การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของท่าน นับแต่ประกาศจากที่พักและนโยบายการเข้าพักของที่พัก อาจมีส่วนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจจองที่พักของท่าน บทความนี้จะอธิบายถึงข้อมูลเพิ่มเติมสองประเภทที่ท่านสามารถแจ้งบนหน้าเพจของอโกด้าได้ 

“นโยบายของที่พัก” หรือ “ประกาศจากที่พัก” 

นโยบายของที่พัก 

 • นโยบายของที่พักคือกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงของที่พัก 
 • ลูกค้าทุกคนจะเห็นนโยบายเหล่านี้ที่หน้าเพจของที่พักที่อโกด้า นโยบายเหล่านี้จะใช้งานโดยตลอดและไม่มีวันหมดอายุ  
 • นโยบายของที่พัก เช่น   
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าพัก 
  • นโยบายของบริการรับส่งสนามบิน 
  • นโยบายเกี่ยวกับการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก 
 • นโยบายของที่พักจะแสดงที่หน้าเพจของที่พักบนแพลตฟอร์มของอโกด้าที่หัวข้อ “เงื่อนไขการเข้าพักของที่พัก” (Property’s guest policies) 

ประกาศจากที่พัก 

 • ประกาศจากที่พักเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตใหม่อยู่เสมอ โดยที่พักต้องการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อช่วยในการตัดสินใจจองที่พัก 
 • ที่พักจะกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้แจ้งประกาศจากที่พัก โดยลูกค้าทุกคนจะเห็นข้อมูลในส่วนนี้ที่หน้าเพจของที่พักที่อโกด้าเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น  
 • ประกาศจากที่พัก เช่น   
  • ประกาศแจ้งการปรับปรุงที่พัก 
  • บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปิดชั่วคราว 
 • ประกาศจากที่พักจะแสดงที่หน้าเพจของที่พักบนแพลตฟอร์มของอโกด้าที่หัวข้อ “ประกาศสำคัญจากที่พัก” (Property announcements) 

 

 

ข้อกำหนดในการเพิ่ม “นโยบายของที่พัก” หรือ “ประกาศจากที่พัก” ลงบนแพลตฟอร์มอโกด้า 

เพื่อให้นโยบายและประกาศจากที่พักที่แสดงบนแพลตฟอร์มอโกด้ามีความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน เมื่อที่พักส่งนโยบายหรือประกาศที่ต้องการลงบนแพลตฟอร์มของอโกด้า เราอาจเรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ในกรณีที่นโยบายหรือประกาศไม่เป็นไปตามนโยบายของอโกด้า (เช่น การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลใดเฉพาะเจาะจง การแจ้งข้อมูลติดต่อที่พักโดยตรง) เราอาจปฏิเสธการเพิ่มนโยบายหรือประกาศดังกล่าวลงบนแพลตฟอร์มของเรา 

 

วิธีขอให้อโกด้า อัปโหลด/ลบ/แก้ไข “นโยบายของที่พัก” หรือ “ประกาศจากที่พัก” 

ท่านสามารถส่งคำขอมาให้ทีมงานของเราโดยการคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help?) ในระบบ YCS One of our teams will assist you from there. 

โปรดทราบว่าหลังจากดำเนินการแล้ว ข้อมูลจะแสดงบนแพลตฟอร์มของอโกด้าภายใน 24 ชั่วโมง