บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษี และที่พักจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเมื่อใดและอย่างไร 

ที่พักต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าที่ไปเข้าพักหรือไม่  

ที่พักที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา จีน แผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า โดยสามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษหรืออีเมล (หรือทั้งสองอย่าง)  

 ที่พักต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า 

  1. ชื่อที่พัก 
  2. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า 
  3. จำนวนเงินไม่รวมภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  4. ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  5. ยอดรวม: ราคาขายอ้างอิง (จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียม)* 

 *กรุณาตรวจสอบใบยืนยันการจองที่อโกด้าส่งให้ที่พักสำหรับ “ราคาขายอ้างอิง” 

ตัวอย่างใบกำกับภาษี 

ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น กรุณางดใช้รูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการออกใบกำกับภาษี รูปแบบใบกำกับภาษีที่แน่นอนจะขึ้นกับกฎหมายภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ที่พักตั้งอยู่ 

คำถามที่พบบ่อย 

ทำอย่างไรในกรณีที่ที่พักได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล 

กฎหมายและข้อบังคับในประเทศและพื้นที่ต่างๆ อาจแตกต่างกันไป หากที่พักของท่านมีสถานะพิเศษ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS