ที่พักที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอโกด้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน (Account Verification Formให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  และเพื่อให้ที่พักของท่านสามารถลงประกาศได้โดยไม่มีข้อติดขัดใดๆ   

แบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน 

  • ท่านสามารถไปที่แบบฟอร์มที่ได้โดยไปที่ ระบบ YCS > ตั้งค่า (Settings) > ยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน (Account Verification) 

 

คำอธิบายหัวข้อต่างๆ 

หัวข้อ  คำอธิบาย 
บุคคลธรรมดา (Individual) 
  • “บุคคลธรรมดา” คือคนแต่ละคน ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลเสมือนที่ก่อตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายบริษัท 
ชื่อที่พักตามที่จดทะเบียน (Property legal name) 
  • ชื่ออย่างเป็นทางการของที่พักที่ใช้ในเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ 
บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 
  • บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในทอดสุดท้าย หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของที่พักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นนั้นแล้ว บุคคลนั้นคือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หากบริษัทเป็นเจ้าของที่พัก บุคคลที่เป็นเจ้าของ บริษัทนี้ คือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายคือบุคคลที่อยู่บนสุดของโครงสร้างความเป็นเจ้าของ     
ชื่ออื่นของที่พัก (Alternate Name) 
  • บางบริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อที่แตกต่างจากชื่อจดทะเบียนตามกฎหมายของธุรกิจ โดยอาจเป็นชื่อทางการค้า ชื่อการค้า หรือชื่อธุรกิจ 
บริษัทที่รับหน้าที่บริหารจัดการที่พัก (Property Management Company) 
  • บริษัทที่บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันของที่พัก ไม่ว่าจะเพื่อค่าธรรมเนียมจูงใจ ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน หรือการตัดรายได้รวม โดยทั่วไปแล้วบริษัทบริหารจัดการที่พักจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ให้บริการด้านการจัดการรายวัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านบัญชี การขายและการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ การจัดการรายได้ เป็นต้น  
บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 
  • บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หากบริษัทเป็นเจ้าของที่พัก/บริษัทบริหารจัดการที่พัก เราจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัท   
  • หากที่พัก/บริษัทบริหารจัดการเป็นของบุคคลธรรมดา เราจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มตามกฎหมายของบุคคลนั้น  
การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินกิจการภายใต้อำนาจรัฐ (Government control) 
  • ในกรณีที่นิติบุคคลมีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมทั้งหมด (เช่น ผ่านการเป็นเจ้าของมากกว่า 50%) 

 

 

คำถามที่พบบ่อย  

อโกด้าใช้งานข้อมูลนี้อย่างไร   

ด้วยช่องทางที่ปลอดภัย เราส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งให้ความเหลือแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การดำเนินการร่วมกันระหว่างอโกด้าและผู้ให้บริการบุคคลที่สามนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเรา   

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ส่งแบบฟอร์มยืนยันบัญชีผู้ใช้งานภายในวันที่กำหนด  

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ ดังนั้น หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มภายในกำหนดเวลา เราจะหยุดลงประกาศที่พักของท่านเป็นการชั่วคราว