Setelah permintaan akaun bank anda disemak, pasukan Kewangan kami akan menghubungi anda untuk memberikan maklumat lanjut khusus untuk kes anda. E-mel ini akan dihantar daripada Biz@agoda.com. Sila semak Peti Masuk dan Folder Sampah anda untuk sebarang komunikasi daripada alamat e-mel ini.

Harap maklum bahawa anda tidak boleh mengubah suai permintaan penyerahan akaun bank sedia ada. Jika anda membatalkan permintaan dan membuat penyerahan baru, permintaan anda akan kembali kepada status “baru” dan kelulusan mungkin mengambil masa 5 hari bekerja tambahan.

 

Apakah sebab biasa untuk penolakan?

  1.     Input aksara salah

Aksara huruf dan nombor Bahasa Inggeris (0-9) boleh diterima, namun aksara khas tidak dibenarkan (iaitu = , ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @). Jika maklumat akaun bank anda dan/atau alamat mengandungi “&” (ampersan) sila gantikan “&” dengan “dan”.

Catatan: Satu-satunya pengecualian ialah Nama Penerima Tempatan dan nama Bank Tempatan untuk China dan Nama Penerima Tempatan untuk Jepun. Sila lihat jadual di bawah untuk maklumat lanjut.

  1.       Tiada dokumen sokongan

Untuk mengaktifkan akaun bank anda, anda perlu menghantar dokumentasi sokongan di YCS > Kewangan > Akaun Pembayaran Saya. Sila semak sama ada anda telah melampirkan semua dokumen yang diperlukan untuk kelulusan.

Dokumen yang diperlukan:

๐ Akaun bank peribadi ; 1. Kad pengenalan atau pasport 2. Dokumen sokongan bank yang jelas menunjukkan nama akaun bank dan nombor akaun bank contohnya salinan buku bank, penyata bank, tangkapan skrin akaun penyata dalam talian, buku cek yang dibatalkan dengan maklumat akaun bank yang dipaparkan dengan jelas.

๐ Akaun bank korporat ; 1. Dokumen sokongan bank yang jelas menunjukkan nama akaun bank dan nombor akaun bank contohnya salinan buku bank, penyata bank, tangkapan skrin akaun penyata dalam talian, buku cek yang dibatalkan dengan maklumat akaun bank yang dipaparkan dengan jelas.

Catatan:  Jangan lampirkan kad kredit atau kad ATM anda dalam Urus Hos atau YCS.

— Jika menukar akaun bank, sila sediakan dokumen sokongan bank terdahulu atau kontrak/surat penamatan/pindahan hak milik antara anda dan pemilik terdahulu atau dokumen yang menunjukkan kaitan dengan penginapan anda.

 

  1.       Nama akaun bank salah

Nama akaun bank hendaklah nama pemegang akaun atau nama syarikat yang sepadan dengan dokumen sokongan yang dilampirkan dalam YCS.

  1.       Nombor akaun bank atau IBAN salah

Nama bank, nombor akaun bank atau IBAN hendaklah ditunjukkan dengan jelas dalam dokumen sokongan dan sepadan dengan YCS.

 

Pautan video untuk mengaturkan akaun bank di YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

Sila semak jadual di bawah untuk keperluan khusus bagi setiap negara:

 

Negara Nama medan

Keperluan mandatori khusus

 
Australia Kod Cawangan

contoh 6 digit 123456

 
China Nama Bank Tempatan

Nama Bank dan Cawangan dalam bahasa Cina

 
Nama Benefisiari Tempatan

Nama penerima dalam bahasa Cina

 
Pemegang akaun atau alamat benefisiari

Harus diisi, 2 baris:

Baris 1: No bangunan, jalan, daerah (30-35 digit)

Baris 2: Bandar, Wilayah, Negara (30-35 digit)

India IFSC

11 digit dan dalam huruf besar sahaja cth. HDFC1234567

 
Kod Swift

*Diperlukan hanya jika mata wang penginapan ialah USD

 
Indonesia Nama akaun bank

Harus sepadan dengan nama yang didaftarkan dengan bank

 
Jepun Nombor akaun

contoh 7 digit 0012345

 
Kod Bank

contoh 4 digit 1234

 
Kod Cawangan

contoh 3 digit 123

 
Nama penerima tempatan
  1. Huruf besar sahaja
  2. Harus sepadan dengan nama yang didaftarkan dengan bank dan dalam Katakana separuh lebar. (Jika didaftarkan dalam bahasa Inggeris, sila isi huruf dalam bahasa Inggeris semua huruf besar)
  3. Gunakan sempang(-) daripada papan kekunci bahasa Inggeris
  4. Gunakan istilah singkatan undang-undang seperti カ)
Jenis Akaun Bank

“Simpanan” atau “Semasa” sahaja (harus sepadan dengan buku bank)

 
Filipina Pemegang akaun atau alamat benefisiari

Harus diisi, 3 baris:

Baris 1:

No. Bilik/Nama Pejabat, Nama Bangunan/No. Rumah, Jalan,

Subbahagian/Barangay

Baris 2: Daerah, Bandar, Nama Bandar

Baris 3: Wilayah, dan ZIP/poskod

Rusia Kod Bank

RU+ contoh Kod BIK Bank RU123456789

 
Pemegang akaun atau

alamat penerima

Untuk Baris 3:

  • Masukkan kod KPP hotel untuk korporat; format sebagai KPP+kod cth KPP123456789
  • Masukkan kod INN hotel untuk individu; format sebagai kod INN+ cth INN123456789012(Kedua-dua kod bank dan INN/KPP biasanya boleh didapati dalam dokumen sokongan bank hotel)
Singapura Kod Swift

Harus dalam format 11 digit, cth DBSSSGSGXXX

 
Thailand Kod Bank

7 digit (kod bank akan muncul secara automatik berdasarkan nama bank yang dipilih)