Một khi yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của quý đối tác được xem xét, Bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ lại để cung cấp thêm thông tin chi tiết cụ thể cho trường hợp của quý đối tác. Thư điện tử này sẽ được gửi từ địa chỉ Biz@agoda.com. Vui lòng kiểm tra Hộp thư đến và Thư mục thư rác để tìm thư liên hệ được gửi từ địa chỉ thư điện tử này.

Xin lưu ý, quý đối tác không nên sửa đổi yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Nếu quý đối tác hủy yêu cầu và gửi mới, yêu cầu này sẽ được đặt lại trạng thái “mới” và việc chấp thuận có thể phải mất thêm 5 ngày làm việc.

 

Các lý do từ chối thường thấy

  1.     Nhập ký tự không hợp lệ

Có thể chấp nhận ký tự La Tinh (tiếng Anh) và ký tự số (0-9). Các ký tự đặc biệt (nghĩa là = , ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) không được chấp nhận. Nếu thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác và/hoặc địa chỉ có chứa “&” (dấu và), vui lòng thay “&” bằng chữ “và”.

Lưu ý: Ngoại lệ duy nhất là tên người thụ hưởng nội địa và tên ngân hàng nội địa (Trung Quốc) và tên người thụ hưởng nội địa (Nhật Bản). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết thêm thông tin.

  1.       Thiếu tài liệu hỗ trợ

Để kích hoạt tài khoản ngân hàng, quý đối tác phải gửi tài liệu hỗ trợ trên YCS > Tài chính > Tài khoản thanh toán của tôi. Vui lòng kiểm tra xem quý đối tác đã đính kèm mọi tài liệu yêu cầu để được phê duyệt hay chưa.

Tài liệu yêu cầu:

๐ Tài khoản ngân hàng cá nhân; 1. Giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu 2. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

๐ Tài khoản ngân hàng công ty; 1. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

Lưu ý:  Vui lòng không đính kèm thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của quý đối tác trong Quản lý Chủ nhà hoặc YCS.

— Nếu quý đối tác thay đổi tài khoản ngân hàng, vui lòng cung cấp tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trước hoặc hợp đồng/đề nghị chấm dứt/đơn chuyển nhượng chủ sở hữu giữa quý đối tác và chủ trước hoặc tài liệu chứng minh sự liên kết của quý đối tác với chỗ nghỉ.

 

  1.       Sai thông tin tên ngân hàng

Tên tài khoản ngân hàng phải là tên chủ tài khoản hoặc tên công ty khớp với thông tin trong tài liệu hỗ trợ được đính kèm trong YCS.

  1.       Sai thông tin số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế

Tên ngân hàng, tên tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế phải được hiển thị rõ ràng trong tài liệu hỗ trợ và khớp với thông tin trong YCS.

 

Đường liên kết video về cách thiết lập tài khoản ngân hàng trong YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết được yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia:

 

Quốc gia Trường thông tin

Yêu cầu cụ thể bắt buộc

 
Úc Mã chi nhánh

6 chữ số. Ví dụ: 123456

 
Trung Quốc Tên ngân hàng nội địa

Tên ngân hàng và chi nhánh bằng tiếng Trung Quốc

 
Tên người thụ hưởng nội địa

Tên người thụ hưởng bằng tiếng Trung Quốc

 
Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 2 dòng:

Dòng 1: Số tòa nhà, đường, quận (30–35 ký tự)

Dòng 2: Thành phố, tỉnh, quốc gia (30–35 ký tự)

Ấn Độ IFSC

11 chữ số và chỉ chữ viết hoa. Ví dụ: HDFC1234567

 
Mã Swift

*Chỉ bắt buộc nếu đơn vị tiền tệ của chỗ nghỉ là USD

 
Indonesia Tên tài khoản ngân hàng:

Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng

 
Nhật Bản Số tài khoản

7 chữ số ví dụ: 0012345

 
Mã ngân hàng

4 chữ số ví dụ: 1234

 
Mã chi nhánh

3 chữ số ví dụ: 123

 
Tên người thụ hưởng nội địa
  1. Chỉ chữ viết hoa
  2. Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng và bằng nửa chiều rộng Katakana. (Nếu đăng ký bằng tiếng Anh, vui lòng ghi hoa cả tên bằng tiếng Anh)
  3. Sử dụng dấu gạch ngang (-) ở bàn phím tiếng Anh
  4. Sử dụng các thuật ngữ viết tắt hợp pháp như カ)
Loại tài khoản ngân hàng

Chỉ loại tài khoản “Tiết kiệm” hoặc “Vãng lai” (phải khớp với sổ tiết kiệm)

 
Philippines Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 3 dòng:

Dòng 1:

Số phòng/tên văn phòng, tên tòa nhà/số nhà, đường

Khu đất/xã,phường

Dòng 2: Quận, thị trấn, tên thành phố

Dòng 3: Tỉnh và mã Zip/mã bưu điện

Nga Mã ngân hàng

RU+mã BIK của ngân hàng. Ví dụ: RU123456789

 
Địa chỉ chủ tài khoản hoặc

người thụ hưởng

Dòng 3:

  • Đối với doanh nghiệp: nhập mã KPP của khách sạn theo định dạng KPP+mã. Ví dụ: KPP123456789
  • Đối với cá nhân: nhập mã INN của khách sạn theo định dạng INN+mã. Ví dụ: INN123456789012. (Cả mã ngân hàng và INN/KPP thường có thể tìm thấy trong tài liệu hỗ trợ từ ngân hàng của khách sạn)
Singapore Mã Swift

Phải ở định dạng 11 chữ số. Ví dụ: DBSSSGSGXXX

 
Thái Lan Mã ngân hàng

7 chữ số (mã ngân hàng sẽ tự động hiển thị dựa trên tên ngân hàng được chọn)