บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร UPC ผ่านระบบ การเงิน

การเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร UPC คืออะไร 

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ที่สร้างขึ้นโดยระบบ การเงิน ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากท่านเรียกเก็บไม่เต็มยอดเงินของบัตร ท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรสำหรับยอดที่ค้างอยู่ได้ 

 

กรณีที่ทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร 

หากท่านประสบกับเหตุการณ์ใดๆ ด้านล่างนี้ นั่นหมายความว่าท่านเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร 

 1. อนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกันแต่ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากบัตรหรืออนุมัติบัตรเต็มจำนวนยอดที่อนุมัติ 
 2. อนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกันแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องรูดบัตร POS/EDC  
 3. ไม่ได้เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของยอดที่เรียกเก็บเป็นชุด ยอดจำนวนนั้นจึงได้รับการคืนกลับให้บัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)  
 4. เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องรูดบัตร POS/EDC เมื่อเรียกเก็บเงิน ทำให้รายการชำระเงินติดค้าง ธนาคารจึงคืนวงเงินกลับเข้าบัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)  

 

วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร 

 • สถานะคือ Authorize – อนุมัติวงเงินแล้ว (วงเงินไม่ถูกคืนกลับ)    
 1. ดำเนินการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์   
 2. ติดต่อทีมงานของเราผ่านปุ่ม Support ในระบบ YCS เพื่อให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน
 • สถานะคือ Reverse Authorization – วงเงินถูกคืนกลับ  
 1. ติดต่อธนาคารของท่านเพื่อตรวจสอบสถานะของธุรกรรมว่าวงเงินถูกคืนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
 2. การคืนวงเงินกลับอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน 
 3. หลังจากผ่านไป 14 วัน กรุณาติดต่อทีมงานของเราผ่านปุ่ม Support ในระบบ YCS เพื่อให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน

 

วิธีหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร 

 • ก่อนเรียกเก็บเงิน กรุณาตรวจสอบว่ายอดเงินที่จะเรียกเก็บตรงกับข้อมูลในระบบ โดยไปที่การเงินการชำระเงิน (Remittances) 

 • หากเครื่อง POS/EDC มีข้อจำกัดในการเรียกเก็บเงิน กรุณาหลีกเลี่ยงการอนุมัติยอดเงินที่มีจำนวนสูงกว่ายอดสูงสุดที่เรียกเก็บได้ในแต่ละครั้ง 

 

 • ก่อนการขอเพิ่มยอดเงิน กรุณาตรวจสอบสถานะการทำรายการก่อนเพิ่มยอดเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 
 • สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงิน เราขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินในจำนวนแรกไปก่อน จากนั้นจึงดำเนินการขอเพิ่มยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 
 • ไม่แนะนำให้คืนวงเงินกลับเข้าบัตรเนื่องจากอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน ระบบของอโกด้าจึงจะได้รับวงเงินคืนซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการเพิ่มยอดเงินใช้เวลานานขึ้น 
 • เนื่องจากการดำเนินการเพิ่มยอดเงินคงค้างค่อนข้างมีความซับซ้อน การดำเนินการจึงอาจใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 วันทำการ 

 

คำถามที่พบบ่อย 

หลังจากยกเลิกการอนุมัติวงเงินที่ต้องการเรียกเก็บแล้ว เพราะอะไรสถานะการชำระเงินจึงขึ้นว่าชำระแล้ว 

ในกรณีที่ท่านเรียกเก็บเงินโดยรวมหลายการจองเป็นชุดเดียวกัน และได้มีการอนุมัติวงเงินของบัตรแล้ว แม้ว่าการดำเนินการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะถือกว่าธุกรรมการจองในชุดนั้นอยู่ในสถานะชำระแล้วการยกเลิกการอนุมัติวงเงินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะ “ชำระแล้ว” ได้ 

หากต้องการเพิ่มยอดเงินเข้าไปในรายการที่เรียกเก็บเงินเป็นชุดซึ่งอนุมัติไปแล้ว สามารถยกเลิกแล้วอนุมัติใหม่ได้หรือไม่ 

การเรียกเก็บเงินเป็นชุดซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ 

สามารถใช้เครื่องรูดบัตร (POS) เรียกเก็บเงินจากบัตรใบเดิมหลายครั้งได้หรือไม่ 

ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ที่สร้างขึ้นโดยระบบ การเงิน ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นกรุณาเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนวงเงินของบัตรตามที่ระบุไว้