ที่พักที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอโกด้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน (Account Verification Formให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  และเพื่อให้ที่พักของท่านสามารถลงประกาศได้โดยไม่มีข้อติดขัดใดๆ   

แบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน 

  • ท่านสามารถไปที่แบบฟอร์มที่ได้โดยไปที่ ระบบ YCS > ตั้งค่า (Settings) > ยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน (Account Verification) 

 

คำอธิบายหัวข้อต่างๆ 

หัวข้อ  คำอธิบาย 
บุคคลธรรมดา (Individual) 
  • “บุคคลธรรมดา” คือคนแต่ละคน ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลเสมือนที่ก่อตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายบริษัท 
ชื่อที่พักตามที่จดทะเบียน (Property legal name) 
  • ชื่ออย่างเป็นทางการของที่พักที่ใช้ในเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ 
บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 
  • บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในทอดสุดท้าย หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของที่พักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นนั้นแล้ว บุคคลนั้นคือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หากบริษัทเป็นเจ้าของที่พัก บุคคลที่เป็นเจ้าของ บริษัทนี้ คือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายคือบุคคลที่อยู่บนสุดของโครงสร้างความเป็นเจ้าของ     
ชื่ออื่นของที่พัก (Alternate Name) 
  • บางบริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อที่แตกต่างจากชื่อจดทะเบียนตามกฎหมายของธุรกิจ โดยอาจเป็นชื่อทางการค้า ชื่อการค้า หรือชื่อธุรกิจ 
บริษัทที่รับหน้าที่บริหารจัดการที่พัก (Property Management Company) 
  • บริษัทที่บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันของที่พัก ไม่ว่าจะเพื่อค่าธรรมเนียมจูงใจ ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน หรือการตัดรายได้รวม โดยทั่วไปแล้วบริษัทบริหารจัดการที่พักจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ให้บริการด้านการจัดการรายวัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านบัญชี การขายและการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ การจัดการรายได้ เป็นต้น  
บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 
  • บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หากบริษัทเป็นเจ้าของที่พัก/บริษัทบริหารจัดการที่พัก เราจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัท   
  • หากที่พัก/บริษัทบริหารจัดการเป็นของบุคคลธรรมดา เราจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มตามกฎหมายของบุคคลนั้น  
การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินกิจการภายใต้อำนาจรัฐ (Government control) 
  • ในกรณีที่นิติบุคคลมีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมทั้งหมด (เช่น ผ่านการเป็นเจ้าของมากกว่า 50%) 

 

 

คำถามที่พบบ่อย  

อโกด้าใช้งานข้อมูลนี้อย่างไร   

ด้วยช่องทางที่ปลอดภัย เราส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งให้ความเหลือแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การดำเนินการร่วมกันระหว่างอโกด้าและผู้ให้บริการบุคคลที่สามนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา   

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ส่งแบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งานภายในวันที่กำหนด  

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ ดังนั้น หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มภายในกำหนดเวลา เราจะหยุดลงประกาศที่พักของท่านเป็นการชั่วคราว  

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...