บทความนี้จะอธิบายวิธีวิธีกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Surcharge) สำหรับห้องพัก

 

ค่าบริการเพิ่มเติมคืออะไร

ค่าบริการเพิ่มเติมที่คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บนอกเหนือจากค่าห้องพัก ภาษีไม่ถือเป็นค่าบริการเพิ่มเติม

 

ประเภทของค่าบริการเพิ่มเติม

ประเภทของค่าบริการเพิ่มเติมในระบบ YCS คือ Mandatory (อโกด้าเป็นผู้เรียกเก็บเงิน) และ Excluded (ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน) รายการที่แสดงจะแยกประเภทค่าบริการเพิ่มเติมไว้แล้ว ที่พักเป็นผู้กำหนดว่าต้องการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมประเภทใด

  • Mandatory (อโกด้าเป็นผู้เรียกเก็บเงิน): ผู้เข้าพักต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าห้องพัก โดยค่าบริการเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในราคาสุดท้ายที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อดำเนินการจอง
  • Excluded (ที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงิน): ค่าบริการเพิ่มเติมไม่รวมอยู่ในราคาห้องพัก ในใบยืนยันการจองที่ลูกค้าได้รับจะมีข้อความแจ้งว่าผู้เข้าพักต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อเช็คอิน

 

วิธีเพิ่มและลบค่าบริการเพิ่มเติม

1. เข้าสู่ระบบ YCS

2. คลิก ราคาและอล็อตเมนต์ (Rates & Availability) > ค่าบริการเพิ่มเติม (Surcharge)

3. คลิก เพิ่มค่าบริการเพิ่มเติม (Add Surcharge)

4. เลิอกช่วงเวลาที่เข้าพัก

5. เลือกวันในสัปดาห์ที่ต้องการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

6. ประเภทของค่าบริการเพิ่มเติม: ชื่อของค่าบริการเพิ่มเติม (Surcharge Name)

  • เลือกค่าบริการเพิ่มเติมที่ต้องการ
  • เมื่อเลือกแล้ว ประเภทของการคิดค่าบริการเพิ่มเติม (Charge Type) จะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ (Per Guest Per Night/Per Booking/Per Adult Per Booking เป็นต้น)
  • การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม (Surcharge Type) – อโกด้าหรือที่พักเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มเติม

7. เลือกประเภทห้อง (Room Type) – ประเภทห้องพักที่เฉพาะเจาะจงหรือทั้งหมด

8. มูลค่าของบริการเพิ่มเติม (Surcharge Value) – จำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์

  • คลิกที่ไอคอนรูปถังขยะหากต้องการลบค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ

 

 ข้อมูลสำคัญ

  • สำหรับค่าบริการเพิ่มเติมแบบ Excluded ที่พักจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บ อโกด้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากที่พักไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนี้จากผู้เข้าพัก
  • ค่าบริการเพิ่มเติมจะใช้สกุลเงินเดียวกับที่ที่พักกำหนดในการตั้งค่าที่พัก
  • กรุณาตรวจสอบว่าค่าบริการเพิ่มเติมของท่านเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์