ที่พักสามารถตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง (Proactive Cancellation Fee Waiver) ได้โดยเลือกเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองให้ผู้เข้าพัก (ถ้ามี)

โปรดทราบว่า ที่พักบางแห่งยังไม่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้ มีเพียงที่พักในกลุ่มตลาดทดลองเท่านั้นที่ใช้งานได้ในขณะนี้

 

การตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองคืออะไร

 • การตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง คือ การตั้งค่าในระบบ YCS ซึ่งช่วยให้ที่พักสามารถเลือกเงื่อนไขและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ของผู้เข้าพัก ซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองให้ผู้เข้าพัก (ถ้ามี)
 • หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักกำหนดไว้ในการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง ผู้เข้าพักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 

ข้อดีของการใช้งานการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง

 • ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่จองที่พัก
 • ช่วยลดปริมาณการติดต่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองด้วยเหตุสุดวิสัยจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อให้ที่พักรับมือกับคำขอเหล่านี้ได้สะดวกง่ายดายขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่นโยบายการยกเลิกการจองของที่พักด้วยการกำหนดสถานการณ์ซึ่งที่พักสามารถเลือกยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองได้

 

วิธีตั้งค่าการใช้งาน

 1. ที่พักสามารถตั้งค่านโยบายการยกเลิกการจองได้โดยไปที่ระบบ YCS จากนั้นคลิกที่เมนู “ที่พัก (Property)” แล้วคลิก “ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)”

2. ที่หัวข้อ “ตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง (Cancellation Fee Waiver Settings)” คลิกปุ่ม “แก้ไขการตั้งค่า (Change Settings)”

3. เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไขการตั้งค่า (Change Settings)” จะมีหน้าต่างป็อปอัปขึ้นมา ที่พักสามารถเลือกเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งที่พักยินดีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง (ถ้ามี) ได้ที่หน้าต่างนี้

4. กรุณาเลื่อนปุ่ม “เปิด” สำหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียม

5. กรุณาเลื่อนปุ่ม “ปิด” สำหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักไม่ต้องการยกเว้นค่าธรรมเนียม

6. สถานการณ์ซึ่งที่พักสามารถเลือกยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองได้มีดังนี้

 • ช่วงเวลาผ่อนปรน (ไม่รวมการจองที่จองภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน)
 • ปัญหาด้านสุขภาพ
 • สมาชิกครอบครัวเสียชีวิต
 • เที่ยวบินถูกยกเลิก
 • เที่ยวบินล่าช้า

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักจะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ได้อย่างไร

อโกด้าขอเรียนให้ทราบว่า ในขณะนี้มีเพียงที่พักบางแห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับที่พักของท่านได้ในอนาคต

 

ที่พักจะยกเลิกการใช้งานการตั้งค่านี้ได้หรือไม่

ได้ ที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ในระบบ YCS

 

ที่พักจะทราบได้อย่างไรเมื่อมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่านี้

ทุกครั้งที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง ที่พักจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงหมายเลขการจองและเหตุผลในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจอง

 

ที่พักสามารถแก้ไขการตั้งค่าเพื่อไม่ให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติสำหรับการจองนาทีสุดท้ายได้หรือไม่

การจองใดๆ ที่ดำเนินการจองภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอินจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของช่วงเวลาผ่อนปรนในการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...