บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการขอบัตร UPC (บัตรเสมือนบัตรเครดิต) ใบใหม่ โปรดทราบว่าท่านสามารถขอบัตรใบใหม่ได้ในกรณีที่ท่านใช้วิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตร UPC ผ่านระบบ ePass เท่านั้น 

 

เป็นต้องขอบัตร UPC ใบใหม่เมื่อไร 

หากท่านไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตร บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้งาน และท่านจะต้องรอ 72 ชั่วโมง หลังจากที่บัตรหมดอายุลงจึงจะขอออกบัตรใบใหม่เพื่อเรียกเก็บเงิน 

 

วิธีขอบัตร UPC ใบใหม่ 

กรุณาไปที่ ระบบ YCS > การเงิน> การชำระเงิน (Remittances) ท่านจะเห็นปุ่ม ออกบัตรใหม่ (Reissue Card) ซึ่งเป็นปุ่มสีส้มที่อยู่ด้านล่างหัวข้อวันหมดอายุ (expiry date) 

จากนั้นคลิกที่ยอดชำระเงินที่ท่านต้องการออกบัตรใหม่ 

เมื่อคลิกปุ่ม ออกบัตรใหม่ (Reissue Card) ระบบจะออกบัตร UPC ที่มีข้อมูลใหม่ และบัตรใบเก่าจะไม่สามารถใช้เรียกเก็บเงินได้  

เพื่อออกบัตรใบใหม่ ทำเครื่องหมายในช่องว่างด้านล่าง จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง (OK) 

 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตร มิเช่นนั้นบัตรจะหมดอายุ และท่านจะต้องรอ 72 ชั่วโมงจึงจะขอออกบัตรใบใหม่ได้ 

ท่านสามารถขอออกบัตรใบใหม่ได้ ทั้งหมด 3 ครั้ง เท่านั้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากบัตรให้ถูกต้องและเรียกเก็บเงินภายในเวลาที่กำหนด 

 

  • เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะสามารถดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV ได้
  • บัตรแต่ละใบสามารถใช้เรียกเก็บเงินได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้นและท่านควรเรียกเก็บเงิน เต็มจำนวนวงเงินของบัตร โปรดทราบว่าบัตร UPC ไม่สามารถใช้เรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนได

 

คำถามที่พบบ่อย 

ขอบัตรใบใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอ 72 ชั่วโมงได้หรือไม่ 

เราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ได้ทันที ท่านจะต้องรอ 72 ชั่วโมงหลังจากบัตรหมดอายุ We are not able to manually add a new card. 

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรถึงแม้ว่าจะเรียกเก็บภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตร 

กรุณาตรวจสอบว่าท่านเรียกเก็บเงินถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบหมายเลขบัตร หมายเลข CVV จำนวนเงินที่เรียกเก็บ วันหมดอายุของบัตร รวมถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเมื่อเรียกเก็บเงินจากบัตร หากท่านยังคงประสบปัญหา กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS