เครื่องมือยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพัก ช่วยให้ที่พักเลือกนโยบายที่พักล่วงหน้าซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าแก้ไขวันเข้าพักได้ฟรี

 

“เครื่องมือยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพัก” คืออะไร

 • เครื่องมือนี้ช่วยให้ที่พักเลือกเงื่อนไขต่างๆ ได้ล่วงหน้าสำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขวันเข้าพัก โดยที่พักสามารถเลือกเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งที่พักยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมจองหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น
 • หากมีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไขที่ที่พักกำหนด ระบบของเราจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

 

ข้อดีของการใช้เครื่องมือนี้สำหรับที่พัก

 • ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่จองที่พัก
 • ช่วยลดปริมาณการติดต่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพักด้วยเหตุสุดวิสัยจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อให้ที่พักรับมือกับคำขอเหล่านี้ได้สะดวกง่ายดายขึ้น

 

วิธีตั้งค่าการใช้งาน

 • ไปที่ “ที่พัก (Property)” จากนั้นคลิก “ตั้งค่าที่พัก (Property Settings)”

 • เลือกแถบเมนูหรือเลื่อนหน้าจอลงไปที่ “การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Settings)” จากนั้นไปที่ตัวเลือก “ยอมรับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจองจากเจ้าหน้าที่ของเรา (Accept amendment fee waiver requests from our agents)”

 • หากที่พักทำเครื่องหมายที่ช่อง “ยอมรับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจองจากเจ้าหน้าที่ของเรา (Accept amendment fee waiver requests from our agents)” ไว้แล้ว ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้จากตัวเลือกใต้หัวข้อ “ตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพัก (Auto date amendment fee waiver setting)”
 • เงื่อนไขที่ท่านสามารถเลือกใช้สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพักมีดังนี้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อขอแก้ไขวันเข้าพักก่อน 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อขอแก้ไขวันเข้าพักก่อน 48 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อขอแก้ไขวันเข้าพักก่อน 72 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อขอแก้ไขวันเข้าพักก่อน 120 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน
 • ในตอนเริ่มต้น ระบบจะกำหนดให้ที่พักยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยใช้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อขอแก้ไขวันเข้าพักก่อน 48 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน
 • ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่านี้ได้โดยเอาเครื่องหมายออกจากช่อง “ยอมรับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจองจากเจ้าหน้าที่ของเรา (Accept amendment fee waiver requests from our agents)”

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่พักจะยกเลิกหรือแก้ไขเหตุสุดวิสัยที่กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

ที่พักสามารถตอบรับการใช้เครื่องนี้หรือดำเนินการได้เองโดยตรงที่ระบบ YCS โดยดูวิธีจากหน้าเพจนี้

 

ที่พักจะยกเลิกการตั้งค่าจากเครื่องมือนี้ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้เครื่องมือนี้บน YCS โดยทำตามคำแนะนำในหน้าเพจนี้

 

ที่พักจะได้รับเงินเพิ่มเติมหรือไม่หากวันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีราคาสูงกว่า

ที่พักจะได้รับเงินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างวันเข้าพักเดิมกับวันเข้าพักใหม่

 

ที่พักจะทราบได้อย่างไรเมื่อมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพักโดยอัตโนมัติ

ทุกครั้งที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันเข้าพัก ที่พักจะได้รับแจ้งรายละเอียดดังกล่าวทางอีเมล อีเมลที่ได้รับจะเหมือนกับอีเมลยืนยันการแก้ไขข้อมูลการจอง โดยจะแจ้งหมายเลขการจอง วันเช็คอินและเช็คเอาต์ที่แก้ไขใหม่ รวมถึงมูลค่าการจองใหม่