Gambaran keseluruhan

Makalah ini akan menerangkan tentang Cukai Pelancongan Malaysia dan menjawab Soalan Lazim.

Soalan Lazim

 1. S: Apakah Cukai Pelancongan Malaysia?
  J: Cukai Pelancongan Malaysia (TTx) ialah cukai sebanyak RM10 sebilik satu malam ke atas pelancong yang menginap di mana-mana premis penginapan di Malaysia, dipungut oleh pengendali di bawah Akta Cukai Pelancongan 2017 (ACP)
  Berkuatkuasa pada 1 Jan 2023, Pemberi Perkhidmatan Platform Digital (PPPD atau Platform) bertanggungjawab untuk memungut atau mengecaj TTx daripada mana-mana pelancong untuk tempahan yang dibuat menerusi platform PPPD dan meremit TTx tersebut kepada Jabatan Kastam Malaysia. Jika pembayaran TTx telah dibuat kepada platform, premis penginapan tidak perlu memungut TTx lagi, jika bukti pembayaran TTx ditunjukkan; jika tidak, premis penginapan akan memungut TTx.
  Untuk maklumat lanjut, sila lawat: myttx.customs.gov.my.
 2. S: Siapakah yang dianggap “Pelancong” yang dikenakan TTx?
  J: Pelancong yang dikenakan TTx ialah pelawat yang bukan:
  a) Warganegara Malaysia (pemegang kad MyKad) atau,
  b) Pemastautin tetap Malaysia (pemegang kad MyPR).
 3. S: Bagaimanakah cukai RM10 sebilik satu malam dikenakan?
  J: Cukai dikenakan berdasarkan cara penginapan disenaraikan di platform.
  Sebagai contoh, jika pelancong membuat tempahan untuk Pangsapuri Perkhidmatan 3 bilik melalui platform dalam talian:
  – Jika penginapan disenaraikan sebagai satu unit, maka Cukai Pelancongan sebanyak RM10/bilik/malam akan dikenakan ke atas unit itu sahaja, jadi untuk 1 malam, TTx yang dikenakan = RM 10.
  – Jika penginapan disenaraikan di platform sebagai tiga unit berasingan (satu bilik tidur setiap penyenaraian), maka TTx akan dikenakan ke atas setiap bilik. Jadi, jika tiga bilik ditempah untuk 1 malam, TTx yang dikenakan ialah RM10/bilik/malam x 3 = RM 30.
 4. S: Adakah ini akan memberi kesan kepada tempahan sedia ada, terutamanya untuk tempahan Bayar di Hotel sedia ada?
  J: Tetamu yang merupakan pelancong telah mula membayar TTx sejak September 2017 apabila menginap di mana-mana premis penginapan di Malaysia; cukai ini dipungut oleh pengendali iaitu pengendali premis penginapan.
  Walau bagaimanapun, bermula 1 Jan 2023, tempahan yang dibuat menerusi platform yang menyediakan perkhidmatan tempahan seperti Agoda bertanggungjawab untuk memungut dan mengecaj TTx untuk mana-mana tempahan yang dibuat di platform.
  Jika pelawat telah membuat tempahan di Agoda sebelum 1 Jan 2023, dan TTx boleh dikenakan, TTx harus dipungut oleh penginapan dan diremitkan kepada JKDM.
  Untuk tempahan penginapan Malaysia yang dibuat di Agoda pada dan selepas 1 Jan 2023, Agoda sebagai platform harus memungut TTx. Agoda akan berusaha untuk memungut TTx untuk kebanyakan tempahan dan mengeluarkan dokumen sebagai bukti pembayaran TTx kepada penempah. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keadaan apabila TTx perlu dipungut oleh penginapan daripada penempah seperti apabila pilihan “Bayar di Hotel” dipilih; Agoda kemudiannya akan mendapatkan balik jumlah TTx daripada penginapan.
 5. S: Adakah Agoda akan mengeluarkan invois cukai kepada pelanggan, dan bilakah invois akan dikeluarkan?
  J: Untuk tempahan Bayar kepada Agoda (Pungutan Agoda), Agoda akan memungut TTx terus daripada penempah dan mengeluarkan bukti pembayaran pada tarikh tempahan bersama-sama pengesahan tempahan. Penempah boleh menunjukkan bukti kepada penginapan supaya penginapan tidak perlu memungut TTx daripada penempah.
  Untuk tempahan Bayar di Penginapan (Pungutan Penginapan), Agoda akan mengeluarkan dokumen yang menyatakan kepada penempah jumlah TTx yang akan dipungut oleh penginapan; dokumen ini akan dikeluarkan pada tarikh tempahan bersama-sama pengesahan tempahan.
  Jika model pembayaran ialah “Bayar kepada Agoda”, “Komisen Saudagar” dan TTx dikenakan — TTx TERMASUK dalam harga dan dipungut oleh Agoda.
  Jika model pembayaran ialah “Bayar kepada Agoda”, “Komisen Saudagar” dan TTx tidak dikenakan — TTx TIDAK dipungut.
  Jika model pembayaran ialah “Bayar di Hotel” dan TTx dikenakan – – Cukai Pelancongan Malaysia TERMASUK dalam harga dan dipungut oleh penginapan.
  Jika model pembayaran ialah “Bayar di Hotel” dan TTx tidak dikenakan — Cukai Pelancongan Malaysia TIDAK dipungut.
 6. S: Bagaimana saya mengesahkan TTx telah dipungut oleh Agoda?
  J: Agoda akan mengeluarkan kepada penempah bukti pungutan TTx (jika dipungut oleh Agoda); selain itu, cukai Pelancongan mungkin perlu dipungut oleh penginapan seperti yang diterangkan di atas.
