เมื่อใดที่ที่พักจะต้องแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show)

หากลูกค้าไม่ไปเข้าพักภายในเวลาเที่ยงคืนในวันเช็คอิน กรุณาเข้าสู่ระบบ YCS เพื่อแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก

ก่อนแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก กรุณาตรวจสอบระบบการรับส่งข้อความระหว่างที่พักกับลูกค้าในระบบ YCS ว่าลูกค้าไม่ได้ส่งคำขอเช็คอินล่าช้า หรือลูกค้าไม่ได้นัดหมายเรื่องการเช็คอินอื่นใดกับที่พักโดยตรงผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้รอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก

ขั้นตอนที่จำเป็นในการแจ้งการไม่ไปเข้าพักจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในการจอง กรุณาอ่านหัวข้อต่อไปสำหรับขั้นตอนการแจ้งสำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) และการจองที่ที่พักเป็นผู้เก็บเงิน (Property Collect)

วิธีแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show)

ขั้นตอนในการแจ้งการไม่ไปเข้าพักจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในการจอง อโกด้ามีวิธีเรียกเก็บเงินให้เลือก 2 วิธี คือ อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) ผู้เข้าพักจะเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการในระหว่างขั้นตอนการจอง

อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect)

การจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน คือการจองที่อโกด้าจะเก็บเงินจากลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะไปเข้าพัก (แสดงด้วยคำว่า “ชำระเงินล่วงหน้า” หรือ Prepaid บนใบยืนยันการจองที่ได้รับ) จากนั้น อโกด้าจะชำระเงินให้ที่พักตามวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้

เมื่อลูกค้าจองที่พักเสร็จสมบูรณ์ อโกด้าจะส่งใบยืนยันการจองไปให้แก่ที่พัก ใบยืนยันการจองของการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงินจะมีคำว่า “ชำระเงินล่วงหน้า” (PREPAID) ดังตัวอย่างด้านล่าง

ที่พักสามารถตรวจสอบวิธีชำระเงินของการจองได้โดยไปที่ระบบ YCS > การจอง (Bookings) และค้นหาด้วยหมายเลขการจอง

สำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน ที่พักสามารถแจ้งให้เราว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพักได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งหมายเลขการจองของอโกด้า

 • โทรศัพท์หาเราผ่านทาง สายด่วนสำหรับที่พัก (Hotel Hotline) ซึ่งระบุข้อมูลอยู่ในใบยืนยันการจองที่ได้รับ เลือกหัวข้อ การจอง > สอบถามเรื่องอื่นๆ จากระบบตอบรับอัตโนมัติของเรา
 • ติดต่อเรา โดยตรงเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ที่พักเป็นผู้เก็บเงิน (Property Collect)

การจองที่ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน คือการจองที่ที่พักเก็บเงินค่าที่พักจากลูกค้าโดยตรงเมื่อลูกค้าเดินทางไปเช็คอิน จากนั้นอโกด้าจะหักค่าคอมมิชชั่นที่อโกด้าได้รับจากที่พักดังที่แสดงในระบบ YCS ที่เมนู การเงิน (Finance)

ใบยืนยันการจองแบบที่พักเป็นผู้เก็บเงินจะมีข้อความว่า “ผู้เข้าพักจะเป็นผู้ชำระเงิน” (TO BE PAID BY GUEST) ดังรูปด้านล่าง

เช่นเดียวกับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการเรียกเก็บเงินโดยไปที่ระบบ YCS > การจอง (Bookings) แล้วค้นหาการจองจากหมายเลขการจอง

สำหรับการจองที่ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน ที่พักสามารถรายงานในระบบว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพักได้โดยไม่ต้องติดต่ออโกด้าโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เข้าสู่ระบบ YCS
 2. ไปที่ การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 3. ค้นหาการจองโดยกำหนดเกณฑ์ค้นหาที่ต้องการ
 4. เมื่อเลือกการจองที่ต้องการแล้ว หน้าต่าง ข้อมูลการจอง (Booking Info) จะปรากฏขึ้น
 5. คลิกปุ่มสีแดงเพื่อ ระบุว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (MARK AS A NO SHOW)
 6. หน้าต่างป็อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการรายงานว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก คลิก “ใช่ ลูกค้าไม่ไปเข้าพัก” (Yes, confirm as a no show) เพื่อยืนยัน
 7. จากนั้นระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ไปเข้าพักให้ที่พักโดยอัตโนมัติ

ข้อควรทราบเมื่อแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก

 • ปุ่ม “ระบุว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก” จะปรากฏให้เห็น 24 ชั่วโมงหลังจากวันเช็คอินของลูกค้าเท่านั้น
 • เมื่อปุ่ม “ระบุว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพักปรากฏให้เห็น ที่พักจะมีเวลา 72 ชั่วโมงในการแจ้งการไม่ไปเข้าพัก โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนที่ 4.
 • หากที่พักไม่รายงานการไม่ไปเข้าพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ปุ่มดังกล่าวจะเป็นสีเทาและกดไม่ได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพัก (No-Show)

การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจะขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองของการจองนั้นๆ นโยบายการยกเลิกการจองจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่ไปเข้าพักรวมอยู่ด้วยเสมอ ที่พักจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักด้วยวิธีรับการชำระเงินที่ที่พักเลือกไว้

ที่พักสามารถตรวจสอบนโยบายการยกเลิกการจองได้จากใบยืนยันการจองที่ได้รับหรือโดยไปที่ระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)

ข้อมูลบนใบยืนยันการจองจากอโกด้า

ข้อมูลบนระบบ YCS > การจอง (Bookings)

หากที่พักต้องการแก้ไขนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดไว้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก บทความนี้

การเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักสำหรับการจองแบบที่พักเป็นผู้เก็บเงิน (Property Collect)

ในกรณีที่ที่พักยัง ไม่ได้ เข้าไปดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ในระบบของเราซึ่งเก็บข้อมูลบัตรเอาไว้ อโกด้าจะพยายามเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้าหนึ่งครั้ง

 • หากอโกด้าสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจากลูกค้าได้ เราจะส่งเงินจำนวนนั้นให้ที่พักผ่านหน้า “การเงิน” (Finance) ในระบบ YCS
 • หากอโกด้าไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจากลูกค้าได้ เราจะยกเว้นการเก็บค่าคอมมิชชั่นของการจองดังกล่าว และแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าให้ที่พักนำไปใช้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไม่ไปเข้าพักจากลูกค้า

อโกด้าจะแจ้งให้ที่พักทราบว่าได้มีการเรียกเก็บเงินแล้วหรือไม่ในอีเมลแจ้งการยกเลิกการจอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด ท่านสามารถอ่านได้ที่ บทความนี้

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ  

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...