Một khi yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của quý đối tác được xem xét, Bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ lại để cung cấp thêm thông tin chi tiết cụ thể cho trường hợp của quý đối tác. Thư điện tử này sẽ được gửi từ địa chỉ Biz@agoda.com. Vui lòng kiểm tra Hộp thư đến và Thư mục thư rác để tìm thư liên hệ được gửi từ địa chỉ thư điện tử này.

Xin lưu ý, quý đối tác không nên sửa đổi yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Nếu quý đối tác hủy yêu cầu và gửi mới, yêu cầu này sẽ được đặt lại trạng thái “mới” và việc chấp thuận có thể phải mất thêm 5 ngày làm việc.

 

Các lý do từ chối thường thấy

  1.     Nhập ký tự không hợp lệ

Có thể chấp nhận ký tự La Tinh (tiếng Anh) và ký tự số (0-9). Các ký tự đặc biệt (nghĩa là = , ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) không được chấp nhận. Nếu thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác và/hoặc địa chỉ có chứa “&” (dấu và), vui lòng thay “&” bằng chữ “và”.

Lưu ý: Ngoại lệ duy nhất là tên người thụ hưởng nội địa và tên ngân hàng nội địa (Trung Quốc) và tên người thụ hưởng nội địa (Nhật Bản). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết thêm thông tin.

  1.       Thiếu tài liệu hỗ trợ

Để kích hoạt tài khoản ngân hàng, quý đối tác phải gửi tài liệu hỗ trợ trên YCS > Tài chính > Tài khoản thanh toán của tôi. Vui lòng kiểm tra xem quý đối tác đã đính kèm mọi tài liệu yêu cầu để được phê duyệt hay chưa.

Tài liệu yêu cầu:

๐ Tài khoản ngân hàng cá nhân; 1. Giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu 2. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

๐ Tài khoản ngân hàng công ty; 1. Tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trong đó có ghi rõ thông tin về tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Ví dụ: bản sao sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, ảnh chụp màn hình tài khoản sao kê trực tuyến, quyển séc đã hủy có ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

Lưu ý:  Vui lòng không đính kèm thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của quý đối tác trong Quản lý Chủ nhà hoặc YCS.

— Nếu quý đối tác thay đổi tài khoản ngân hàng, vui lòng cung cấp tài liệu hỗ trợ của ngân hàng trước hoặc hợp đồng/đề nghị chấm dứt/đơn chuyển nhượng chủ sở hữu giữa quý đối tác và chủ trước hoặc tài liệu chứng minh sự liên kết của quý đối tác với chỗ nghỉ.

 

  1.       Sai thông tin tên ngân hàng

Tên tài khoản ngân hàng phải là tên chủ tài khoản hoặc tên công ty khớp với thông tin trong tài liệu hỗ trợ được đính kèm trong YCS.

  1.       Sai thông tin số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế

Tên ngân hàng, tên tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản ngân hàng quốc tế phải được hiển thị rõ ràng trong tài liệu hỗ trợ và khớp với thông tin trong YCS.

 

Đường liên kết video về cách thiết lập tài khoản ngân hàng trong YCS:

https://youtu.be/nuJN-nYRMe4

 

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết được yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia: