บทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อที่พักของท่านมีเจ้าของใหม่ หรือเมื่อท่านเพิ่งได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการที่พักที่ลงประกาศกับอโกด้า

การเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ 

การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่พักเกิดขึ้นเมื่อมีข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในการโอนสิทธิ์การจัดการไปยังธุรกิจ/ฝ่ายบริหารชุดอื่น  

ในกรณีเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบในการหารือและจัดการปัญหาด้านล่างนี้ 

 1. ตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของการจองที่รอดำเนินการ  
  • ฝ่ายบริหารชุดใหม่/เก่า ต้องให้บริการที่พักแก่ลูกค้าสำหรับการจองทั้งหมดที่ได้รับ เนื่องจากเมื่อลูกค้าจองที่พักกับอโกด้า การจองจะได้รับการยืนยันทันที 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินทั้งหมดที่รอดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์  
  • โดยขึ้นกับข้อตกลงการโอนกรรมสิทธิ์ ฝ่ายที่รับผิดชอบในการเรียกร้องการชำระเงินสำหรับการจอง จะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินที่ค้างอยู่/ที่รอดำเนินการก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์  
  • อโกด้าจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างฝ่ายบริหารชุดใหม่และเก่า 
 3. สรุปเกี่ยวกับข้อเสนอโปรโมชั่นของอโกด้าที่มีอยู่ซึ่งจะส่งต่อให้กับฝ่ายบริหารชุดใหม่  
  • หากฝ่ายบริหารชุดเก่าได้ลงทะเบียนกับอโกด้าสำหรับโปรแกรมหรือข้อเสนอพิเศษใดๆ ที่ฝ่ายบริหารชุดใหม่ควรดำเนินการต่อ ฝ่ายบริหารชุดใหม่ต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้  

  

ผลกระทบของการเปลี่ยนการเป็นเจ้าของต่อบัญชีผู้ใช้ของอโกด้าสำหรับพาร์ทเนอร์ที่พัก 

เมื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาร์ทเนอร์ที่พักกับอโกด้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ท่านอาจต้องติดต่อ Accommodation Services Team หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างสำหรับบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ที่พัก  

ตารางด้านล่างนี้แสดงหัวข้อที่อาจต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ YCS และวิธีดำเนินการ  

หัวข้อ  ประเภทของการเปลี่ยนแปลง  วิธีอัปเดต 
การอัปเดตข้อมูลการเข้าใช้ระบบ YCS  จำเป็น  ติดต่อ Accommodation Service Team ของอโกด้าผ่านปุ่ม “ความช่วยเหลือ” ในระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน  จำเป็น  ติดต่อ Accommodation Service Team ของอโกด้าผ่านปุ่ม “ความช่วยเหลือ” ในระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อของที่พัก  จำเป็น  ติดต่อ Accommodation Service Team ของอโกด้าผ่านปุ่ม “ความช่วยเหลือ” ในระบบ YCS 
การอัปเดตราคาห้องพัก   ข้ามได้  ระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลวันว่างให้เข้าพัก  ข้ามได้  ระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   ข้ามได้  ระบบ YCS 
การอัปเดตนโยบายการยกเลิกการจอง  ข้ามได้  ระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลชาแนลเมเนเจอร์  ข้ามได้ 

 

ติดต่อ Accommodation Service Team ของอโกด้าผ่านปุ่ม “ความช่วยเหลือ” ในระบบ YCS 
การอัปเดตข้อมูลวิธี/บัญชีรับเงิน  ข้ามได้  ติดต่อ Accommodation Service Team ของอโกด้าผ่านปุ่ม “ความช่วยเหลือ” ในระบบ YCS 

  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้ามีผลบังคับใช้กับที่พักทั้งหมดที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้าและฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่จำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงใหม่  

  

วิธีแจ้งการเปลี่ยนเจ้าของที่พัก 

สำหรับการดำเนินการที่ท่านต้องติดต่อทีมงานอโกด้า กรุณาดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่ทีมของเราจำเป็นต้องได้รับเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน 

  

ฝ่ายบริหารชุดใหม่ 

 • ท่านต้องส่งสำเนาข้อตกลงการโอนความเป็นเจ้าของมาให้เราก่อนที่เราจะสามารถอัปเดตข้อมูลให้ได้  
 • ฝ่ายบริหารชุดก่อนหน้าต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์ว่าการจองทั้งหมดและปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการชำระเงินที่ค้างอยู่ได้รับการดำเนินการแล้ว  
 • ตรวจสอบวิธีชำระเงินของที่พัก และแจ้งให้เราทราบหากจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงวิธีชำระเงิน หรือ สิทธิ์การเข้าถึง 
 • ระบุหมายเลขติดต่อและอีเมลของผู้ที่รับผิดชอบ:  
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจอง 
 • การตลาด 
 • การเงิน 
 • การตั้งค่าระบบ YCS  
 • หากฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่ยินยอมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า กรุณาแจ้งอโกด้าเพื่อให้เราดำเนินการยุติสัญญา  

  

ฝ่ายบริหารชุดเดิม/ชุดก่อนหน้า 

 • ท่านจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารชุดใหม่ให้ติดต่อเราสำหรับการอัปเดตข้อมูลในระบบ YCS 
 • ท่านจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระเงินที่ค้างชำระก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่พัก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงกับฝ่ายบริหาร/เจ้าของใหม่ 
 • ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารชุดใหม่จะให้บริการห้องพักตามที่ได้รับการจองจากผู้ใช้อโกด้า 
 • หากฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่ยินยอมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า กรุณาแจ้งอโกด้าเพื่อให้เราดำเนินการยุติสัญญา  

  

คำถามที่พบบ่อย 

ที่พักได้รับการจองที่มีวันเช็คอินในอนาคต แต่ฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่สามารถให้บริการห้องพักตามที่ได้รับการจองได้ ที่พักสามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่ 

โปรดทราบว่าการปฏิเสธการจองจะสร้างประสบการณ์การจองที่ไม่ดีให้กับลูกค้าและอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อของทั้งที่พักและอโกด้า เราขอแนะนำให้ที่พักให้บริการห้องพักตามที่ได้รับการจอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ ได้โปรดทราบว่าที่พักจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากที่พักปฏิเสธการจอง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธการจอง ที่นี่ 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...