ที่พักสามารถตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง (Proactive Cancellation Fee Waiver) ได้โดยเลือกเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองให้ผู้เข้าพัก (ถ้ามี)

โปรดทราบว่า ที่พักบางแห่งยังไม่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้ มีเพียงที่พักในกลุ่มตลาดทดลองเท่านั้นที่ใช้งานได้ในขณะนี้

 

การตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองคืออะไร

 • การตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง คือ การตั้งค่าในระบบ YCS ซึ่งช่วยให้ที่พักสามารถเลือกเงื่อนไขและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ของผู้เข้าพัก ซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองให้ผู้เข้าพัก (ถ้ามี)
 • หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักกำหนดไว้ในการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง ผู้เข้าพักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 

ข้อดีของการใช้งานการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง

 • ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่จองที่พัก
 • ช่วยลดปริมาณการติดต่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองด้วยเหตุสุดวิสัยจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อให้ที่พักรับมือกับคำขอเหล่านี้ได้สะดวกง่ายดายขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่นโยบายการยกเลิกการจองของที่พักด้วยการกำหนดสถานการณ์ซึ่งที่พักสามารถเลือกยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองได้

 

วิธีตั้งค่าการใช้งาน

 1. ที่พักสามารถตั้งค่านโยบายการยกเลิกการจองได้โดยไปที่ระบบ YCS จากนั้นคลิกที่เมนู “ที่พัก (Property)” แล้วคลิก “ตั้งค่าเงื่อนไขการยกเลิกการจอง (Cancellation Policy Setup)”

2. ที่หัวข้อ “ตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง (Cancellation Fee Waiver Settings)” คลิกปุ่ม “แก้ไขการตั้งค่า (Change Settings)”

3. เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไขการตั้งค่า (Change Settings)” จะมีหน้าต่างป็อปอัปขึ้นมา ที่พักสามารถเลือกเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าซึ่งที่พักยินดีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง (ถ้ามี) ได้ที่หน้าต่างนี้

4. กรุณาเลื่อนปุ่ม “เปิด” สำหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียม

5. กรุณาเลื่อนปุ่ม “ปิด” สำหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งที่พักไม่ต้องการยกเว้นค่าธรรมเนียม

6. สถานการณ์ซึ่งที่พักสามารถเลือกยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองได้มีดังนี้

 • ช่วงเวลาผ่อนปรน (ไม่รวมการจองที่จองภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน)
 • ปัญหาด้านสุขภาพ
 • สมาชิกครอบครัวเสียชีวิต
 • เที่ยวบินถูกยกเลิก
 • เที่ยวบินล่าช้า

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักจะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ได้อย่างไร

อโกด้าขอเรียนให้ทราบว่า ในขณะนี้มีเพียงที่พักบางแห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับที่พักของท่านได้ในอนาคต

 

ที่พักจะยกเลิกการใช้งานการตั้งค่านี้ได้หรือไม่

ได้ ที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ในระบบ YCS

 

ที่พักจะทราบได้อย่างไรเมื่อมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่านี้

ทุกครั้งที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง ที่พักจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงหมายเลขการจองและเหตุผลในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจอง

 

ที่พักสามารถแก้ไขการตั้งค่าเพื่อไม่ให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติสำหรับการจองนาทีสุดท้ายได้หรือไม่

การจองใดๆ ที่ดำเนินการจองภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอินจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของช่วงเวลาผ่อนปรนในการตั้งค่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง