บทความนี้จะอธิบายถึงการเรียกเก็บเงินค่าที่พักด้วยวิธีการต่างๆ กับอโกด้า

ขณะนี้อโกด้ามีวิธีการให้ที่พักเรียกเก็บเงินจากอโกด้าหลากหลายรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของที่พัก นับแต่บัตร Unique Payment Card (UPC), UPC บนระบบ ePass, บัตร e-Card (บัตรพลาสติกมาสเตอร์การ์ด) และการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ฉันจะตรวจสอบวิธีเรียกเก็บเงินที่กำลังใช้งานได้อย่างไร

1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ YCS >> ที่พัก (Property)
2. เลือก ตั้งค่าที่พัก (Property Settings) > ข้อมูลที่พัก (Property Information)
3. ใต้หัวข้อ ข้อมูลทั่วไป (General Information) ไปที่หัวข้อ วิธีชำระเงิน (Payment Method)

บัตร Unique Payment Card (UPC) คือะไร

บัตร Unique Payment Card (UPC) ทำหน้าที่เป็นบัตรเครดิตเสมือนที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินการจองแต่ละรายการ

 ฉันจะตรวจสอบวิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากบัตร Unique Payment Card (UPC) ได้อย่างไร

1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View bookings)

2. เลือกช่วงเวลาเข้าพักที่หัวข้อ วันที่เข้าพัก (Stay Date) และระบุ หมายเลขการจอง (Booking ID) >> คลิก ค้นหา (Search)

3. เลือกการจองที่ต้องการดูข้อมูล

4. ไปที่หัวข้อ รายละเอียดการเข้าพัก (Stay Info) จากนั้นคลิก “คลิกเพื่อดู” (Click to view) ซึ่งอยู่ถัดจาก UPC เพื่อดูข้อมูลของบัตร

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน: กรุณาคลิก ที่นี่

ระบบ UPC on ePass (ระบบจัดการการเรียกเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง) คืออะไร

UPC บนระบบ ePass คือ บัตรเครดิตเสมือน (UPC) แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับให้ที่พักเรียกเก็บเงิน เป็นชุด ซึ่งรวม การจองหลายรายการ ไว้ด้วยกัน Electronic Payment Administration Self Service (ePass) เป็น ระบบการเรียกเก็บเงิน ในระบบ YCS ที่ช่วยให้ที่พักจัดการการชำระเงินของการจองได้

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC บนระบบ ePass

เรียกเก็บเงินจากการจองที่เข้าเกณฑ์ทางระบบ YCS >> การเงิน (Finance)

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน: กรุณาคลิก ที่นี่

บัตร e-Card คืออะไร

e-Card คือบัตรเครดิตจริงที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินแต่ละชุดการชำระเงิน ซึ่งประกอบด้วยการจองหลายรายการที่เชื่อมต่อกับระบบ Electronic Payment Administration Self Service (ePass) ซึ่งเป็นระบบการออกใบแจ้งหนี้ของ YCS ที่ช่วยให้ที่พักดูแลจัดการรายการชำระเงินสำหรับการจองได้

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card

เรียกเก็บเงินจากการจองที่เข้าเกณฑ์ทางระบบ YCS >> การเงิน (Finance)

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน: กรุณาคลิก ที่นี่

วิธีให้อโกด้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

การรับเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ YCS ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินของการจองเดียวหรือหลายรายการได้ในชุดเดียวโดยใช้ระบบออกใบแจ้งหนี้ Electronic Payment Administration Self Service (ePass) ในระบบ YCS

การโอนเงินผ่านธนาคารไม่มีให้บริการในทุกตลาดหรือสกุลเงิน

วิธีเรียกเก็บเงินโดยการให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร
เรียกเก็บเงินจากการจองที่เข้าเกณฑ์ทางระบบ YCS >> การเงิน (Finance)

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน: กรุณาคลิก ที่นี่

ฉันจะอัปเดตวิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักของฉันอย่างไร

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล กรุณา ติดต่อเร เพื่อขออัปเดตวิธีการเรียกเก็บเงินของที่พัก

วิธีเรียกเก็บเงินแบบใดที่เหมาะกับที่พักของฉันที่สุด

วิธีการชำระเงิน/ข้อกำหนด

UPC บนระบบ ePass

(Unique Payment Card on Electronic Payment Administration Self Service)

บัตร UPC

(Unique Payment Card)

E-Card

(บัตรพลาสติกมาสเตอร์การ์ด)

การโอนเงินผ่านธนาคาร (Telex Transfer)

(โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ฉันรับการชำระเงินสำหรับการจองหลายรายการได้หรือไม่

ได้

ไม่ได้

การจองแต่ละรายการจะต้องเรียกก็บเงินแยกกัน

ได้

ได้

ฉันเรียกเก็บโดยใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตได้หรือไม่

ได้

ได้

ขึ้นกับความพร้อมของการให้บริการ*

ได้

ไม่ได้

ฉันเรียกเก็บเงินการจองที่เข้าเกณฑ์ในทันทีได้หรือไม่

ได้

ได้ ได้

ไม่ได้

ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินได้ 30 วันหลังจากวันเช็คเอาต์

ฉันติดตามประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินได้หรือไม่

ได้

ไม่ได้ ได้

ได้

* กรุณาตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและผู้ให้บริการเครื่อง POS ของที่พักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่น