บทความนี้จะแจ้งถึงวิธีแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดผ่านบัตร UPC บน ePass

 • ข้อมูลส่วนนี้สำหรับการเรียกเก็บเงินที่ดำเนินการผ่านเมนู การเงิน (Finance) ในระบบ YCS เท่านั้น
 • บัตรที่สร้างขึ้นผ่านเมนู การเงิน (Finance) จะสามารถใช้เรียกเก็บเงินได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น หากท่านเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร ท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บยอดที่ค้างอยู่จากบัตรใบเดียวกันนั้นได้ กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างสำหรับวิธีแก้ไข

สำหรับวิธีชำระเงินอื่นๆ กรุณาอ่าน

สถานการณ์ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอด

สถานการณ์ด้านล่างนี้อาจส่งผลให้ที่พักเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดบัตร

 • ที่พักอนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกัน) แต่เรียกเก็บเงินจากบัตรหรืออนุมัติบัตรไม่เต็มจำนวนยอดที่อนุมัติ
 • ที่พักอนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกัน) แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องรูดบัตร POS/EDC
 • ที่พักไม่ได้เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของยอดที่เรียกเก็บเป็นชุด ยอดจำนวนนั้นจึงได้รับการคืนกลับให้บัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)
 • เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องรูดบัตร POS/EDC เมื่อเรียกเก็บเงิน ทำให้รายการชำระเงินติดค้าง ธนาคารจึงคืนวงเงินกลับเข้าบัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)

วิธีหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร

ก่อนเรียกเก็บเงิน กรุณาตรวจสอบว่ายอดเงินที่จะเรียกเก็บตรงกับข้อมูลในระบบ โดยไปที่เมนู การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances)

 • หากเครื่อง POS/EDC มีข้อจำกัดในการเรียกเก็บเงิน กรุณาหลีกเลี่ยงการอนุมัติยอดเงินที่มีจำนวนสูงกว่ายอดสูงสุดที่เรียกเก็บได้ในแต่ละครั้ง
 • ก่อนการขอเพิ่มยอดเงิน ที่พักจะต้องยืนยันสถานะสุดท้ายของการทำธุรกรรมก่อน
 • สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอด เราขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินในจำนวนแรกไปก่อน จากนั้นจึงดำเนินการขอเพิ่มยอดเงินสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
 • เรา ไม่แนะนำ ให้คืนวงเงินกลับเข้าบัตรเนื่องจากอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน ระบบของอโกด้าจึงจะได้รับวงเงินคืน ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการเพิ่มยอดเงินใช้เวลานานขึ้น
 • เนื่องจากการดำเนินการนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน การดำเนินการจึงอาจใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 วันทำการ

วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร

หากสถานะคือ Authorize – อนุมัติวงเงินแล้ว (วงเงินไม่ถูกคืนกลับ):

 1. ดำเนินการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน (Finance)

หากสถานะคือ Reverse Authorization – วงเงินถูกคืนกลับ:

 1. ติดต่อธนาคารของท่านเพื่อตรวจสอบสถานะของธุรกรรมว่าวงเงินถูกคืนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 2. การคืนวงเงินกลับอาจใช้เวลา สูงสุด 14 วัน
 3. หลังจากผ่านไป 14 วัน กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน (Finance)

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันได้ยกเลิกการอนุมัติชำระเงินแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินยังคงขึ้นว่าชำระเงินแล้ว

ในกรณีที่ท่านเรียกเก็บเงินโดยรวมหลายการจองเป็นชุดเดียวกัน และได้มีการอนุมัติวงเงินของบัตรแล้ว แม้ว่าการดำเนินการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะถือกว่าธุกรรมการจองในชุดนั้นอยู่ในสถานะ “ชำระแล้ว” การยกเลิกการอนุมัติวงเงินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะ “ชำระแล้ว” ได้เช่นกัน

2. หากต้องการเพิ่มรายการธุรกรรมในชุดธุรกรรมที่อนุมัติไปแล้ว ฉันจะสามารถยกเลิกแล้วอนุมัติใหม่ได้หรือไม่

การเรียกเก็บเงินเป็นชุดซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

3. เนื่องจากเครื่องรูดบัตรของฉันมีข้อจำกัด ฉันสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรหลายครั้งได้หรือไม่

บัตรที่สร้างขึ้นในระบบ การเงิน (Finance) จะใช้เรียกเก็บเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาเรียกเก็บเงิน เต็มจำนวน วงเงินของบัตรตามที่ระบุไว้

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง