บทความนี้จะแจ้งถึงวิธีแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดผ่านบัตร UPC บน ePass

 • ข้อมูลส่วนนี้สำหรับการเรียกเก็บเงินที่ดำเนินการผ่านเมนู การเงิน (Finance) ในระบบ YCS เท่านั้น
 • บัตรที่สร้างขึ้นผ่านเมนู การเงิน (Finance) จะสามารถใช้เรียกเก็บเงินได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น หากท่านเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร ท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บยอดที่ค้างอยู่จากบัตรใบเดียวกันนั้นได้ กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างสำหรับวิธีแก้ไข

สำหรับวิธีชำระเงินอื่นๆ กรุณาอ่าน

สถานการณ์ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอด

สถานการณ์ด้านล่างนี้อาจส่งผลให้ที่พักเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดบัตร

 • ที่พักอนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกัน) แต่เรียกเก็บเงินจากบัตรหรืออนุมัติบัตรไม่เต็มจำนวนยอดที่อนุมัติ
 • ที่พักอนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด (การจองหลายรายการรวมกัน) แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องรูดบัตร POS/EDC
 • ที่พักไม่ได้เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของยอดที่เรียกเก็บเป็นชุด ยอดจำนวนนั้นจึงได้รับการคืนกลับให้บัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)
 • เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องรูดบัตร POS/EDC เมื่อเรียกเก็บเงิน ทำให้รายการชำระเงินติดค้าง ธนาคารจึงคืนวงเงินกลับเข้าบัตรของอโกด้า (Reverse Authorization)

วิธีหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร

ก่อนเรียกเก็บเงิน กรุณาตรวจสอบว่ายอดเงินที่จะเรียกเก็บตรงกับข้อมูลในระบบ โดยไปที่เมนู การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances)

 • หากเครื่อง POS/EDC มีข้อจำกัดในการเรียกเก็บเงิน กรุณาหลีกเลี่ยงการอนุมัติยอดเงินที่มีจำนวนสูงกว่ายอดสูงสุดที่เรียกเก็บได้ในแต่ละครั้ง
 • ก่อนการขอเพิ่มยอดเงิน ที่พักจะต้องยืนยันสถานะสุดท้ายของการทำธุรกรรมก่อน
 • สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอด เราขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินในจำนวนแรกไปก่อน จากนั้นจึงดำเนินการขอเพิ่มยอดเงินสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
 • เรา ไม่แนะนำ ให้คืนวงเงินกลับเข้าบัตรเนื่องจากอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน ระบบของอโกด้าจึงจะได้รับวงเงินคืน ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการเพิ่มยอดเงินใช้เวลานานขึ้น
 • เนื่องจากการดำเนินการนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน การดำเนินการจึงอาจใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 วันทำการ

วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดเงินของบัตร

หากสถานะคือ Authorize – อนุมัติวงเงินแล้ว (วงเงินไม่ถูกคืนกลับ):

 1. ดำเนินการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน (Finance)

หากสถานะคือ Reverse Authorization – วงเงินถูกคืนกลับ:

 1. ติดต่อธนาคารของท่านเพื่อตรวจสอบสถานะของธุรกรรมว่าวงเงินถูกคืนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 2. การคืนวงเงินกลับอาจใช้เวลา สูงสุด 14 วัน
 3. หลังจากผ่านไป 14 วัน กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอให้ทีมงานเพิ่มยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บในระบบ การเงิน (Finance)

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันได้ยกเลิกการอนุมัติชำระเงินแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินยังคงขึ้นว่าชำระเงินแล้ว

ในกรณีที่ท่านเรียกเก็บเงินโดยรวมหลายการจองเป็นชุดเดียวกัน และได้มีการอนุมัติวงเงินของบัตรแล้ว แม้ว่าการดำเนินการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะถือกว่าธุกรรมการจองในชุดนั้นอยู่ในสถานะ “ชำระแล้ว” การยกเลิกการอนุมัติวงเงินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะ “ชำระแล้ว” ได้เช่นกัน

2. หากต้องการเพิ่มรายการธุรกรรมในชุดธุรกรรมที่อนุมัติไปแล้ว ฉันจะสามารถยกเลิกแล้วอนุมัติใหม่ได้หรือไม่

การเรียกเก็บเงินเป็นชุดซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

3. เนื่องจากเครื่องรูดบัตรของฉันมีข้อจำกัด ฉันสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรหลายครั้งได้หรือไม่

บัตรที่สร้างขึ้นในระบบ การเงิน (Finance) จะใช้เรียกเก็บเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาเรียกเก็บเงิน เต็มจำนวน วงเงินของบัตรตามที่ระบุไว้

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...