Một khi yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của quý đối tác được xem xét, Bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ lại để cung cấp thêm thông tin chi tiết cụ thể cho trường hợp của quý đối tác. Thư điện tử này sẽ được gửi từ địa chỉ Biz@agoda.com. Vui lòng kiểm tra Hộp thư đến và Thư mục thư rác để tìm thư liên hệ được gửi từ địa chỉ thư điện tử này.

Xin lưu ý, quý đối tác không nên sửa đổi yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Nếu quý đối tác hủy yêu cầu và gửi mới, yêu cầu này sẽ được đặt lại trạng thái “mới” và việc chấp thuận có thể phải mất thêm 5 ngày làm việc.

 

Các lý do từ chối thường thấy

  1.     Nhập ký tự không hợp lệ

Có thể chấp nhận ký tự La Tinh (tiếng Anh) và ký tự số (0-9). Các ký tự đặc biệt (nghĩa là = , ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) không được chấp nhận. Nếu thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác và/hoặc địa chỉ có chứa “&” (dấu và), vui lòng thay “&” bằng chữ “và”.

Lưu ý: Ngoại lệ duy nhất là tên người thụ hưởng nội địa và tên ngân hàng nội địa (Trung Quốc) và tên người thụ hưởng nội địa (Nhật Bản). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết thêm thông tin.

  1.       Thiếu tài liệu hỗ trợ

Để kích hoạt tài khoản ngân hàng, quý đối tác phải gửi tài liệu hỗ trợ trên YCS > Tài chính > Tài khoản thanh toán của tôi. Vui lòng kiểm tra xem quý đối tác đã đính kèm mọi tài liệu yêu cầu để được phê duyệt hay chưa.

Tài liệu yêu cầu:

๐ Tài khoản ngân hàng cá nhân; 1. Giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu 2. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

๐ Tài khoản ngân hàng công ty; 1. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

Lưu ý:  Vui lòng không đính kèm thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của quý đối tác trong Quản lý Chủ nhà hoặc YCS.

— Nếu quý đối tác thay đổi tài khoản ngân hàng, vui lòng cung cấp tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trước hoặc hợp đồng/đề nghị chấm dứt/đơn chuyển nhượng chủ sở hữu giữa quý đối tác và chủ trước hoặc tài liệu chứng minh sự liên kết của quý đối tác với chỗ nghỉ.

 

  1.       Sai thông tin tên ngân hàng

Tên tài khoản ngân hàng phải là tên chủ tài khoản hoặc tên công ty khớp với thông tin trong tài liệu hỗ trợ được đính kèm trong YCS.

  1.       Sai thông tin số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế

Tên ngân hàng, tên tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế phải được hiển thị rõ ràng trong tài liệu hỗ trợ và khớp với thông tin trong YCS.

 

Đường liên kết video về cách thiết lập tài khoản ngân hàng trong YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết được yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia:

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...