 7. S: Bagaimanakah cukai diimbangi untuk tempahan Bayar di Hotel?
  J: Untuk tempahan Bayar di Hotel (Pungutan Hotel), Agoda akan menyatakan di dalam dokumen kepada penempah jumlah TTx yang akan dipungut oleh penginapan dan pada baucar hotel kepada penginapan di bawah”Perhatian: kepada Kakitangan Hotel” yang akan mengandungi pernyataan berikut: “Harap maklum bahawa jumlah jualan yang ditunjukkan pada baucar sudah termasuk Cukai Pelancongan Malaysia. Agoda akan mengimbangi cukai yang anda pungut terhadap Nilai Tempahan yang perlu dibayar kepada anda mengikut terma dalam TERMA DAN SYARAT AM AGODA.”
  Semasa daftar keluar, semua tempahan akan dipaparkan di YCS > Kewangan > Transaksi semasa dengan nilai komisen yang akan diterima daripada penginapan telah ditolak. Jumlah komisen akan termasuk TTx.
  Contoh:
  – Aliran semasa tanpa TTx: pelanggan bayar di hotel RM 100 (Harga termasuk jualan) –> penginapan membayar komisen RM 20 kepada Agoda
  – Aliran baharu dengan TTx: pelanggan bayar di hotel RM 102 (Harga termasuk jualan + TTx) –> penginapan membayar komisen RM 22 (20+2) kepada Agoda
 8. S: Penginapan saya tidak berdaftar untuk Cukai Pelancongan/Kementerian Pelancongan, adakah ini terpakai kepada saya?
  J: Untuk menentukan sama ada anda perlu mendaftar untuk TTx atau tidak, sila berunding dengan penasihat perniagaan anda atau dapatkan nasihat lanjut daripada JKDM.
  Untuk tempahan Bayar di Hotel yang dibuat di Agoda, anda boleh diminta untuk memungut TTx daripada penempah walaupun anda tidak berdaftar untuk TTx.
  Pengecualian daripada TTx untuk jenis penginapan tertentu (Item 3, Perintah Cukai Pelancongan (Pengecualian) 2017) sebagai contoh pengendali homestay/kampungstay, pengendali penginapan 4 bilik atau kurang, tidak terpakai apabila tempahan dibuat melalui platform PPPD. Walaupun anda dikecualikan daripada TTx, TTx masih boleh dikenakan apabila penginapan anda ditempah di Agoda.com oleh pelancong yang layak.
 9. S: Jika pelancong menempah penginapan menerusi Agoda dan kemudian melanjutkan penginapan mereka terus dengan pengendali premis penginapan, siapakah yang bertanggungjawab untuk memungut TTx bagi tempoh penginapan tambahan?
  J: Untuk pelancong yang menempah penginapan menerusi platform dan melanjutkan penginapan mereka, pengendali premis penginapan harus memungut TTx untuk penginapan tambahan tersebut.
  Platform seperti Agoda tidak bertanggungjawab untuk memungut TTx bagi tempoh penginapan tambahan melainkan tempoh penginapan tambahan tersebut ditempah menerusi platform dalam talian.
  Sumber: PANDUAN MENGENAI CUKAI PELANCONGAN (PEMBERI PERKHIDMATAN PLATFORM DIGITAL) seperti pada 13 Ogos 2021.
 10. S: Jika saya mempunyai soalan lain berkenaan Cukai Pelancongan Malaysia, siapakah yang harus saya hubungi?
  J: Sila hubungi Pasukan Perkhidmatan Penginapan kami menerusi butang Perlukan Bantuan? di YCS.
 11. S: Sekiranya terdapat pertikaian daripada pelanggan, apakah yang harus saya lakukan dan siapakah yang harus saya hubungi?
  J: Sila hubungi Pasukan Perkhidmatan Penginapan kami menerusi butang Perlukan Bantuan? di YCS.
 12. S: Semasa mendaftar masuk, saya mendapati tetamu ialah pelancong asing tetapi tempahan dibuat oleh penduduk tempatan. Dalam hal ini, apakah yang perlu saya lakukan? Haruskah saya memungut cukai dan meremit kepada JKDM?
  J: Ya. Anda harus memungut TTx yang terpakai dalam kes seperti ini dan meremit kepada JKDM.
 13. S: Adakah tetamu masih layak menerima bayaran balik TTx jika tempahan tiada bayaran balik tetapi tetamu tidak muncul.
  J: Dalam semua kes, TTx akan dibayar balik kepada penempah jika penginapan di premis tidak berlaku. Untuk kes lebih terperinci lihat di bawah:
  1) Jika bayaran balik penuh dicetuskan (pembatalan untuk tempahan boleh bayar balik) => Agoda membayar balik jumlah keseluruhan. Cukai akan kembali kepada 0.
  2) Jika tempahan dibatalkan dengan caj 100% (pembatalan untuk tempahan tiada bayaran balik) => Agoda menyimpan jumlah asal yang tidak berkaitan dengan TTx. Pembayaran kepada hotel tidak terkesan. Walau bagaimanapun, TTx harus dibayar balik kepada penempah.
  3) Jika tempahan dibatalkan dengan caj sebahagian => TTx harus dibayar balik kepada penempah.
  4) Jika tempahan dipinda => Cukai pelancongan yang terpakai akan dikira semula berdasarkan malam bilik baharu tempahan yang dipinda. Baucar pindaan akan menyatakan nilai baharu cukai pelancongan yang perlu dibayar.