Cách khớp phòng tại cơ sở lưu trú trên YCS

Việc khớp phòng là việc sắp xếp các phòng do đối tác của chúng tôi cung cấp với các phòng được liệt kê trên YCS. Bước quan trọng này giúp khách tiềm năng không nhìn thấy các phòng bị liệt kê trùng tại trang thông tin cơ sở lưu trú trên Agoda, đảm bảo việc đặt phòng được diễn ra chính xác và liền mạch. Việc khớp tất cả phòng ít nhất một lần là điều quan trọng để tăng sự hài lòng của khách hàng, giảm thiểu rủi ro nhận bài đánh giá tiêu cực xuất phát từ lỗi đặt phòng và tối ưu hóa doanh thu bằng cách tối đa hoát tỉ suất sử dụng phòng.

  1. Đăng nhập vào YCS.
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ >> Sắp xếp phòng
  3. Phòng tại cơ sở lưu trú của quý đối tác do Booking.com hoặc các đối tác khác của Agoda cung cấp được liệt kê dưới mục Phòng đối tác. Các phòng được khuyến nghị khớp phòng trên YCS được liệt kê dưới mục Phòng YCS.
    • Với từng phòng, hãy chọn phòng khớp trên YCS từ danh sách thả xuống và nhấp vào Khớp phòng. Nếu tên phòng của đối tác không rõ ràng, hãy nhấp vào Không đủ thông tin.
    • Khi quý đối tác nhấp vào Không đủ thông tin, phòng sẽ không được khớp mà thay vào đó, sẽ hiển thị tại trang thông tin cơ sở lưu trú trên Agoda dưới dạng một loại phòng độc lập.
  4. Quý đối tác có thể xem lại hoạt động khớp phòng của mình dưới mục Lịch sử.
    • Trong trường hợp quý đối tác cần chỉnh sửa hoặc cập nhật việc khớp phòng cho cơ sở lưu trú của mình, vui lòng liên hệ với Agoda để được hỗ trợ.

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...