พักควรแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) เมื่อไร 

 • หากลูกค้าไม่ไปเข้าพักภายในเวลาเที่ยงคืนในวันเช็คอิน กรุณาเข้าสู่ระบบ YCS เพื่อแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก 
 • ก่อนแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่ได้ส่งคำขอเช็คอินล่าช้าไปให้ที่พักผ่านทาง Hermes (ระบบการรับส่งข้อความระหว่างที่พักกับลูกค้าซึ่งให้บริการโดยอโกด้าหรือลูกค้าไม่ได้มีการนัดหมายอื่นใดโดยตรงกับที่พักผ่านช่องทางอื่นๆ   
 • เราขอแนะนำให้รอ 24 ชั่วโมงก่อนแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น   
 • วิธีแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) จะขึ้นกับวิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่ท่านได้เลือกไว้ (กรุณาอ่านด้านล่าง)   

   

วิธีแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) 

วิธีแจ้งจะขึ้นกับวิธีเก็บเงินค่าที่พักซึ่งที่พักได้เลือกไว้ อโกด้ามีวิธีเรียกเก็บเงินให้เลือก 2 วิธี คือ  อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect)และที่พักเป็นผู้เก็บเงิน (Property Collect)ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการขณะที่ดำเนินการจอง   

 

อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect)  

การจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน คือการจองที่อโกด้าจะเก็บเงินจากลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะไปเข้าพัก จากนั้นอโกด้าจะชำระเงินให้ที่พักด้วยวิธีที่กำหนดตามแต่ละที่พัก   

 

เมื่อลูกค้าจองที่พักเสร็จสมบูรณ์ อโกด้าจะส่งใบยืนยันการจองไปให้แก่ที่พัก ใบยืนยันการจองของการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงินจะมีคำว่าชำระเงินล่วงหน้า (PREPAID)ดังตัวอย่างด้านล่าง   

   

ท่านยังสามารถไปที่ระบบYCS > การจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง(View Bookings)แล้วค้นหาการจองจากหมายเลขการจอง หรือช่วงเวลาการจองที่ต้องการเพื่อดูรูปแบบการชำระเงิน (Payment Model)  

 

ที่พักสามารถแจ้งให้อโกด้าทราบถึงการจองที่ลูกค้าไม่ไปเข้าพักซึ่งอโกด้าเป็นผู้เก็บเงินได้ 2 วิธี คือทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งหมายเลขการจองของอโกด้า 

 • โทรศัพท์ 
 • ใช้สายด่วนสำหรับที่พัก (Hotel Hotline)ซึ่งระบุอยู่ในใบยืนยันการจองที่ได้รับ เลือกหัวข้อการจอง > สอบถามเรื่องอื่นๆจากระบบตอบรับอัตโนมัติ   
 • อีเมล 
 • ส่งอีเมลมาที่biz@agoda.comหรือติดต่อเราผ่านปุ่ม Support ในระบบ YCS   

   

 

ที่พักเป็นผู้เก็บเงิน (Property Collect)  

การจองที่ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน คือการจองที่ที่พักเก็บเงินค่าที่พักจากลูกค้าโดยตรงเมื่อลูกค้าเดินทางไปเช็คอิน จากนั้นอโกด้าจะหักค่าคอมมิชชั่นที่อโกด้าได้รับจากระบบ การเงิน

 

ใบยืนยันการจองที่ท่านได้รับจะมีคำว่าผู้เข้าพักจะเป็นผู้ชำระเงิน (TO BE PAID BY GUEST)ดังรูปด้านล่าง 

   

เช่นเดียวกับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน ท่านสามารถไปที่ระบบYCS > การจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง(View Bookings)แล้วค้นหาการจองจากหมายเลขการจองหรือช่วงเวลาการจองที่ต้องการเพื่อดูรูปแบบการชำระเงิน (Payment Model)  

   

สำหรับการจองที่ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน ที่พักสามารถระบุในระบบว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพักได้โดยไม่ต้องติดต่ออโกด้าโดยขั้นตอนมีดังนี้   

 1. เข้าสู่ระบบYCS 
 2. ไปที่เมนูการจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings) 
 3. ค้นหาการจองโดยกำหนดเกณฑ์ค้นหาที่ต้องการ 

ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ไปเข้าพักให้ที่พักโดยอัตโนมัติ 

ข้อควรทราบเมื่อแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) 

 • ปุ่มแจ้งการไม่ไปเข้าพักจะปรากฏให้เห็นหลังจากวันเช็คอิน 24 ชั่วโมง 
 • หลังจากที่ปุ่มปรากฏขึ้นมา ที่พักจะมีเวลา 72 ชั่วโมงในการกดแจ้ง 
 • หากที่พักไม่ได้กดแจ้งภายในเวลาที่กำหนด ปุ่มจะกลยเป็นสีเทาและไม่สามารถใช้งานได้ ที่พักจะต้องแจ้งให้อโกด้าทราบโดยการส่งอีเมลไปที่biz@agoda.comหรือใช้ปุ่ม Support ในระบบ YCS  

 

การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพัก – อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน 

การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจะขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองของการจองนั้นๆ ในนโยบายการยกเลิกการจองจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่ไปเข้าพักรวมอยู่ด้วย ที่พักจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธีรับการชำระเงินที่ที่พักเลือกไว้ 

ท่านสามารถดูนโยบายการยกเลิกการจองได้จากใบยืนยันการจองหรือระบบ YCS > รายงาน (Reports) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings) 

ใบยืนยันการจอง: 

 

ระบบ YCS > การจอง(Bookings) > ดูข้อมูลการจอง(View Bookings) 

สำหรับการแก้ไขนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดไว้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความนี้ 

   

การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพัก – ที่พักเป็นผู้เก็บเงิน 

ในกรณีที่ที่พักยังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าในระบบของเราซึ่งเก็บข้อมูลบัตรเอาไว้ อโกด้าจะพยายามเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้าหนึ่งครั้ง   

 • หากอโกด้าสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจากลูกค้าได้ เราจะส่งเงินจำนวนนั้นให้ที่พักผ่านระบบ การเงิน
 • หากอโกด้าไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจากลูกค้าได้ เราจะยกเว้นการเก็บค่าคอมมิชชั่นของการจองดังกล่าว และแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าให้ที่พักนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 

อโกด้าจะแจ้งให้ที่พักทราบว่าได้มีการเรียกเก็บเงินแล้วหรือไม่ในอีเมลแจ้งการยกเลิกการจอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด ท่านสามารถอ่านได้ที่บทความนี้