บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษี และที่พักจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเมื่อใดและอย่างไร 

ที่พักต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าที่ไปเข้าพักหรือไม่  

ที่พักที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา จีน แผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า โดยสามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษหรืออีเมล (หรือทั้งสองอย่าง)  

 ที่พักต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า 

 1. ชื่อที่พัก 
 2. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า 
 3. จำนวนเงินไม่รวมภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 4. ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 5. ยอดรวม: ราคาขายอ้างอิง (จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียม)* 

 *กรุณาตรวจสอบใบยืนยันการจองที่อโกด้าส่งให้ที่พักสำหรับ “ราคาขายอ้างอิง” 

ตัวอย่างใบกำกับภาษี 

ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น กรุณางดใช้รูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการออกใบกำกับภาษี รูปแบบใบกำกับภาษีที่แน่นอนจะขึ้นกับกฎหมายภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ที่พักตั้งอยู่ 

คำถามที่พบบ่อย 

 1. ทำอย่างไรในกรณีที่ที่พักได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล

กฎหมายและข้อบังคับในประเทศและพื้นที่ต่างๆ อาจแตกต่างกันไป หากที่พักของท่านมีสถานะพิเศษ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support Team โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ใน ระบบ YCS

 1. ผู้ที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าที่ไปเข้าพักคือที่พักหรืออโกด้า

ในฐานะแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ อโกด้าจะอำนวยความสะดวกให้ที่พักของท่านเฉพาะบริการจองห้องพักออนไลน์เท่านั้น โดยอโกด้าจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากที่พักสำหรับบริการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ อโกด้าจึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่จองห้องพักซึ่งที่พักเป็นผู้ให้บริการ แม้ว่าอโกด้าจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการจองให้กับผู้จอง แต่การจัดเตรียมใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักในราคาขายถือเป็นความรับผิดชอบของที่พักตามข้อกำหนดในพื้นที่ท้องถิ่นของที่พัก

 1. วิธีการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องสำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) ต้องทำอย่างไร
  สำหรับการจองที่อโกด้าเป็นผู้เก็บเงิน (Agoda Collect) อโกด้าจะเรียกเก็บเงินจากผู้จองในนามของที่พัก และจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พักหลังหักค่าธรรมเนียมของอโกด้าสำหรับการให้บริการจองห้องพักออนไลน์แก่ที่พัก ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของธุรกิจหรือขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ที่พักยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่พักแก่ผู้จอง (ในราคาขาย) ตามกฎหมายท้องถิ่นของที่พัก อโกด้าจะส่งใบแจ้งข้อมูลค่าคอมมิชชั่นให้ท่านสำหรับการใช้บริการของเรา
 2. เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษี ที่พักควรออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าในนามของอโกด้าหรือไม่
  ที่พักยังคงเป็นผู้ให้บริการการเข้าพักโดยตรงแก่ผู้จอง ดังนั้น ใบกำกับภาษีใดๆ สำหรับการให้บริการการเข้าพักซึ่งดำเนินการโดยที่พักจะต้องออกภายใต้ชื่อของที่พัก
 3. ราคาที่ที่พักต้องใช้สำหรับออกใบกำกับภาษีคือราคาใด

เนื่องจากท่านเป็นผู้ให้บริการที่พักโดยตรงแก่ผู้จองในราคาขายราคาสุดท้าย ดังนั้น ใบแจ้งราคา (ใบกำกับภาษี) ใดๆ ซึ่งที่พักเป็นผู้ออกให้แก่ผู้จองจะต้องแสดงราคาขายดังกล่าวด้วย โดยไม่คำนึงว่าราคาที่ท่านอัปโหลดในแพลตฟอร์มของอโกด้าจะเป็นราคาห้องพักสุทธิหรือไม่ (ซึ่งระบบของอโกด้าจะบวกราคาเพิ่มซึ่งแสดงเป็นราคาขายห้องพักให้ผู้จอง) หรือที่พักอัปโหลดราคาขายของห้องพักโดยตรงลงในแพลตฟอร์มอโกด้าหรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่อโกด้าเรียกเก็บเงินจากผู้จองในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมสำหรับบริการการจองที่เราเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ที่พักก่อน จากนั้นจะชำระเงินส่วนที่เหลือ (ราคาห้องพักสุทธิ) ให้ที่พัก ทั้งนี้ การที่เราหักค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเราก่อนชำระเงินให้ที่พักนั้นไม่ได้ทำให้ราคาที่ท่านขายบริการที่พักให้ผู้จองเปลี่ยนแปลงไป โดยราคาดังกล่าวจะยังคงเป็นราคาขายของที่พัก

 

 1. ที่พักไม่สามารถใช้ราคาขายอ้างอิงในการออกใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากราคาจะไม่ตรงกับบันทึกการทำบัญชีการเงินภายในของที่พัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่น
  อโกด้าอำนวยความสะดวกให้ที่พักของท่านเฉพาะบริการจองห้องพักออนไลน์เท่านั้น โดยอโกด้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากที่พักสำหรับบริการดังกล่าว เมื่ออโกด้าเรียกเก็บเงินจากผู้จองในนามของที่พัก เราจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว (ค่าคอมมิชชั่น) ก่อนชำระเงินส่วนที่เหลือให้ที่พัก ทั้งนี้ ขั้นตอนการชำระเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคาของที่พัก โดยราคาที่ท่านขายให้ผู้จองจะยังคงเป็นราคาขาย (อ้างอิง) โปรดทราบว่า ขั้นตอนการชำระเงินไม่ได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบคอมมิชชั่นที่เราตกลงให้บริการ หากระบบการทำบัญชีในปัจจุบันของที่พักไม่นับการรายงานภาษีสำหรับบริการของเราเป็นค่าใช้จ่าย และการให้บริการของที่พักแก่ผู้จอง (ในราคาขาย) เป็นรายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอแนะนำให้ที่พักดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในระบบของที่พัก เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของอโกด้ามีการดำเนินการเก็บค่าคอมมิชชั่น เราจึงไม่สามารถรองรับการให้บริการภายใต้รูปแบบธุรกิจอื่นได้ตามกฎหมาย

 

 1. ที่พักต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเมื่อเริ่มได้รับใบกำกับภาษีจากอโกด้า
  อโกด้าไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ ด้านภาษีหรือกฎหมาย โปรดทราบว่า แม้อโกด้าจะไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ (ค่าคอมมิชชั่น) แต่ในหลายประเทศยังคงมีข้อกำหนดให้ที่พักนำส่งและประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองสำหรับการใช้บริการของอโกด้า ซึ่งอาจขอคืนได้โดยขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษี (Tax Position) ของที่พัก ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและสถานะทางภาษีของที่พัก เราจึงขอแนะนำให้ที่พักสอบถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับที่ปรึกษา (ด้านภาษี) หรือนักบัญชีในพื้นที่ของที่พัก